Нови документи

16. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2621/21 од 24.08.2021.године ШГ 'Рибник' - исправка за ЛОТ-1
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга за одржавање опреме за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за хигијену за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
14. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ресторанских услуга за потребе Одјељења 'Дирекције' ЈП у Бања Луци
14. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга - одржавање возила и механизације РЈ 'Петковача' Брчко за потребе 'ЦСРП'
14. Sep 21
Правилник о измјенама и допунама правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме (Службени Гласник РС 85/21)
13. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2652-2/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Панос'
10. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2900-2/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Врбања'
10. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3191-3/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Борја'