07.09. - Резултати пословања у првој половини 2021. године

На 27.  сједници, одржаној у Бањалуци,  Надзорни одбор ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д Соколац, размотрио је и усвојио Извјештај о извршењу Производно-финанијског плана за период 01.01.-30.06.2021. године.


Према показатељима из Извјештаја, укупан приход остварен на нивоу Предузећа у првој половини 2021. године, је 93 144 635 КМ, док су укупни расходи 92 790 606 КМ. Предузеће је пословало са добити у износу од 354 029 КМ. Деветнаест организационих дијелова остварило је добит у укупном износу од 3 245 660 КМ, а то су: ШГ „Оштрељ-Дринић“ Дринић 99 922 КМ; ШГ „Градишка“ Градишка  292 834 КМ; ШГ „Ботин“ Невесиње 4 670 КМ; ШГ „Јахорина“ Пале 593 910 КМ; ШГ „Приједор“ Приједор 756 283 КМ;  ШГ „Рибник“ Рибник 209 674 КМ; ШГ „Сјемећ“ Рогатица 9 111 КМ; ШГ „Романија“  Соколац 519 701 КМ;  ШГ „Маглић“ Фоча 24 492 КМ; ШГ „Височник“ Хан Пијесак 45 201 КМ; ШГ „Горица“ Шипово 152 037 КМ; Истраживачко-развојни и пројектни центар Бања Лука 136 059 КМ; ШГ „Трескавица“ Трново  91 684 КМ; ШГ „Клековача-Потоци“ Источни Дрвар 208 426 КМ; ШГ „Рудо“ Рудо 23 581 КМ; Центар за газдовање кршом Требиње 38 478 КМ; Центар за сјеменско-расадничку производњу Добој 3 841 КМ;  ШК „Огњиште“ Јахорина  1 410 КМ и Дирекција Јавног предузећа 34 346 КМ.


Тринаест организационих дијелова пословало је са губитком и то: ШГ „Борја“ Теслић 896 898 КМ; ШГ „Добој“ Добој 271 564 КМ; ШГ „Врбања“ Котор Варош 161 706 КМ; ШГ“ Зеленгора“ Калиновик 454 759 КМ; ШГ „Бања Лука“ Бања Лука 208 254 КМ; ШГ „Панос“ Вишеград   191 891 КМ; ШГ „Бирач“ Власеница 136 757 КМ; ШГ„Чемерница“ Кнежево 103 684 КМ; ШГ „Лисина“ Мркоњић Град 200 221 КМ; ШГ „Дрина“ Сребреница 93 646 КМ; ШГ „Милићи“ Милићи 47 535 КМ; ШГ „Мајевица“ Лопаре 4 002 КМ; ШГ „Вучевица“ Чајниче 120 715 КМ. Главни разлог негативног финансијског резултата је  неизвршење динамичког плана производње и реализације шумских дрвних сортимената, те код појединих шумских газдинстава и нарушена сортиментна и квалитетна структура у односу на планирану. Потребно је нагласити да  поједини организациони дијелови, који су исказивали губитак  у ранијим годинама, имају тренд побољшања у односу на претходни период, те смањење негативног салда.


Када је у питању извршење производње шдс, сјеча је остварена са 91%, привлачење са 94% и реализација са 102%. На мањи проценат извршења производње у односу на планом предвиђено утицали су лоши временски услови у првој половини године, посебно у првом кварталу.


Укупан број запослених на на 30.06.2021. године,  је 4829, што је за 53 мање у односу на исти период прошле године. До краја године очекује се смањивање броја радника, јер је у овом тренутку значајан број радника примљен за обављање сезонских послова. Од укупног броја запослених, на неодређено је запослено 4 445, на одређено 334 и 50 радника запослено је по основу обављања приправничког стажа.


У посматраном периоду  укупна евидентирана штета је 5 207 метара кубних, исказано вриједоносно 792 941 КМ и за 3% је мања у односу на штету насталу у истом периоду прошле године. Највеће штете евидентиране су у ШГ „Борја“ Теслић 1 547 m3 , ШГ „Јахорина“ Пале 1 068 m3  и ШГ „Добој“ Добој 568 m3 . Штете евидентране у ШГ „Борја“ Теслић, причињене су крајем 2020. године, али су евидентиране у 2021. години и оне чине 30 % укупних штета на нивоу Предузећа. Поднесено је укупно 675 пријава, од чега 154 кривичних и 521 прекршајна пријава. Морамо истаћи и податак да је, у посматраном периоду, ријешена само једна кривична пријава и 42 прекршајне пријаве, док су у поступку и даље 153 кривичне и 479 прекршајних пријава.

Управа Јавног предузећа је, одмах по прикупљеним подацима о пословању у току прве половине године, наложила  свим организационим дијеловима који имају подбачај у производњи, неусклађењу производњу по фазама рада или велики пребачај производње, да у наредном периоду ускладе исту са динамичким планом производње  шдс у свим фазама ради одржавања континуитета пословања Предузећа. Ово се посебно односи на она шумска газдинства која су имала извршење производње мање од 60% и истима је наложено да хитно  педузму све неопходне мјере и до краја године реализују планиране задатке, те да они организациони дијелови који имају веће трошкове од планираних, ураде анализу и начин усклађивања до краја године. Такође,  сви шумско-узгојни радови морају бити извршени у потпуности до краја године. Неопходно је одмах приступити процјени штета које су настале од пожара у јулу и августу мјесецу, као и хитној санацији опожарених површина.


Један од великих проблема  и даље је недостатак извођача радова, што свакако доводи до проблема у извршењу плана производње, јер се ове услуге не могу извршавати у складу са планом предвиђеним роковима. Организациони дијелови морају водити рачуна да уговорени послови извођења радова морају бити и извршени у предвиђеним роковима, те да извођачи радова не преузимају већи обим послова од оних које могу завршити. На тај начин стварају проблем Јавном предузећу због неизвршења процеса производње, а и себи, јер неизвршењем својих обавеза не могу бити поуздани партнери Јавног предузећа.


Разматран је и Извјештај о реализацији уговора о испоруци шумских дрвних сортимената по шумским газдинствима, као и по купцима, и констатовано је да су постојале примједбе појединих купаца, те да се испорука није увијек вршила у складу са уговорима у свим газдинствима, према проценту извршења.  Код појединих газдинстава била је примједба на неравномјерну испоруку, због чега су директори организационих дијелова упозорени да се испорука шдс мора вршити сходно потписаним уговорима, те праћење реализације уговора и даље остаје један од приоритета.

Нови документи

21. Jun 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга утовара, превоза и истовара шдс путем отвореног поступка за потребе ШГ 'Лисина' 21.06.
20. Jun 24
01 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 13.06.
20. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.- 31.05.2024.године ШГ 'Височник'
19. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Чемерница' 19.06.
18. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Дрина'
18. Jun 24
10 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Мајевица' 13.06.
17. Jun 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 17.06.
17. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга штампарије за потребе ШГ 'Романија' 10.06.
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2222-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Борја'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1971-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Рибник'