28. Sep 23
Поништење поступка набавке ауто плина - ЛПГ за потребе ШГ 'Борја' 26.09.
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе Јавног предузећа 22.09.
25. Sep 23
Повреде на раду / 2022
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2983-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Чемерница'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2957-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Клековача-Потоци'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набаку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2908-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2908-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2983-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Чемерница'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2978-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Приједор'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набаку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2927-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Врбања'
22. Sep 23
22 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Вучевица' 19.08.
22. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2841-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Јахорина'
22. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2861-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Романија'
22. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2720-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Романија'
22. Sep 23
Одлука о избору најповљније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2757-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Романија'
22. Sep 23
23 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Горица' 19.08.
22. Sep 23
04 ШПП 'Власеничко' - сажетак 2021-2030
22. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку вулканизерских услуга за потребе ШГ 'Рибник' 19.09.
21. Sep 23
01 План набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Бања Лука' 20.09.
21. Sep 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: .06.1/0203-2951-2/23 датум: 14.09.2023.године ШГ 'Борја'
21. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге вјештачења геодетске струке за потребе ШГ 'Рибник' 20.09.
19. Sep 23
04 План набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Бирач' 19.09.
19. Sep 23
Упутство за управљање отпадним гумама и отпадним уљима / септембар 2023
19. Sep 23
Упутство за поступање по жалбама и представкама / април 2023
19. Sep 23
Смјернице за процјену шумарских активности на животну средину за потребе израде извођачких пројеката / јануар 2023
19. Sep 23
Седмични извјештај - образац
19. Sep 23
Процедура консултација са интересним странама / јануар 2023
19. Sep 23
Правилник о заштити од узнемиравња на раду / октобар 2022
19. Sep 23
Контрола шума високе заштитне вриједности / јануар 2023
19. Sep 23
01 ШПП 'Доњеврбаско' - сажетак 2020-2029 Анекс
19. Sep 23
31 Измјењени план набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Милићи' 14.09.
19. Sep 23
31 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Милићи' 19.09.
18. Sep 23
08 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Чемерница' 15.09.
18. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2672-2/23 датум: 15.09.2023.године ШГ 'Зеленгора'
18. Sep 23
12 Допуна плана набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Ботин' 15.09.
18. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2672-3/23 датум: 15.09.2023.године ШГ 'Зеленгора'
18. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2787-2/23 датум: 15.09.2023.године ШГ 'Ботин'
15. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге у шумарству број: 06.1/0203-2897-2/23 датум: 14.09.2023.године ШГ 'Приједор'
15. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2844-2/23 датум: 14.09.2023.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
15. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2951-3/23 датум: 14.09.2023.године ШГ 'Борја'
15. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2897-3/23 датум: 14.09.2023.године ШГ 'Приједор'
15. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ауто гаса за потребе ШГ 'Бирач' 07.09.
13. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга периодичног прегледа ватрогасних апарата за потребе ШГ 'Лисина' 13.09.
13. Sep 23
05 ШПП 'Посавско' - сажетак 2023-2032
13. Sep 23
22 ШПП 'Чајничко' - сажетак 2022-2031
13. Sep 23
30 ШПП 'Источнодрварско' - сажетак 2023-2032
13. Sep 23
02 ШПП 'Петровачко' - сажетак 2023-2032
13. Sep 23
01 ШПП 'Доњеврбаско' - сажетак 2020-2029
13. Sep 23
16 ШПП 'Рогатичко' - сажетак 2022-2031
12. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала и тонера за потребе ШГ 'Рибник' 11.09.
11. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку заштитне опреме за потребе Дирекције Јавног предузећа 07.09.
08. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2652-2/23 датум: 07.09.2023.године ШГ 'Височник'
08. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2652-3/23 датум: 07.09.2023.године ШГ 'Височник'
08. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2800-3/23 датум: 07.09.2023.године ШГ 'Борја'
08. Sep 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала и придружених артикала за потребе ШГ 'Вучевица' 05.09.
08. Sep 23
01 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Бања Лука' 08.09.
08. Sep 23
20 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Борја' 06.09.
08. Sep 23
Одлука о измјени одлуке о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2351-3/23 датум: 07.09.2023.године ШГ 'Маглић'
07. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку робе 'Спортска опрема и штампа' за потребе ШГ 'Романија' 06.09.
06. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга одржавања опреме - копир апарата 'Canon IR 2018' за потребе ШГ 'Рибник' 05.09.
06. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга одржавања опреме - копир апарата 'Ricoh MP 3055' за потребе ШГ 'Рибник' 05.09.
06. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања опреме - рачунара и штампача за потребе ШГ 'Рибник' 05.09.
06. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку лиценци за програм Team Viewer за потребе Јавног предузећа 30.08.
06. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга израде пројектне документације за потребе ШГ 'Борја' 05.09.
04. Sep 23
22 Измјењен план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Вучевица' 24.08.
01. Sep 23
ОГЛАС бр.03/23 - продаја шумске биомасе четинара путем јавног надметања - ШГ 'Горица' 01.09.
01. Sep 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 15.06.- 31.07.2023.године ШГ 'Борја' 01.09.
31. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге тапацирања врата на службеним просторијама за потребе ШГ 'Лисина' 31.08.
30. Aug 23
Извјештај 2022
30. Aug 23
14 Измјењени план набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Приједор' 22.08.
30. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге израде плана парцелације и геодетско снимање изведеног стања шумског камионског пута за потребе ШГ 'Рибник' 25.08.
28. Aug 23
05 План набавки радова у шумарству - измјена I за 2023.годину ШГ 'Градишка' 25.08.
28. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга надзора над израдом шумско-привредне основе за потребе ШГ 'Панос' 18.08.
28. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ровокопача-утоваривача за потребе ШГ 'Романија' 18.08.
28. Aug 23
15 План набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Рибник' 28.08.
25. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга поправке и одржавања возила за потребе ШГ 'Романија' 25.08.
25. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге израда урбанистичко-техничких услова за потребе ШГ 'Лисина' 25.08.
25. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за моторна возила за потребе ШГ 'Рибник' 25.08.
25. Aug 23
05 План набавки услуга у шумарству - измјена V за 2023.годину ШГ 'Градишка' 22.08.
25. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2725-2/23 датум: 24.08.2023.године ШГ 'Горица'
25. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2622-2/23 датум: 24.08.2023.године ШГ 'Приједор'
25. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2499-2/23 датум: 24.08.2023.године ШГ 'Вучевица'
25. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2418-2/23 датум: 24.08.2023.године ШГ 'Дрина'
25. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2468-2/23 датум: 24.08.2023.године ШГ 'Височник'
24. Aug 23
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2023. године
21. Aug 23
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2023. године
21. Aug 23
21 Измјењени план набавки радова у шумарству за 2023.године ШГ 'Височник' 17.08.
21. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуге превоза радника у таксацији шума за потребе ШГ 'Романија' 01.08.
21. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Романија' 07.08.
21. Aug 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку Термалног монокулара - оптика за потребе ШГ 'Романија' 26.07.
17. Aug 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2264-2/23 датум: 17.08.2023.године ШГ 'Вучевица'
17. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2294-2/23 датум: 17.08.2023.године ШГ 'Зеленгора'
17. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2295-2/23 датум: 17.08.2023.године ШГ 'Романија'
17. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2296-2/23датум: 17.08.2023.године ШГ 'Маглић'
17. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2261-2/23 датум: 17.08.2023.године ШГ 'Сјемећ'
17. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2351-2/23датум: 17.08.2023.године ШГ 'Маглић'
17. Aug 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2265-2/23 датум: 17.08.2023.године ШГ 'Сјемећ'
17. Aug 23
Поништење дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-2476-2/23 датум: 17.08.2023.године ШГ 'Рибник'