22. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Романија' 20.02.
22. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-107-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Градишка'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-36-2/24 датум: 02.02.2024. године ШГ 'Горица'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-72-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Чемерница'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-126-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Бања Лука'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-103-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Рибник'
21. Feb 24
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-103-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Рибник'
21. Feb 24
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-126-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Бања Лука'
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку моторног тримера по Обавјештењу о набавци : 2978-1-1-1-3-1/24 од 25.01.2024.г за потребе 'ЦзГК' 20.02.
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-140-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Височник'
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-273-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Ботин'
20. Feb 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-123-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Вучевица'
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-123-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Вучевица'
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-189-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Маглић'
20. Feb 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-189-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Маглић'
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-132-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Дрина'
20. Feb 24
Поништење дијела поступка набаваке услуга у шумарству број: 06.1/0203-132-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Дрина'
19. Feb 24
Преглед уговорених и реализованих радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Горица'
19. Feb 24
Одлука о прихватању понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Лисина' 16.02.
16. Feb 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Одјељења Дирекције Јавног предузећа у Бања Луци 13.02.
16. Feb 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за заштиту шума од поткорњака за потребе Јавног предузећа 13.02.
16. Feb 24
14 Измијењени план набавки услуга у шумарству за 2024.године ШГ 'Приједор' 14.02.
15. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-30-2/24 датум: 14.02.2024.године ШГ 'Рибник'
15. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-81-2/24 датум: 14.02.2024.године ШГ 'Горица'
15. Feb 24
Поништње дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-30-3/24 датум: 14.02.2024.године ШГ' Рибник'
15. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-89-2/24 датум: 14.02.2024.године ШГ 'Приједор'
13. Feb 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4659-3/23 датум: 12.02.2024.године ШГ 'Бирач'
13. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-91-2/24 датум: 12.02.2024.године ШГ 'Маглић'
12. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала ШГ 'Панос' 12.02.
09. Feb 24
01. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2024. године
09. Feb 24
01. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2024. године
08. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања моторних пила за потребе ШГ 'Романија' 07.02.
08. Feb 24
04 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бирач'
06. Feb 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга рекламе и пропаганде путем директног споразума за потребе ШГ 'Лисина' 06.02.
06. Feb 24
Поништење поступка набавке ђубрива за потребе 'ЦСРП' 01.02.
05. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса за службена путничка и теренска возила за потребе ШГ 'Рудо' 05.02.
05. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга oдржавања и сервисирања возила VW Tiguan, Škoda Octavia за потребе ШГ 'Рибник' 29.01.
02. Feb 24
Одлука о начину и условима сакупљања и продаје осталих шумских производа (љековито биље, гљиве, шумски плодови, шумска биомаса и др.) у 2024.години
02. Feb 24
Упутство о примјени Одлуке о начину сакупљања и продаје осталих шумских производа (љековито биље, гљиве, шумски плодови, шумска биомаса и др.) у 2024.години
02. Feb 24
Одлука о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2024.години
02. Feb 24
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2024.години
02. Feb 24
Протокол о испоруци дрвета БОРС 2024
02. Feb 24
Протокол о испоруци дрвета РОПИН 2024
02. Feb 24
Протокол о испоруци дрвета УПРС 2024
02. Feb 24
Протокол о испоруци дрвета РВИ 2024
02. Feb 24
23 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Горица'
02. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5007-2/23 датум: 02.02.2024.године ШГ 'Приједор'
02. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4927-2/23 датум: 02.02.2024.године ШГ 'Добој'
02. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-28-2/24 датум: 02.02.2024.године ШГ 'Лисина'
02. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3-2/24 датум: 02.02.2024.године ШГ 'Врбања'
02. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4923-2/23 датум: 02.02.2024.године ШГ 'Врбања'
02. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4939-2/23 датум: 02.02.2024.године ШГ 'Чемерница'
01. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4812-2/23 датум: 01.02.2024.године ШГ 'Јахорина'
01. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4660-2/23 датум: 01.02.2024.године ШГ 'Вучевица'
01. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4706-2/23 датум: 01.02.2024.године ШГ 'Сјемећ'
01. Feb 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4706-3/23 датум: 01.02.2024.године ШГ 'Сјемећ'
30. Jan 24
10 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Мајевица'
30. Jan 24
02 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић'
30. Jan 24
05 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Градишка'
29. Jan 24
31 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Милићи'
29. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81 Т за потребе Јавног предузећа 25.01.
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4921-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Горица'
26. Jan 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4861-3/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Рибник'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4847-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Добој'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4861-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Рибник'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4738-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Горица'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4919-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Борја'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4955-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Приједор'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4790-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Рибник'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4831-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Врбања'
26. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4854-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Горица'
25. Jan 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству: 06.1/0203-4538-3/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Мајевица'
25. Jan 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4298-3/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Романија'
25. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4764-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Панос'
25. Jan 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4688-3/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Панос'
25. Jan 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4764-3/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Панос'
25. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4688-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Рудо'
25. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4700-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Романија'
25. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4659-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Бирач'
25. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4658-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Милићи'
25. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4538-2/23 датум: 25.01.2024.године ШГ 'Мајевица'
24. Jan 24
13 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Јахорина'
24. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Мајевица' 28.12.
24. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за путничка и теренска возила за потребе ШГ 'Мајевица' 30.11.
24. Jan 24
Поништење поступка набавке контејнерског репроматеријала, ЛОТ 1 - врећице и фолије за потребе 'ЦСРП' 22.01.
23. Jan 24
12. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2023. године
23. Jan 24
12. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2023. године
23. Jan 24
12 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Ботин'
23. Jan 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.12.2023. године ШГ 'Височник'
19. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Романија' 17.01.
18. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ротационе косилице за потребе Јавног предузећа 16.01.
18. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ватрогасног возила за потребе Јавног предузећа 16.01.
18. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку 4 теренска возила за потребе Јавног предузећа 16.01.
18. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку 2 теренско-теретна возила за потребе Јавног предузећа 16.01.
17. Jan 24
20 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Борја' - измјена 16.01.
17. Jan 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4649-3/23 датум: 16.01.2024.године ШГ 'Врбања'
17. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4649-2/23 датум: 16.01.2024.године ШГ 'Врбања'
17. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4656-2/23 датум: 16.01.2024.године ШГ 'Бања Лука'
17. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4791-2/23 датум: 16.01.2024.године ШГ 'Борја'
17. Jan 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4799-2/23 датум: 16.01.2024.године ШГ 'Добој'