29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга превоза огревног дрвета ШГ 'Лисина'
29. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-1645/21 од 29.04.2021.године ШГ 'Градишка'
29. Apr 21
06.1/0203-970-2/21
29. Apr 21
06.1/0203-970-3/21 - поништење
29. Apr 21
06.1/0203-1252-2/21
29. Apr 21
06.1/0203-1218-2/21
29. Apr 21
06.1/0203-1133-2/21
29. Apr 21
06.1/0203-1133-3/21 - поништење
29. Apr 21
06.1/0203-1062-3/21
29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Lada Niva' - ЛОТ 4 ШГ 'Лисина'
29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Iveco Daily 50c15v' - ЛОТ 5 ШГ 'Лисина'
29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Комби бус ГАЗ' - ЛОТ 2 ШГ 'Лисина'
29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Dacia duster 1,5dci' - ЛОТ 3 ШГ 'Лисина'
29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања ЛКТ трактора - ЛОТ 6 ШГ 'Лисина'
29. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Mahindra Goa dc4wd euro 5' - ЛОТ 1 ШГ 'Лисина'
28. Apr 21
1172-1-3-31-3-596/21
28. Apr 21
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка' - измјена и допуна за услуге
27. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1032/21 од 27.04.2021. године ШГ 'Маглић'
27. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-2193/21 од 27.04.2021.године ШГ 'Романија'
27. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-610/21 од 27.04.2021.године ШГ 'Ботин'
27. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0203-748-3/21 од 27.04.2021.године ШГ 'Бања Лука'
27. Apr 21
Одлука о прихватању понуде за уступање услуге Геодетског снимања изведеног стања на шкп 'Осоје' за потребе ШГ 'Рибник'
27. Apr 21
02 План набавки за 2021.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' - измјена и допуна за услуге
27. Apr 21
Правилник о условима за стицање лиценце за извођење радова у шумарству
26. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге сервисирања фотокопирног апарата са замјеном резервних дијелова ШГ 'Лисина'
26. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.03.2021. године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
23. Apr 21
19 План набавки за 2021.годину ШГ 'Маглић' - 2.дио
23. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга испитивања исправности средстава за рад (моторних пила) и издавања употребних дозвола за исте ШГ 'Лисина'
23. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку грађевинског и електро материјала за потребе ШГ 'Лисина'
23. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0608-345/21 од 23.04.2021.године ШГ 'Трескавица'
22. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за моторна возила за потребе ЈП
22. Apr 21
06.1/0203-748-3/21
22. Apr 21
06.1/0203-1129-2/21
22. Apr 21
06.1/0203-1131-2/21
22. Apr 21
06.1/0203-1132-2/21 - поништење
21. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-1735/21 од 21.04.2021.године ШГ 'Приједор'
21. Apr 21
Позив за достављање понуда за здравствене услуге број: 11.23/0906-1312/21 од 21.04.2021.године ШГ 'Горица'
20. Apr 21
17 План набавки за 2021.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге и радове
20. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.-31.03.2021.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
20. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.-31.03.2021.године ШГ 'Панос'
20. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за возила за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку вулканизерских услуга за возила за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1141/21 од 19.04.2021.године ШГ 'Рибник'
19. Apr 21
17 План набавки за 2021.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге
19. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-1727/21 од 19.04.2021.године ШГ 'Височник'
19. Apr 21
06.1/0203-406-2/21
19. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја'
16. Apr 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга поправке и одржавања возила Дирекције ЈП
16. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке и одржавања возила Дирекције ЈП
16. Apr 21
21 План набавки за 2021.годину ШГ 'Височник' - измјена за услуге
16. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 15.04.2021. године ШГ 'Јахорина'
16. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку резервних дијелова за теренско возило Махиндра Гоа за потребе 'ЦГК'
16. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.26/0906-790/21 од 16.04.2021.године ШГ 'Милићи'
16. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-388/21 од 16.04.2021.године ШГ 'Сјемећ'
16. Apr 21
11.09/0207-1204/21 - поништење
16. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга техничког прегледа возила за потребе ШГ 'Лисина'
16. Apr 21
06.1/0203-1014-2/21
16. Apr 21
06.1/0203-952-2/21
16. Apr 21
06.1/0203-953-2/21
16. Apr 21
06.1/0203-992-3/21
15. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0203-521-23/21 од 06.04.2021.године ШГ 'Бања Лука' - исправка
15. Apr 21
06.1/0203-796-2/21
15. Apr 21
06.1/0203-796-3/21 - поништење
15. Apr 21
06.1/0203-898-2/21
15. Apr 21
06.1/0203-916-2/21
15. Apr 21
06.1/0203-917-2/21
15. Apr 21
06.1/0203-929-2/21
15. Apr 21
06.1/0203-929-3/21 - поништење
15. Apr 21
06.1/0203-933-2/21
15. Apr 21
06.1/0203-933-3/21 - поништење
15. Apr 21
1172-1-3-21-3-458/21
15. Apr 21
1172-1-3-23-3-460/21
14. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1086/21 од 14.04.2021.године ШГ 'Рибник'
14. Apr 21
03. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2021. године
13. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.03.2021.године 'ЦГК'
13. Apr 21
1172-1-3-124-3-489/21
13. Apr 21
1172-1-3-22-3-459/21
12. Apr 21
31 План набавки за 2021.годину ШГ 'Милићи' - измјена за услуге
12. Apr 21
13 План набавки за 2021.годину ШГ 'Јахорина' - измјена за услуге
12. Apr 21
16 План набавки за 2021.годину ШГ 'Сјемећ' - измјена за услуге и радове
12. Apr 21
22 План набавки за 2021.годину ШГ 'Вучевица' - измјена за услуге и радове
12. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.-31.03.2021.године ШГ 'Милићи'
09. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - Ауто плина (ЛПГ) за потребе ШГ 'Борја'
09. Apr 21
06.1/0203-840-2/21
08. Apr 21
Одлука о поништењу поступка набавке гума за возила и радне машине за потребе ЈП
08. Apr 21
15 План набавки за 2021.годину ШГ 'Рибник' - измјена за услуге и радове у производњи
08. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-966/21од 08.04.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
08. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1007/21 од 08.04.2021.године ШГ 'Рибник'
07. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-1517/21 од 07.04.2021.године ШГ 'Приједор'
07. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01 - 31.03.2021.године ШГ 'Борја'
06. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0203-521-23/21 од 06.04.2021.године ШГ 'Бања Лука'
06. Apr 21
Оглас бр.01/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Борја' - поновљени
06. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке заштитне опреме за потребе ЈП - 02.04
06. Apr 21
Одлука о поништењу набавке заштитне опреме за потребе ЈП - 02.04
05. Apr 21
План набавки за 2021.годину за потребе ЈП - робе и услуге
05. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1077/21 од 05.04.2021.године ШГ 'Врбања'
05. Apr 21
13 План набавки за 2021.годину ШГ 'Јахорина' - измјена за радове
02. Apr 21
06.1/0203-735-3/21 - поништење
02. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-928/21 од 02.04.2021.године ШГ 'Рибник'