21. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Панос' 21.09
21. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку копир апарата за потребе ШГ 'Бирач'
20. Sep 21
Правилник о измјена и допунама Правилника о заштити шума и објеката од пожара 20.09.2021
20. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку рачунара за потребе ШГ 'Бирач'
17. Sep 21
00 Шуме високе заштитне вриједности збирна
17. Sep 21
27 рс Рудо
17. Sep 21
03 рс Панос
17. Sep 21
00 Шуме репрезентанти збирна
17. Sep 21
27 Рудо швзв
17. Sep 21
03 Панос швзв
16. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2621/21 од 24.08.2021.године ШГ 'Рибник' - исправка за ЛОТ-1
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга за одржавање опреме за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за хигијену за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
14. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ресторанских услуга за потребе Одјељења 'Дирекције' ЈП у Бања Луци
14. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга - одржавање возила и механизације РЈ 'Петковача' Брчко за потребе 'ЦСРП'
14. Sep 21
Правилник о измјенама и допунама правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме (Службени Гласник РС 85/21)
13. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2652-2/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Панос'
10. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2900-2/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Врбања'
10. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3191-3/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Борја'
10. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2742/21 од 03.09.2021. године ШГ 'Рибник' - исправка
09. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0905-3051/21 од 9.09.2021.године ШГ 'Горица'
08. Sep 21
План интегритета ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац , 8.09
08. Sep 21
Образац плана интегритета ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац , 8.09
08. Sep 21
08. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2021. године
07. Sep 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за здравствене услуге ШГ 'Панос'
07. Sep 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-07.09.2021.године ШГ 'Јахорина'
07. Sep 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-31.08.2021.године ШГ 'Горица'
06. Sep 21
23 План набавки за 2021.годину ШГ 'Горица' - допуна за услуге 06.09
06. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-3805/21 од 06.09.2021.године ШГ 'Приједор'
06. Sep 21
Мишљење Министарства финансија о усклађености Повеље са Оквирном повељом интерне ревизије, 24/17
06. Sep 21
Повеља Интерне ревизије ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац, 2021. година
06. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке пића и средстава за одржавање хигијене за потребе Одјељења Дирекције Бања Лука
06. Sep 21
Правилник о условима и начину замјене шума и шумског земљишта у својини Републике Српске - број 79, 2021.године
03. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-2779/21 од 02.09.2021. године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
03. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0905-2830/21 од 03.09.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
03. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2176-3/21 датум: 01.09.2021. године ШГ 'Добој'
03. Sep 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-31.08.2021.године ШГ 'Бирач'
03. Sep 21
Одлука о коришћењу ГПС система
03. Sep 21
01 Преглед закона и других прописа
03. Sep 21
Јавни конкурс - остали шумски производи 2021 (IV)
02. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-4905/21 од 02.09.2021.године ШГ 'Романија'
02. Sep 21
Позив за достављање понуда у поступку набавке угоститељских услуга за потребе ШГ 'Романија'
02. Sep 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за здравствене услуге за потребе ШГ 'Романија'
02. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3062-2/21 датум: 01.09.2021.године ШГ 'Приједор'
02. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3063-2/21 датум: 01.09.2021.године ШГ 'Врбања'
31. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-3184/21 од 31.08.2021.године ШГ 'Врбања'
31. Aug 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 24.05-31.08.2021.године 'ЦГК'
30. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2681/21 од 30.08.2021.године ШГ 'Рибник'
27. Aug 21
Поништење поступка набавке најповољнијег понуђача за здравствене услуге за потребе ШГ 'Панос' - 27.08
26. Aug 21
Позив за достављање понуда за набавку услуга надзора над израдом шумскопривредне основе број: 06.1/0916-3092-2/21 од 26.08.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
26. Aug 21
Позив за достављање понуда за набавку услуга надзора над израдом шумскопривредне основе број: 06.1/0916-3059-2/21 од 26.08.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
26. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/1137-1455/21 од 26.08.2021.године ШГ 'Вучевица'
25. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-3620-2/21 од 25.08.2021.године ШГ 'Борја'
25. Aug 21
Поништење поступка набавке радова у шумарству број 06.1/0203-2902-2/21 датум: 24.08.2021.године ШГ 'Горица'
25. Aug 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-2660-2/21 датум: 24.08.2021.године ШГ 'Горица'
25. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-3340/21 од 25.08.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2621/21 од 24.08.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Aug 21
Повреде радника 2021 - полугодишњи
23. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-819-2/21 од 23.08.2021.године ШГ 'Панос'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2775-3/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Бања Лука'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2453-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Вучевица'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2349-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Врбања'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2500-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Рибник'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2741-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Градишка'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2789-2/21 датум:19.08.2021.године ШГ 'Приједор'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2804-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Врбања'
20. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2836-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Горица'
20. Aug 21
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2807-2/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Врбања'
20. Aug 21
Поништење дијела поступка набаке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2500-3/21 датум: 19.08.2021.године ШГ 'Рибник'
20. Aug 21
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка' - измјена и допуна за услуге 20.08
20. Aug 21
03 План набавки за 2021.годину ШГ 'Панос' - измјена и допуна за услуге и радове 20.08
19. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2452/21 од 19.08.2021. године ШГ 'Врбања'
19. Aug 21
15 План набавки за 2021.годину ШГ 'Рибник' - измјена и допуна за услуге 19.08
18. Aug 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи противпожарне влаке на подручју ШГ 'Панос'
17. Aug 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде УТ услова, геомеханичких испитивања и геодетских мјерења за изградњу и санацију Управне зграде ШГ 'Градишка' на подручју ШГ 'Градишка'
17. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге израде пројектне документације (идејног и главног пројекта) за реконструкцију и обнову лугарнице у Богојевић селу за потребе 'ЦГК'
16. Aug 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за угоститељске услуге за потребе ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
16. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за одржавање и поправку рачунара и рачунарске опреме за потребе ЦГК
13. Aug 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за здравствене услуге за потребе ШГ 'Панос'
12. Aug 21
Позив за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења у поступку набавке радова на изградњи противпожарне влаке број: 11.03/0906-820-2/21 од 12.08.2021.године ШГ 'Панос'
11. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-5715/21 од 11.08.2021. године ШГ 'Добој'
11. Aug 21
03 План набавки за 2021.годину ШГ 'Панос' - измјена и допуна за радове и услуге 11.08
09. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2860/21 од 09.08.2021.године ШГ 'Врбања'
09. Aug 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-3345/21 од 06.08.2021.године ШГ 'Приједор'
09. Aug 21
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2021. године
09. Aug 21
Извјештај 2020 - приватне шуме
08. Aug 21
План 2021 приватне шуме
08. Aug 21
План 2020 приватне шуме
06. Aug 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге 04.08.
06. Aug 21
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Панос'
06. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2552-2/21 датум: 04.08.2021.године ШГ 'Градишка'
06. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за набаку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2611-2/21 датум: 04.08.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
05. Aug 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе ЈП
05. Aug 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга изградње идејног рјешења и главног пројекта за реконструкцију Управне зграде ШГ 'Градишка' на подручју ШГ 'Градишка'
04. Aug 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку ласерског штампача ШГ 'Лисина'
02. Aug 21
Одлука о избору најповољнје понуде за набавку потрошног материјала ШГ 'Бирач'
02. Aug 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за радове
02. Aug 21
Одлука о поништењу поступка набавке канцелаијског материјала за потребе ШГ 'Добој'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2663-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Бања Лука'