27. May 22
19 План набавки за 2022.годину ШГ 'Маглић' - кориговани план за радове 23.05.
27. May 22
13 План набавки за 2022.годину ШГ 'Јахорина' - кориговани план за услуге и радове 24.05.
27. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2454/22 од 27.05.2022.године ШГ 'Врбања'
27. May 22
Поништење дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-1523-3/22 датум: 27.05.2022.године ШГ 'Приједор'
27. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-1523-2/22 датум: 27.05.2022.године ШГ 'Приједор'
27. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ауто гаса за потребе ШГ 'Бирач' 26.05.
26. May 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 26.05.2022.године 'ЦСРП'
25. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1262/22 од 25.05.2022.године ШГ 'Чемерница'
25. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку уља и мазива за потребе ЈП 19.05.
24. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.11/1122-884-1/22 од 24.05.2022.године ШГ 'Лисина'
23. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1689-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Рибник'
23. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1722-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
23. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1564-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Градишка'
23. May 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1564-3/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Градишка'
23. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1705-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Градишка'
23. May 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1689-3/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Рибник'
20. May 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.04.2022.године ШГ 'Лисина' 20.05.
20. May 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 19.05.2022.године ШГ 'Јахорина'
20. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1353-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Трескавица'
19. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-743-3/22 од 19.05.2022.године ШГ 'Бања Лука'
19. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-2380/22 од 19.05.2022.године ШГ 'Приједор'
19. May 22
08 План набавки за 2022.годину ШГ 'Чемерница' - измјена за услуге 17.05.
19. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1529-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Трескавица'
19. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1588-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Романија'
19. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1460-2/22 датум: 18.05.2022.године ШГ 'Зеленгора'
19. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку шумског зглобног трактора за потребе ШГ 'Горица' 12.05.
19. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга поправке и одржавање возила Дирекције јавног предузећа 16.05.
19. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку шумарских клупа - пречница за потребе организационих дијелова ЈП 16.05.
18. May 22
23 План набавки за 2022.годину ШГ 'Горица' - услуге и радови 18.05.
18. May 22
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача по поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку глобалног навигационог сателитског система за потребе ШГ 'Височник' 12.05.
18. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања опреме (рачунари са пратећом опремом и штампачи) у ШГ 'Рибник' 17.05.
18. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања опреме (копир - апарати) у ШГ 'Рибник' 17.05.
17. May 22
11 План набавки за 2022.годину ШГ 'Лисина' - измјена за услуге и радове 11.05.
17. May 22
01 План набавки за 2022.годину ШГ 'Бања Лука' - услуге 10.05.
17. May 22
17 План набавки за 2022.годину ШГ 'Романија' - кориговани план за радове 11.05.
17. May 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга превоза огревног дрвета за потребе ШГ 'Лисина' 13.05.
16. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку камера и пропратне опреме за потребе ШГ 'Борја' 16.05.
16. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране за дивљач за потребе ШГ 'Градишка' 13.05.
16. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1460-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Горица'
16. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1540-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Борја'
16. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1427-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Приједор'
16. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1425-3/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Приједор'
16. May 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1427-3/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Приједор'
16. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1423-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Клековача-Потоци'
16. May 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1428-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Клековача-Потоци'
16. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1207-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Врбања'
13. May 22
22 План набавки за 2022. ШГ 'Вучевица' - кориговани план за услуге и радове 12.05.
13. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-907/22 од 13.05.2022.године ШГ 'Мајевица'
13. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/1137-608/22 од 13.05.2022.године ШГ 'Вучевица'
13. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-457/22 од 13.05.2022.године ШГ 'Зеленгора'
13. May 22
04. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец април 2022. године
13. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1177-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Бирач'
13. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1336-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Дрина'
13. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1300-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Панос'
13. May 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1336-3/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Дрина'
13. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1461-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Зеленгора'
13. May 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1300-3/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Панос'
13. May 22
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1333-2/22 датум: 12.05.2022.године ШГ 'Мајевица'
13. May 22
Обавјест о обустави поступка набавке канцеларијског материјала број: 11.05/0903-2017/22 ШГ 'Градишка' 12.05.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Lada Niva' - Лот 4 за потребе ШГ 'Лисина' 21.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања 'ЛКТ трактора' - Лот 6 за потребе ШГ 'Лисина' 21.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавање возила 'Iveco Daily 50c15v' - Лот 5 за потребе ШГ 'Лисина' 21.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Dacia Duster 1,5 DCI' - Лот 3 за потребе ШГ 'Лисина' 28.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'Mahindra Goa dc4wd euro 5' - Лот 1 за потребе ШГ 'Лисина' 21.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања возила 'комби бус GAZ' - Лот 2 за потребе ШГ 'Лисина' 21.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за возило 'Lada Niva' - Лот 1 ШГ за потребе 'Лисина' 18.04.
11. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за возило 'Lada Niva' - Лот 2 за потребе ШГ 'Лисина' 18.04.
11. May 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.- 11.05.2022.године ШГ 'Ботин'
10. May 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.- 30.04.2022.године ШГ 'Рибник'
06. May 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Добој' 06.05.
04. May 22
Оглас бр.02/22 за продају шумске биомасе - шумског отпада четинара путем лицитације - fco камионски пут ШГ 'Горица' 04.05.
03. May 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-1128/22 од 03.05.2022.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
03. May 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Градишка' 29.04.
29. Apr 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку средстава за одржавање хигијене за потребе 'ЦзГК' 29.04.
29. Apr 22
Поништење поступка набавке роба - Угоститељска опрема, нови уређаји са гаранцијом ШГ 'Рибник' 28.04.
28. Apr 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку шумског зглобног трактора за потребе ШГ 'Клековача-Потоци' 27.04.
28. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-2220/22 од 28.04.2022.године ШГ 'Романија'
28. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-1780/22 од 27.04.2022.године ШГ 'Градишка'
28. Apr 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 15.03.- 11.04.2022.године ШГ 'Дрина'
28. Apr 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.- 31.03.2022.године ШГ 'Вучевица'
28. Apr 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада за потребе ШГ 'Височник' 13.04.
27. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-1561/22 од 26.04.2022.године ШГ 'Рибник'
27. Apr 22
Часопис 'Шуме' бр.52 / 2022.година
27. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-1779/22 од 27.04.2022.године ШГ 'Градишка'
27. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-401/22 од 27.04.2022.године ШГ 'Зеленгора'
27. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-402/22 од: 27.04.2022.године ШГ 'Зеленгора'
27. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-1507-2/22 од 27.04.2022.године ШГ 'Борја'
27. Apr 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0608-475/22 од 27.04.2022.године ШГ 'Трескавица'
27. Apr 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1120-2/22 датум: 26.04.2022.године ШГ 'Милићи'
27. Apr 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06/0203-1100-2/22 датум: 26.04.2022.године ШГ 'Маглић'
27. Apr 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1127-2/22 датум: 26.04.2022.године ШГ 'Вучевица'
27. Apr 22
29 План набавки за 2022.годину ШГ 'Трескавица' - измјена за услуге 18.04.
27. Apr 22
17 План набавки за 2022.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге 15.04.
27. Apr 22
07 План набавки за 2022.годину ШГ 'Зеленгора' - измјена за услуге 14.04.
27. Apr 22
20 План набавки за 2022.годину ШГ 'Борја' - измјена за услуге 11.04.
27. Apr 22
05 План набавки за 2022.годину ШГ 'Градишка' - измјена за услуге 12.04.
27. Apr 22
02 План набавки за 2022.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' - измјена и допуна за услуге 15.04.
26. Apr 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1089-2/22 датум: 26.04.2022.године ШГ 'Врбања'
26. Apr 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-918-2/22 датум: 26.04.2022.године ШГ 'Добој'
26. Apr 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1218-3/22 датум: 26.04.2022.године ШГ 'Горица'