29. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја' 29.05.
29. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за одржавање хигијене ШГ 'Борја' 29.05.
29. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1158-2/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Рибник'
29. May 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1158-3/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Рибник'
29. May 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1456-2/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
29. May 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1456-3/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
29. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1510-2/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Приједор'
29. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1544-2/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Бања Лука'
29. May 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-1110-2/23 датум: 25.05.2023.године ШГ 'Јахорина'
25. May 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 30.01. - 24.04.2023.године ШГ 'Височник'
24. May 23
04. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец април 2023. године
24. May 23
04. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке услуге у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец април 2023. године
23. May 23
ОГЛАС за продају расходованих моторних возила путем лицитације ШГ 'Чемерница' 23.05.
23. May 23
Позив за достављање понуда за здравствене услуге за потребе ШГ 'Горица' 22.05.
23. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Градишка' 22.05.
19. May 23
23 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Горица' 18.05.
18. May 23
Поништење дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-490-5/23 датум: 18.05.2023.године ШГ 'Трескавица'
18. May 23
Поништење поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-1160-2/23 датум: 18.05.2023.године ШГ 'Бања Лука'
18. May 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1508-2/23 датум: 18.05.2023.године ШГ 'Градишка'
18. May 23
15 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Рибник' - измјена и допуна 26.04.
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе Дирекције Јавног предузећа у Сокоцу 15.05.
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за моторне пиле за потребе Јавног предузећа 15.05.
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку теренског возила за потребе Јавног предузећа 15.05.
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга продужења лиценци програма за сигурност мреже за потребе Јавног предузећа 15.05.
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1058-2/23 датум: 15.05.2023.године ШГ 'Бања Лука'
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1361-2/23 датум: 15.05.2023.године ШГ 'Горица'
18. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-1249-2/23 датум: 15.05.2023.године ШГ 'Градишка'
17. May 23
Позив за достављање понуда за здравствене услуге за потребе ШГ 'Горица' - 17.05.
17. May 23
Поништење поступка набавке услуга одржавања опреме, ЛОТ 1 - Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе 'ЦСРП' 16.05.
17. May 23
Поништење поступка набавке услуга одржавања опреме, ЛОТ 3 - одржавање система за наводњавање за потребе 'ЦСРП' 16.06.
17. May 23
Поништење поступка набавке услуга одржавања опреме - ЛОТ 2 - одржавање линије за контејнерску и сјеменску производњу за потребе 'ЦСРП' 16.05.
17. May 23
Поништење поступка набавке услуга одржавања опреме, ЛОТ 4 - одржавање тракторских прикључака 'ЦСРП' 12.05.
17. May 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге одржавања рачунара ШГ 'Лисина' - 16.05.
16. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга ШГ 'Дрина' 15.05.
16. May 23
Одлука о прихватању понуде за набавку услуге праћења и позиционирања шумских трактора путем директног споразума ШГ 'Рибник' 15.05.
16. May 23
21 План набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Височник' 15.05.
15. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за хигијену за потребе ШГ 'Градишка' - 12.05.
12. May 23
22 План набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Вучевица' - 10.05.
12. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1054-2/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Височник'
12. May 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1054-3/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Височник'
12. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1059-2/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Милићи'
12. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1055-2/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Бирач'
12. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-998-2/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Романија'
12. May 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1028-2/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Дрина'
12. May 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1060-2/23 датум: 12.05.2023.године ШГ 'Јахорина'
11. May 23
17 Кориговани план набавки радова у шумарству за 2023.годину ШГ 'Романија' 25.04.
10. May 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила 'Mahidra Goa dc4wd euro 5' ШГ 'Лисина' 10.05.
10. May 23
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга израде плана парцелације и геодетског снимања изведеног стања шкп за потребе ШГ 'Рибник' 04.05.
10. May 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге периодичног прегледа и испитивања ватродојавног система, електроенергетске, громобранске инсталације, и хидрантске мреже у управној згради ШГ 'Лисина' 08.05.
10. May 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга периодичног прегледа, испитивања и чишћења димоводног канала и пећи за централно гријање на огревно дрво у управној згради ШГ 'Лисина' 08.05.
08. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Борја' 08.05.
08. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања опреме за потребе ШГ 'Борја' 08.05.
04. May 23
Реализација уговора за период 01.01.- 31.03.2023.године ШГ 'Оштрељ - Дринић'
03. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Борја' 03.05.
03. May 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга заштите на раду за потребе ШГ 'Чемерница' 28.04.
28. Apr 23
09 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Врбања' 26.04.
28. Apr 23
08 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Чемерница' 26.04.
28. Apr 23
14 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Приједор' 26.04.
27. Apr 23
ОГЛАС бр.01/23 за продају шумске биомасе - шумски отпад четинара путем јавног надметања ШГ 'Горица' 25.04.
26. Apr 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума у поступку набавке услуга рекламе и пропаганде за потребе ШГ 'Височник' 26.04.
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-950-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Бања Лука'
26. Apr 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-950-3/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Бања Лука'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-951-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Горица'
26. Apr 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-951-3/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Горица'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-892-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Приједор'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број:06.1/0203-1035-2-/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Приједор'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1062-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Врбања'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку шумских чекића за потребе организационих дијелова Јавног предузећа 25.04.
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пелета за потребе гријања шумарске куће 'Огњиште' Јахорина 25.04.
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-806-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Панос'
26. Apr 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-806-3/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Панос'
26. Apr 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-823-3/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Ботин'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-921-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Рудо'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1003-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Зеленгора'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-718-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Сјемећ'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-729-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Рудо'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-990-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Мајевица'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-824-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Панос'
26. Apr 23
Поништње поступка набавке услуге чишћења снијега број: 06.1/0203-805-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Панос'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга зимског одржавања путева број: 06.1/0203-920-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Рудо'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-946-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Маглић'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-823-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Ботин'
26. Apr 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1003-3/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Зеленгора'
26. Apr 23
Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-490-3/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Трескавица'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-679-2/23 датум: 25.04.2023.године ШГ 'Бирач'
26. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуге праћења и позиционирања возила ШГ 'Лисина' 26.04.
25. Apr 23
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за остала механизована средства за потребе ШГ 'Вучевица' 25.04.
25. Apr 23
План набавки роба и услуга за 2023.годину ШГ 'Бирач' 24.04.
25. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 24 04.
21. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу шкп за потребе ШГ 'Рибник' 20.04.
20. Apr 23
Позив за достављање понуда за здравствене услуге за потребе ШГ 'Клековача - Потоци' 20.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку додатних радова на реконструкцији шкп путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци на подручју ШГ 'Приједор' 19.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за одржавање хигијене ШГ 'Чемерница' 12.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за моторна возила ШГ 'Чемерница' 07.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга ШГ 'Чемерница' 07.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала ШГ 'Чемерница' 07.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро материјала ШГ 'Чемерница' 07.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала ШГ 'Чемерница' 07.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића ШГ 'Чемерница'12.04.
20. Apr 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ХТЗ опреме (ципеле и џемпери за ловочуваре) ШГ 'Панос' 19.04.