01. Dec 21
Одлука о прихватању понуде за набавку алата за аутомеханичаре путем Директног споразума за потребе ШГ 'Рибник'
01. Dec 21
Одлука о прихватању понуде за набавку ситног инвентара путем Директног споразума за потребе ШГ 'Рибник'
29. Nov 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3794-2/21 датум: 25.11.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Nov 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4286-2/21 датум: 25.11.2021.године ШГ 'Врбања'
26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'
23. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ауто гума за возила Nissan Navara за потребе 'ЦГК' 23.11.
23. Nov 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге 27.10.
23. Nov 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 17.11.
19. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3708/21 од 19.11.2021.године ШГ 'Чемерница'
19. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке возила за потребе ЈП
19. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга праћења и позиционирања трактора на подручју ШГ 'Градишка'
19. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рекламног материјала за потребе ЈП
19. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Добој' 19.11
18. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-3695/21 од 18.11.2021.године ШГ 'Рибник'
18. Nov 21
Оглас бр.01/21 - продаја мање вриједних шдс путем лицитације - fco камионски пут - ШГ 'Горица' 18.11.
18. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-4990/21 од 18.11.2021.године ШГ 'Приједор'
18. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.06.- 31.10.2021.године ШГ 'Височник'
18. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 17.11.2021.године ШГ 'Маглић'
18. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 16.11.2021.године ШГ 'Јахорина'
18. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 21.12.2020.- 31.10.2021.године ШГ 'Панос'
17. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за радове у шумарству број: 06.1/0203-3619-4/21 датум: 17.11.2021.године ШГ 'Горица'
17. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.- 31.10.2021.године ШГ 'Чемерница'
17. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.- 31.10.2021.године ШГ 'Вучевица'
17. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.- 31.10.2021.године ШГ 'Мајевица'
16. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.07.- 30.09.2021.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
16. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.-15.11.2021.године ШГ 'Приједор'
16. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.- 16.11.2021.године ШГ 'Зеленгора'
16. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.08.2021.године ШГ 'Рибник'
16. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.09.- 30.09.2021 године ШГ 'Рибник'
16. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга поправке и одржавање возила Дирекције ЈП 12.11
16. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке рачунара за потребе организационих дијелова ЈП
16. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3517-2/21 датум: 11.11.2021.године ШГ 'Трескавица'
15. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-4076-2/21 датум: 11.11.2021.године ШГ 'Бања Лука'
15. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за радове у шумарству број: 06.1/0203-4075-2/21 датум: 11.11.2021.године ШГ 'Лисина'
15. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за радове у шумарству број: 06.1/0203-4016-2/21 датум: 11.11.2021.године ШГ 'Горица'
15. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за радове у шумарству број: 06.1/0203-3867-2/21 датум: 11.11.2021.године ШГ 'Чемерница'
15. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме за прераду осталих производа у шумарству ШГ 'Маглић' 12.11
15. Nov 21
Поништење поступка набавке опреме за прераду осталих производа у шумарству ШГ 'Маглић' 12.11
15. Nov 21
Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ'
12. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског намјештаја за потребе ШГ 'Борја'
12. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на реконструкцији управне зграде за потребе ШГ 'Борја'
12. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вањске столарије за потребе ШГ 'Борја'
10. Nov 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.-31.10.2021.године ШГ 'Борја'
10. Nov 21
10. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец октобар 2021. године
09. Nov 21
Поништење поступка набавке роба - обогаћивање матичњака хортикултуре за потребе 'ЦСРП'
03. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку шумарских униформи за потребе ШГ 'Бирач'
03. Nov 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу ПВЦ столарија за потребе 'Дирекције' ЈП у Сокоцу
03. Nov 21
Позив за достављање понуда за здравствене услуге број: 11.06/0905-7065/21 од 01.11.2021.године ШГ 'Добој'
03. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3924-2/21 датум: 01.11.2021.године ШГ 'Градишка'
02. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-4067/21 од 02.11.2021.године ШГ 'Врбања'
02. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3314-2/21 датум: 01.11.2021.године ШГ 'Романија'
02. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за радове у шумарству број: 06.1/0203-3516-2/21 датум: 01.11.2021.године ШГ 'Височник'
02. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3866-2/21 датум: 01.11.2021.године ШГ 'Чемерница'
29. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку здравствених услуга ШГ 'Градишка' 29.10
28. Oct 21
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта
28. Oct 21
01 Одлука о утврђивању критеријума, услова и начина пасподјеле шумских дрвних сортимената
28. Oct 21
02 Обавјест рок за доставу тражене документације
28. Oct 21
03 Допис шумска газдинства
28. Oct 21
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта
28. Oct 21
05 Упутство за попуњавање обрасца и појашњење бодовања
28. Oct 21
06 Уредба о МТУ за рад објеката за примарну прераду дрвета и надлежност за издавање
28. Oct 21
07 Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2022. годину.pdf
27. Oct 21
Правилник о измјени Правилника о поступку продаје службених возила и осталих основних средстава путем лицитације 15.10
27. Oct 21
Одлука о прихватању понуде за набавку пелета за потребе загријавања Управне зграде ШГ 'Рибник'
26. Oct 21
Оглас за прикупљање понуда за продају житарица - жетва, превоз и продаја кукуруза у зрну на њиви - 'ЦСРП' 26.10.2021
25. Oct 21
Одлука о прихватању понуде за набавку Кукуруза у зрну за исхрану дивљачи за потребе ШГ 'Рибник'
25. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-1882-3/21 од 25.10.2021.године ШГ 'Бања Лука'
22. Oct 21
Поништење поступка набавке робе - контејнерски репроматеријал - најлон, врећице и фолије за потребе 'ЦСРП'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3271-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарсву број: 06.1/0203-3271-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3175-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Маглић'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3184-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Височник'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3380-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Врбања'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3498-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3498-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за лотове 1, 21, 44 и 55 за потребе ЈП
21. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.07-28.09.2021.год и Извјештај о реализацији уговора за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'
20. Oct 21
Позив за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења број: 11.21/0906-5440/21 од 20.10.2021.године ШГ 'Височник'
20. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'
19. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0616-1043/21 од 19.10.2021.године ШГ 'Трескавица'
19. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3112-2/21 датум: 18.10.2021.године ШГ 'Зеленгора'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3482-3/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Бања Лука'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3772-2/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Градишка'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3691-2/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Лисина'
18. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3546-2/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Рибник'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3611-2/21 датум. 15.10.2021.године ШГ 'Врбања'
14. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3388/21 од 14.10.2021.године ШГ 'Чемерница'
14. Oct 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за Здравствене услуге ШГ 'Градишка'
13. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 06.10.2021.године ШГ 'Романија'
13. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 13.09.2021.године ШГ 'Јахорина'
13. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.01. - 30.09.2021.године ШГ 'Дрина'
13. Oct 21
Упутство о примјени члана 4. Уредбе о начину ускладиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора (Службени Гласник РС 39/19)
12. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 15.12.2020-30.09.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
11. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке минибуса за потребе ШГ 'Маглић' и ШГ 'Романија' 08.10
11. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за потребе ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац 08.10