24. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку контејнера за потребе ШГ 'Романија' 23.07.
24. Jul 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе Дирекције Јавног предузећа у Сокоцу 22.07.
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2885-2/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Градишка'
23. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2885-3/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Градишка'
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку електро и водо материјала за потребе ШГ 'Јахорина' 16.07.
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга превоза шумских дрвних сортимената за потребе ШГ 'Јахорина' 19.07.
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2574-2/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 11.21/0116-3891/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Височник'
23. Jul 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.05.- 30.06.2024.године ШГ 'Рибник'
19. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова 11.21/0116-3891/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Височник'
19. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Бирач' 18.07.
18. Jul 24
Одлука о измјени одлуке за набавку услуга у шумарству број: 11.26/0205-1924-1/24 датум: 17.07.2024.године ШГ 'Милићи'
17. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2782-3/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Рибник'
17. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2565-3/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Приједор'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2605-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Врбања'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2602-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Бања Лука'
17. Jul 24
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2434-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Добој'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2782-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Рибник'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2604-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Горица'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2565-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Приједор'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2539-2/24 датум: 17.07.2024.године ШГ 'Романија'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Височник' 17.06.
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса за потребе ШГ 'Романија' 12.07.
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 11.17/0203-3216/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Романија'
16. Jul 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Мајевица'
16. Jul 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Височник' 15.07.
15. Jul 24
30 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Клековача-Потоци' 15.07.
15. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за шумске тракторе за потребе ШГ 'Чемерница' 15.07.
12. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 12.07.
12. Jul 24
Јавни конкурс - коришћење осталих шумских производа у шуми и на шумском земљишту у власништву Републике Српске 12.07.2024.
11. Jul 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 11.13/0205-1218-31/24 датум: 11.07.2024.године ШГ 'Јахорина'
11. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 11.13/0205-1218-32/24 датум: 11.07.2024.године ШГ 'Јахорина'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2101-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Јахорина'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2437-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Романија'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2323-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Маглић'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2127-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Вучевица'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2094-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Височник'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1602-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Бирач'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2084-2/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Дрина'
10. Jul 24
23 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Горица' 09.07.
10. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2592-3/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Градишка'
10. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2435-3/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Бања Лука'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2657-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Приједор'
10. Jul 24
Поништење дијела постука набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1598-5/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Приједор'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2251-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Лисина'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2337-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Бања Лука'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2435-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Бања Лука'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2528-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Чемерница'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2592-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Градишка'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2307-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Врбања'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2252-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Лисина'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2130-2/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Клековача-Потоци'
10. Jul 24
Поништење поступка набавке резервних дијелова за моторно возило Fiat Ducato за потребе ШГ 'Рибник' 10.07.
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 11.10/0608-956-7/24 датум: 10.07.2024.године ШГ 'Мајевица'
10. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 11.26/0205-1924/24 датум: 09.07.2024.године ШГ 'Милићи'
09. Jul 24
Одлука о прихватању понуде за набавку водо материјала за потребе ШГ 'Лисина' 09.07.
08. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања моторних возила - лимарске услуге за потребе ШГ 'Јахорина' 05.07.
08. Jul 24
Одлука о прихватању понуде за набавку елекрто материјала за потребе ШГ 'Лисина' 08.07.
08. Jul 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.04.2024.године ШГ 'Рибник'
08. Jul 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга заштите на раду за потребе ШГ 'Височник' 03.07.
08. Jul 24
06. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2024. године
08. Jul 24
06. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2024. године
04. Jul 24
Извјештај о реализацији уговора за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Панос'
03. Jul 24
ОГЛАС бр. 01/24 - продаја шумских дрвних сортимената путем лицитације у ШГ 'Горица' 27.06.
03. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса за потребе ШГ 'Лисина' 03.07.
03. Jul 24
03 План набавки радова у шумарству за 2024.годину ШГ 'Панос' 19.06.
02. Jul 24
16 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Сјемећ' 02.07.
01. Jul 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга израде стручног мишљења, урбанистичко-техничких услова и ревизије главног пројекта за шкп (одјел 21-13) за потребе ШГ 'Лисина' 26.06.
28. Jun 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 28.06.
28. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.05.- 30.06.2024.године ШГ 'Борја'
28. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга утовара, превоза и истовара шумски дрвних сортимената за потребе ШГ 'Вучевица' 28.06.
27. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге заштите на раду за потребе ШГ 'Чемерница' 25.06.
24. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Чемерница' 19.06.
24. Jun 24
Поништење поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-2337-4/24 датум: 20.06.2024.године ШГ 'Клековача-Потоци'
21. Jun 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга утовара, превоза и истовара шдс путем отвореног поступка за потребе ШГ 'Лисина' 21.06.
20. Jun 24
01 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 13.06.
20. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.- 31.05.2024.године ШГ 'Височник'
18. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Дрина'
18. Jun 24
10 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Мајевица' 13.06.
17. Jun 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 17.06.
17. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга штампарије за потребе ШГ 'Романија' 10.06.
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2222-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Борја'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1971-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Рибник'
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1971-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Рибник'
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2194-2/24 датум: 13.06.2024.године ШГ 'Градишка'
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2258-1/24 датум: 13.06.2024.године ШГ 'Приједор'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-1489-5/2 датум: 13.06.2024.године ШГ 'Приједор'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2258-3/24 датум: 13.06.2024.године ШГ 'Приједор'
13. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања моторних возила за потребе ШГ 'Јахорина' 12.06.
13. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку пелета за потребе ШК 'Огњиште' 12.06.
12. Jun 24
05. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2024. године
12. Jun 24
05. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2024. године
12. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1803-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Јахорина'
12. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1912-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Романија'
11. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.05.2024.године ШГ 'Бирач'
10. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2008-2/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Градишка'
10. Jun 24
Одлука о допуни Одлуке о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1283-7/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Борја'
10. Jun 24
Одлука о избору најповљније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1999-2/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Зеленгора'
10. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1537-12/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Маглић'
10. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања и прања возила за потребе ШГ 'Чемерница' 10.06.