11. Jun 21
03 План набавки за 2021. годину ШГ 'Панос' - измјена за услуге и радове
11. Jun 21
27 План набавки за 2021.годину ШГ 'Рудо' - измјена за услуге
11. Jun 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку канцеларијског намјештаја за потребе ШГ 'Лисина'
10. Jun 21
Позив и обавјештење за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1077/21 од 09.06.2021.године ШГ 'Врбања'
10. Jun 21
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка' - измјена за услуге
09. Jun 21
06.1/0203-1574-3/21
09. Jun 21
06.1/0203-1508-2/21 - поништење
09. Jun 21
06.1/0203-1566-3/21
09. Jun 21
06.1/0203-1574-2/21
09. Jun 21
06.1/0203-1579-2/21
09. Jun 21
06.1/0203-1566-2/21
08. Jun 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за здравствене услуге број: 11.15/0905-1754/21 од 08.06.2021.године ШГ 'Рибник'
08. Jun 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-08.06.2021.године ШГ 'Јахорина'
07. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3062/21 од 07.06.2021.године ШГ 'Романија'
04. Jun 21
Оглас бр.03/21 - продаја шдс путем лицитације ШГ 'Борја'
04. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/0906-905/21 од 04.06.2021.године ШГ 'Вучевица'
04. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-561-2/21 од 04.06.2021.године ШГ 'Панос'
04. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-1006/21 од 04.06.2021.године ШГ 'Мајевица'
04. Jun 21
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке услуга за обуку радника о заштити на раду, прегледу инсталација и контроле опреме за потребе ЈП
04. Jun 21
Одлука о избору понуђача у поступку набавке услуга продужења лиценци за потребе ЈП
04. Jun 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 01.06. 2021.године ШГ 'Горица'
04. Jun 21
17 План набавки за 2021.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге и радове
04. Jun 21
06.1/0203-1856-3/21 - поништење
04. Jun 21
06.1/0203-1532-3/21 - поништење
04. Jun 21
06.1/0203-1856-2/21
04. Jun 21
06.1/0203-1714-2/21
04. Jun 21
06.1/0203-1738-2/21
04. Jun 21
06.1/0203-1065-2/21
04. Jun 21
06.1/0203-1532-2/21
04. Jun 21
05. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2021. године
03. Jun 21
11.13-05/0906-939-6/21 - поништење
03. Jun 21
06.1/0203-1298-4/21 - измјена Одлуке
03. Jun 21
11.13-05/0906-939-6/21
03. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-2617/21 од 03.06.2021.године ШГ 'Добој'
01. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1778/21 од 01.06.2021.године ШГ 'Врбања'
01. Jun 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.05.2021.године ШГ 'Бирач'
01. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1779/21 од 01.06.2021.године ШГ 'Врбања'
01. Jun 21
Правилник о стручном образовању и усавршавању радника у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац - 01.06
01. Jun 21
Правилник о измјени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д Соколац - 01.06.
01. Jun 21
03 План набавки за 2021.годину ШГ 'Панос' - измјена за услуге и радове
31. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.26/0906-1153/21 од 31.05.2021.године ШГ 'Милићи'
31. May 21
31 План набавки за 2021.годину ШГ 'Милићи' - допуна за услуге
31. May 21
06.1/0203-992-16/21
31. May 21
06.1/0203-1741-2/21
31. May 21
06.1/0203-1946-1/21
31. May 21
06.1/0203-2027-1/21
31. May 21
06.1/0203-1129-3/21
31. May 21
06.1/0203-1350-2/21
28. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-2329/21 од 28.05.2021.године ШГ 'Приједор'
28. May 21
Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту
28. May 21
Упутство о обројчавању стабала за сјечу и обројчавање шдс
28. May 21
Правилник о условима за стицање лиценце за извођење радова у шумарству
28. May 21
Правилник о посебним мјерама заштите од пожара шума и усјева
28. May 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Градишка'
27. May 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за моторна возила за потребе ШГ 'Добој'
27. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0616-478/21 од 27.05.2021.године ШГ 'Трескавица'
24. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1511/21 од 24.05.2021.године ШГ 'Рибник'
24. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1636/21 од 21.05.2021.године ШГ 'Врбања'
24. May 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 24.05.2021.године 'ЦСРП'
24. May 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга обуке радника о заштити на раду, прегледа инсталација и контроле опреме за потребе ЈП
21. May 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку копир апарата за потребе ШГ 'Лисина'
21. May 21
06.1/0203-1956-1/21
21. May 21
06.1/0203-1606-2/21
21. May 21
06.1/0203-1884-1/21
21. May 21
06.1/0203-1871-1/21
21. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-2280/21 од 21.05.2021.године ШГ 'Височник'
21. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-790/21 од 21.05.2021.године ШГ 'Дрина'
21. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-574/21 од 21.05.2021.године ШГ 'Зеленгора'
21. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-2388/21 од 21.05.2021.године ШГ 'Бирач'
21. May 21
Техничко - технолошка типизација терена у шумама Републике Српске
21. May 21
Упутство о обројчавању стабала за сјечу и обројчавању шдс
20. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-1930-2/21 од 20.05.2021.године ШГ 'Борја'
20. May 21
21 План набавки за 2021.годину ШГ 'Височник' - измјена 20.05
20. May 21
06.1/0203-1288-2/21
20. May 21
06.1/0203-1298-2/21
20. May 21
06.1/0203-1298-3/21 - поништење
20. May 21
06.1/0203-1105-3/21 - поништење
20. May 21
06.1/0203-1287-2/21
20. May 21
06.1/0203-1287-3/21 - поништење
20. May 21
06.1/0203-1105-2/21
20. May 21
1172-1-3-36-3-758/21
20. May 21
06.1/0203-992-15/21
19. May 21
20 План набавки за 2021.годину ШГ 'Борја' - измјена и допуна за услуге
18. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-1437/21 од 18.05.2021.године ШГ 'Рибник'
18. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-1438/21 од 18.05.2021.године ШГ 'Рибник'
18. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-970-3/21 од 18.05.2021.године ШГ 'Бања Лука'
17. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-2312/21 од 17.05.2021. године ШГ 'Добој'
17. May 21
Одлука о додјели уговора путем Директног споразума - адаптација објекта за потребе ШГ 'Добој'
17. May 21
Правилник о измјенама правилника о условима коришћења и начину сакупљања осталих шумских производа
17. May 21
06.1/0203-1431-2/21
17. May 21
06.1/0203-1334-2/21
17. May 21
06.1/0203-1130-2/21
17. May 21
06.1/0203-1427-2/21
17. May 21
06.1/0203-1192-2/21
17. May 21
04 План набавки за 2021.године ШГ 'Бирач' - измјена за услуге
17. May 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку уља и мазива за потребе ЈП
17. May 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга поправке и одржавања возила VW Passat 2.0 TDI за потребе Дирекције ЈП
17. May 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку фарби, спрејева и шумарских креда за потребе ЈП
14. May 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0905-1621/21 од 14.05.2021.године ШГ 'Горица'
14. May 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ауто гаса за потребе ШГ 'Милићи'