Подаци из Катастра шума и шумског земљишта

Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" газдује на површини од око 1 милион ха, а структура површина по ширим категоријама шума је приказана нa слици:

Залиха свеукупне дрвне масе у доба уређивања износи око 181.5 милион м3, од чега:

Годишњи прираст износи око 5 милиона м3, а годишњи етат око 3.5 милиона м3.