29.07. - Прашума Јањ на UNЕSCO листи свјетске баштине

Строги природни резерват Прашума Јањ проглашена је природним добром од свјетског значаја. Одлуку је донио Одбор  за свјетску баштину UNЕSCO, а у оквиру проширења локалитета свјетске баштине.

Овим резерватом управља ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, шумско газдинство „Горица“ Шипово. Површина резервата је 295 хектара, од чега на језгро отпада 57,2 хектара; површина изван језгра  237 хектара и непродуктивна површина 0,8 хектара.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у сарадњи са Јавним предузећем и ШГ „Горица“ Шипово, те  уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, , у јануару 2019. године, доставило Државној комисији за сарадњу БиХ са UNESCO-ом, попуњен Тентативни лист за строги природни резерват  свјетске баштине.

У прошлој години, представници Организације Уједињених нација за образовање , науку и културу обишли су овај резерват, а у циљу процјене вриједности ове локације по утврђеним критеријумима, номинован је за упис на листу свјетске баштине у оквиру серијске номинације исконске букове шуме Карпата и других регија Европе. Наведена инцијатива је прихваћена и регистрована у UNESCO Центру за свјетску баштину.

Примарни циљ  управљања овим резерватом  је очување еколошког интегритета природних подручја гдје преовладавају природне силе и процеси, без утицаја човјека како не би биле деградиране. Значај прашуме је посебно важан са аспекта очувања биодиверзитета и амбијеталне природне цјелине.  Основна природна вриједност прашуме Јањ је аутохтоност шуме букве-јеле-смрче у фитоценолошком смислу. Ове шуме  са високим удјелом старог раста  и стајаће и лежећег мртвог дрвета пружају станиште многим врстама флоре и фауне.

Све ово значи да се у резервату не изводе никакве врсте радова нити било кава дјелатност, него су све активности усмјерене на његово очување.

prašuma Janj

prašuma Janj 2

Нови документи

11. Dec 23
06 План набавки услуга у шумарству за 2024. годину ШГ 'Добој'
11. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге израде пројектне документације (Главног пројекта) за партерно уређење око пословног објекта у М.Граду путем директног споразума за потребе ШГ Лисина' 08.12.
11. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3772-2/23 датум: 06.12.2023.године ШГ 'Рибник'
11. Dec 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку каменог агрегата за радове на одржавању путева на подручју ШГ 'Оштрељ-Дринић' 06.12.
08. Dec 23
01 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 05.12.
08. Dec 23
23 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Горица' 06.12.
08. Dec 23
07 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Зеленгора' 06.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за остала механизована средства (трактори Timberjack 350 и 450) за потребе ШГ 'Вучевица' 06.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро и водо материјала за потребе ШГ 'Височник' 07.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку каменог агрегата за радове на одржавању путева на подручју ШГ 'Оштрељ-Дринић' 06.12.