05.08. - Радни састанак на тему: Извршење плана шумскоузгојних радова за период 01.01.-30.06.2020. године на нивоу ЈП-а.

На иницијативу Одјељења за узгој, заштиту и сјеменско-расадничку производњу при Служби за унапређење и координацију производње Дирекције ЈП-а, а у организацији извршног директора Сектора за производњу ЈП-а, одржан је радни састанак на тему Извршење плана шумскоузгојних радова за период 01.01.-30.06.2020. године на нивоу ЈП-а.

Из организационих разлога, а првенствено руководећи се мјерама Републичког штаба за ванредне ситуације по питању заштите у заједници и радним срединама од епидемије изазване вирусом CORONA, радни састанак је одржан одвојено са представницима организационих дијелова из западног и источног дијела ЈП-а.

Дана 28.07. о.г., са почетком у 1000h ,у ревирној згради ревира "Гозна", ШГ "Бања Лука", састанак је одржан са представницима: ШГ "Бања Лука" Бања Лука, ШГ "Оштрељ-Дринић" Дринић, ШГ "Градишка" Градишка, ШГ "Добој" Добој, ШГ "Чемерница" Кнежево, ШГ "Врбања" Котор Варош, ШГ "Лисина" Мркоњић Град, ШГ "Приједор" Приједор, ШГ "Рибник" Рибник, ШГ "Борја" Теслић, ШГ "Горица" Шипово и ШГ "Клековача-Потоци" Источни Дрвар.

Дана 30.07. о.г. са почетком у 0900h ,у Ловачкој кући на Хан Краму, ШГ "Височник", састанак је одржан са представницима: ШГ "Панос" Вишеград, ШГ "Бирач" Власеница, ШГ "Зеленгора" Калиновик, ШГ "Мајевица" Лопаре, ШГ "Ботин" Невесиње, ШГ "Јахорина" Пале, ШГ "Сјемећ" Рогатица, ШГ "Романија" Соколац, ШГ "Дрина" Сребреница, ШГ "Маглић" Фоча, ШГ "Височник" Хан Пијесак, ШГ "Вучевица" Чајниче, ШГ "Трескавица" Трново, ШГ "Милићи" Милићи и ЦГК Требиње.

Осим представника организационих дијелова састанку су присуствовали стручни сарадници Дирекције ЈП-а и технички директор "Центар за сјеменско-расадничку производњу" Добој, као и представници Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде Владе Републике Српске г-дин Борис Марковић, начелник Одјељења за стратешко планирање и одрживо газдовање шумама, и г-ђа Микаћ Сања, начелник Одјељења за контролу корисника шума.

У тематском смислу састанак се састојао од два дијела. У првом дијелу презентовано је извршење плана шумскоузгојних радова за првих шест мјесеци (по организационим дијеловима и збирно за ниво ЈП-а). Без обзира на низак проценат извршења код појединих радова, генерално гледано, њихово извршење може се окарактерисати као задовољавајуће имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију изазвану CORONA вирусом (рад у условима ванредног стања) и нимало занемарив утицај неповољних временских услова који су се нарочито испољили током априла мјесеца. Поред тога, присутни су информисани са организационим устројством у области узгоја шума на нивоу ЈП-а примјеном нове Систематизације ЈП-а, затим налазом екстерне ревизије о извршеној ревизији финансијског пословања ЈП-а за 2019 год., те актуелним и будућим пројектима везано за узгој шума (Интегрални информациони систем ЈП-а, Пројекат густине садње за потребе ЈП-а, Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у Републици Српској, Коришћење средстава од поврата ПДВ-а у оквиру пројекта "Одрживо управљање шумама и крајолицима" за које је иницијатива покренута од стране МПШиВ).

У другом дијелу приступило се дискусији у којој су право учешћа имали сви присутни. При том је затражено да свако из свог личног искуства којег има укаже конкретно на актуелна нормативна рјешења и организационе слабости  која проузрокују потешкоће  у раду са којима се сусрећу. У врло активним дискусијама изнесени су конкретни примјери од којих се неки по времену трајања могу окарактерисати као хронична и чије отклањање дијелом превазилази оквире надлежности организационих дијелова, па и саме Управе ЈП-а те изискују међуинституционалну сарадњу. Исказана запажања су уобзирена и уграђена у Записник са састанка који уједно представља и Акциони план чијој ће се реализацији од стране Сектора за производњу приступити у приоритету.

 
 

Нови документи

27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга осигурања моторних возила за потребе ЈП 23.06
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке моторних пила за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске опреме за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2107-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2105-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2067-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Горица'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3693/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Романија'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-665-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Панос'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.27/0906-567-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Рудо'