09.11. - Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Јавног предузећа и Шумарског факултета у Бањој Луци

Дана 06.11.2020. године у Дирекцији ЈП-а, Одјељење Бања Лука, Славен Гојковић, в.д. директор-а "Шума РС", и Војислав Дукић, декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци, потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи за потребе практичне реализације "Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у РС". Споразумом су договорене конкретне активности, обавезе и смјернице даљег поступања страна у Споразуму током наредног периода.


Потписивању споразума присуствовао је и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Борис Пашалић, као и професори Милан Матурага и Зоран Говедар са Шумарског факултета.
На састанку, који је претходио потписивању споразума, истакнута је важност квалитетне сарадње између ЈПШ "Шуме Републике Српске", Шумарског факултета и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде која је довела до израде пројекта "Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у Републици Српској", чија ће имплементација несумњиво допринијети континуираном развоју сектора шумарства у Републици Српској. Потребно је истаћи да  је као наставак процеса унапређења пошумљавања у Републици Српској Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде финансирало израду Мастер плана пошумљавања, док је носилац израде Шумарски факултет у Бањалуци.


Мастер план пошумљавања и газдовања у шумским културама Републике Српске, уз постојеће планске документе, дао је одговоре првенствено о количинама, врстама и типу садног материјала које треба користити приликом пошумљавања шумских голети и шибљака, затим динамику, организацију и метод рада приликом пошумљавања, као и одговоре из области сјеменско-расадничке производње, док се потписивањем овог споразума креће у његову практичну реализацију.