09.11. - Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Јавног предузећа и Шумарског факултета у Бањој Луци

Дана 06.11.2020. године у Дирекцији ЈП-а, Одјељење Бања Лука, Славен Гојковић, в.д. директор-а "Шума РС", и Војислав Дукић, декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци, потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи за потребе практичне реализације "Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у РС". Споразумом су договорене конкретне активности, обавезе и смјернице даљег поступања страна у Споразуму током наредног периода.


Потписивању споразума присуствовао је и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Борис Пашалић, као и професори Милан Матурага и Зоран Говедар са Шумарског факултета.
На састанку, који је претходио потписивању споразума, истакнута је важност квалитетне сарадње између ЈПШ "Шуме Републике Српске", Шумарског факултета и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде која је довела до израде пројекта "Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у Републици Српској", чија ће имплементација несумњиво допринијети континуираном развоју сектора шумарства у Републици Српској. Потребно је истаћи да  је као наставак процеса унапређења пошумљавања у Републици Српској Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде финансирало израду Мастер плана пошумљавања, док је носилац израде Шумарски факултет у Бањалуци.


Мастер план пошумљавања и газдовања у шумским културама Републике Српске, уз постојеће планске документе, дао је одговоре првенствено о количинама, врстама и типу садног материјала које треба користити приликом пошумљавања шумских голети и шибљака, затим динамику, организацију и метод рада приликом пошумљавања, као и одговоре из области сјеменско-расадничке производње, док се потписивањем овог споразума креће у његову практичну реализацију.

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09