09.11. - Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Јавног предузећа и Шумарског факултета у Бањој Луци

Дана 06.11.2020. године у Дирекцији ЈП-а, Одјељење Бања Лука, Славен Гојковић, в.д. директор-а "Шума РС", и Војислав Дукић, декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци, потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи за потребе практичне реализације "Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у РС". Споразумом су договорене конкретне активности, обавезе и смјернице даљег поступања страна у Споразуму током наредног периода.


Потписивању споразума присуствовао је и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Борис Пашалић, као и професори Милан Матурага и Зоран Говедар са Шумарског факултета.
На састанку, који је претходио потписивању споразума, истакнута је важност квалитетне сарадње између ЈПШ "Шуме Републике Српске", Шумарског факултета и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде која је довела до израде пројекта "Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама у Републици Српској", чија ће имплементација несумњиво допринијети континуираном развоју сектора шумарства у Републици Српској. Потребно је истаћи да  је као наставак процеса унапређења пошумљавања у Републици Српској Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде финансирало израду Мастер плана пошумљавања, док је носилац израде Шумарски факултет у Бањалуци.


Мастер план пошумљавања и газдовања у шумским културама Републике Српске, уз постојеће планске документе, дао је одговоре првенствено о количинама, врстама и типу садног материјала које треба користити приликом пошумљавања шумских голети и шибљака, затим динамику, организацију и метод рада приликом пошумљавања, као и одговоре из области сјеменско-расадничке производње, док се потписивањем овог споразума креће у његову практичну реализацију.

Нови документи

27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга осигурања моторних возила за потребе ЈП 23.06
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке моторних пила за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске опреме за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2107-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2105-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2067-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Горица'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3693/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Романија'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-665-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Панос'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.27/0906-567-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Рудо'