23.10. - Позив на јавни увид у ШПО за ШПП „ДОЊЕВРБАСКО“

Овим путем Вас обавјештавамо да је шумскопривредна основа за ШПП „Доњеврбаско“ са периодом важења 2020-2029. годи. у процедури усвајања.

Сви заинтересовани грађани, установе и интересне стране, шумскопривредну основу за ШПП „Доњеврбаско“ могу погледати у просторијама Шумског газдинства „Бања Лука“ у Бањој Луци, у улици Иве Андрића бр. 6, у периоду од 30 дана и то од 22. октобра до 22. новембра 2019. године, у времену од 08:00 до 14:00 часова.

Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати на протокол Шумског газдинства „Бања Лука“, а размотриће се на јавној расправи која ће се одржати 25.11.2019. године у просторијама Управне зграде Шумског газдинства „Бања Лука“ – Иве Андрића бр. 6, са почетком у 10:00 часова.

Контакт особа за јавни увид и информације везане за ШПО за ШПП „Доњеврбаско“ је Радован Милисавић – контакт телефон: 066/819-466.