04.08. - Позив на јавни увид

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац обавјештава све заинтересоване стране, у складу са ФСЦ стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за ШПП „Ханпјесачко“ у фази одобравања.


Консултовањем јавности, интересних страна, као битним елементом ФСЦ цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.
Сви заинтересовани грађани и установе исту могу погледати у просторијама службе за уређивање шума у управи шумског газдинства „Височник“ Хан Пијесак у периоду (30 дана) од 07.08.2017.године до 07.09.2017.године радним даном у времену од 10,00-14,00 сати.
Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у времену трајања увида у шумско газдинство.
Јавна расправа ће се одржати дана 12.09.2017.године у просторијама ШГ „Височник“ са почетком у 12,00 сати.