25.7. - Саопштење за јавност

Поводом данашњег неформалног састанака између директора ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д Соколац,  са предсједником Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, те након појединачних упита медијских кућа, обавјештавамо вас о сљедећем:

Обавјештењем број: 02-4272/17 од 28.06.2017. године, (које je  у прилогу овог Саопштења) јасно је наведено да се Правилник о раду ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац неће примјењивати у дијелу који се односи на накнаде по основу рада (минули рад, топли оброк и регрес) до закључивања колективног уговора, а најкасније до 31.12.2017. године. Напред наведено усаглашено је између Надзорног одбора и Управе Јавног предузећа. Поменуто Обавјештење достављено је свим организационим дијеловима Јавног предузећа и свим синдикалним организацијама Јавног предузећа, те садржај истог изнесен на Конференцији за новинаре одржаној 29.06.2017. године.

Трошкови превоза радника на посао и с посла, били су ограничени на износ до 120 КМ. Организациони дијелови Јавног предузећа накнадно  су  обавјештени  да се обрачун трошкова превоза радника обрачуна као и у протеклом периоду,  те је  поновљено како да се изврши обрачун осталих накнада по основу рада у складу са претходно поменутим Обавјештењем из јуна мјесеца.Накнада за предсједнике синдикалних организација укинута је одлукама Уставног суда Републике Српске  број: У-13/14 од 25.03.2015. године, (Сл. Гласник РС број: 28/15) и  У-78/14 од 24.06.2015. године ( Сл.гласник РС број: 55/15).

Везано за наводе Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац који се односе на умањење коефицијента за обрачун плата радника, напомињемо да су исти преузети из Појединачног колективног уговора за запослене у ЈПШ “Шуме РС“ а.д. Соколац, који је потписан између Синдиката шумарства прераде дрвета и папира РС и Јавног предузећа 23.04.2008. године, а који је раније био у примјени, тако да ни ови наводи не стоје.

Савез синдиката Републике Српске је,  без да је о истом информисао директора Јавног предузећа, најавио да су, поред осталог, тема састанка преговори око потписивања колективног уговора, што није тачно. Директор Јавног предузећа није давао изјаве за медије из разлога што је ово био неформални састанак са предсједником Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, а који је одржан на захтјев поменуте Синдикалне организације.

Обавјештење број: 02-4272/17 од 28.06.2017. године

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09