9.8. - Обука интерних контролора из GIS-а

Дана 4. и 5. августа 2016. год., на подручју Јахорине, за запослене у Служби интерне контроле ЈП-а (СИК ЈП-а) одржан је семинар и радионица под радним називом "Коришћење и конкретна употреба GPS уређаја на пословима у шумарству". Потреба за организовањем семинара настала је као захтјев руководиоца СИК ЈП-а да се на одговарајући начин обави оспособљавање стручних сарадника са циљем стицања додатних знања и вјештина у примјени GIS технологије приликом обављања послова контроле на терену, а нарочито оних који се односе на тачност лоцирања шумских штета и идентификацију површина на којима су извођени одређени радови из области шумарства. У том смислу упућена је иницијатива према Управи ЈП-а која је препознала њену оправданост и по аутоматизму својим закључком бр. 02-3486/16, од 17.05.2016. год., дала сагласност за њену реализацију.


Уважавајући потребе исказане од стране СИК ЈП-а стручна лица из "Истраживачко-развојно пројектног центра" Бања Лука, мастер Дражић Срђан у области комуникација и  дипл. инж. шум. Илић Влајко, сачинили су адекватан програм едукације који је по стицању техничких, организационих и временских услова реализован на начин како је то предвиђала претходно усаглашена агенда са припадајућом сатницом. Програм едукације састојао се од теоретског и практичног дијела. У теоретском дијелу, путем веома упечатљивих презентација сачињених у power pointu, дата су основна сазнања о ГПС технологијама и представљени одређени модели ручних GPS уређаја као што су Garmin OREGON, Magellan Explorist 600 и Magellan TRITON. Упоредо са представљањем наведених модела учесници семинара имали су прилику да прођу елементарну обуку о  начину руковања са истима. Поред тога, у склопу теоретског дијела, показан је поступак преношењеа снимљених података са терена у рачунар као и презентација пратећих софтвера за GPS уређаје који се користе у ове сврхе: Base Camp, Vantage Point и Google Earth. Практични дио едукације састојао се од примјене ГПС уређаја на терену и том приликом показан је начин рада који се користи за потребе обиљежавања (снимања) стајне тачке, снимања трага (Tracklog) и снимање површина. Том приликом симулиране су карактеристичне ситуације са којима се извршилац послова може потенцијално сусрести током обављања својих послова и за сваку од њих показана су идејна рјешења за њихово квалитетно окончање. Усвојена знања из теоретског и практичног дијела сви учесници су имали прилику демонстрирати непосредно прије окончања семинара и радионице.
На самом крају потребно је истаћи да је трансфер знања обављен путем овакве едукационе форме задовољио у потпуности и оправдао очекивања учесника семинара. Прије свега јер је то била прилика да се код свих учесника побољша ниво знања, те да се кроз интерактивни рад отклоне постојеће нејасноће из ове области. Свакако томе је допринијело свеукупно понашање и приступ у раду наведених предавача који су свој посао обавили професионално и на разумљив начин. Иако није било у првом плану током трајања семинара уприличено је дружење са пензионисаним колегама које је завршетак радног вијека затекао на пословима стручног сарадника у СИК ЈП-а.

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09