26.03. - Реаговање поводом текста објављеног на порталу CAPITAL под насловом „Болест напала и Шуме Српске - Биће посјечено десетине хиљада кубика“

Дана 24.03.2020. године, на порталу објављен је текст под насловом „Болест напала и Шуме Српске - Биће посјечено десетине хиљада кубика“. У циљу објективног и стручног информисања јавности Републике Српске, обавјештавамо јавност о  сљедећем:

Почетком фебруара 2020. године, тачније 05. и 06. фебруара, у источном дијелу Републике Српске, било је јако невријеме (јак вјетар и обилне сњежне падавине). Подјећамо Вас да су сви медији у Републици Српској нашу јавност информисали о невремену и посљедицама истог на нивоу локалних заједница. Међутим елементарна непогода не бира локалитете. Невријеме је проузроковало огромну штету у шумском екоситему у источном дијелу Републике Српске.


 Одговорна и стручна лица организационих дијелова, у којима је дошло до великих штета, о истим су одмах обавијестили Управу Јавног предузећа и одмах предузели активности на процјени настале штете. Највеће штете су настале у сљедећим шумским газдинствима: „Височник“ Хан Пијесак, „Романија“ Соколац, „Сјемећ“ Рогатица, „Вучевица“  Чајниче и „Маглић“  Фоча. Након обиласка терена стручна лица су извршила процјену причињене штете и она износи:   ШГ „Височник“ - 20 000 m³, ШГ  „Романија“- 15 000 m³, ШГ „ Сјемећ“ – више од 40 000 m³ , ШГ „Вучевица“ – 15 000 m³  и ШГ „Маглић“ – 10 000 m³ . Ради се о штети у нето дрвној маси.     
Управа Јавног предузећа је одмах по добијању информације  именовала Комисију која је обишла наведена шумска газдинства. Комисија је заједно са стручним лицима сваког шумског газдинства извршила увид у стање на терену и Управи Јавног предузећа доставила извјештаје.
Заједничко за ових пет шумских газдинстава је да се ради о ванредном стању јер су велике штете настале у четинарској шуми у категорији високих шума с природном обновом усљед елементарне непогоде. Страдала су здрава стабла, а не болесна. Штете се огледају у преломима и извалама. Ради се о већим или мањим скупинама стабала или појединачним стаблима.
Управа  Јавног предузећа  је   ресорно министарство обавијестила о насталим штета због предузимања заједничких неопходних хитних мјера на што бржем санирању посљедица елементарне непогоде ради спрјечавања појаве градације поткорњака и максималног коришћења квалитетне  сортиментне структуре.  Само хитне мјере на санацији посљедица елементарне непогоде могу бити  успјешне по шумски екосистем.    
Поштујући законске, подзаконске прописе и Наредбу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  стручна лица у наведеним шумским газдинствима  су одмах предузели све активности на санацији истих.
У  тексту је  наведено да „на хиљаде стабала у шумама у источном дијелу Републике Српске мора бити посјечено због појаве поткорњака, штеточине чије неконтролисано ширење може изазвати милионску штету“. Овдје се не ради о сјечи хиљаде стабала, овдје се ради о санцији посљедица елементарне непогоде. Стабла су већ или изваљена или преломљена. Уколико таква остану у шуми она су окидач за градацију поткорњака.

Нови документи

10. Aug 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 09.08.
10. Aug 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.- 26.07.2022.године ШГ 'Височник'
09. Aug 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.- 31.07.2022.године ШГ 'Лисина' 09.08.
09. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2735-2/22 датум: 08.08.2022.године ШГ 'Лисина'
08. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге за редован сервис за радну машину KOMATSU WB97S-5EO и набавку потребних резервних дијелова у 'ЦзГК' 08.08.
08. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене за потребе 'ЦзГК' 08.08.
05. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата за потребе ШГ 'Лисина' 05.08.
05. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Панос' 05.08.
05. Aug 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ХТЗ опреме за инжињере у ШГ 'Височник' 02.08.
04. Aug 22
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за набавку услуга у шумарству број: 11.27/0906-745-2/22 од 04.08.2022.године ШГ 'Рудо'