21.03. - ДАНАС ЈЕ СВЈЕТСКИ ДАН ШУМА

Први дан прољећа обиљежава се и као Свјетски дан шума.
Шумама требамо посветити велику пажњу, јер су оне данас угоржене првенствено због климатских промјена, пожара, загађења ваздуха, земљишта и вода, штетних инсеката, али и због бесправних сјеча шума.
Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике  своју дјелатност обавља плански на основу шумскопривредних основа и годишњих планова пословања. На основу низа спесифичних параметара одређује се годишњи етат, односно количина дрвне масе која се у току године може користити у привредне сврхе, а основно јесте да се шумски ресурси користе у оној мјери у којој неће бити угрожен њихов опстанак. У том правцу једна од основних дјелатности јесте узгој и заштита шума.


Јавно предузеће предузима активности на заштити шума од бесправних сјеча, заштити шума од пожара, заштити шума од поткорњака и осталих штетних инсеката у оквиру својих могућности и у сарадњи са надлежним институцијама.
Почетком прољећа започиње се са извођењем шумско-узгојних радова.  У току 2019. године Јавно предузеће је радове на пошумљавању планирало у оквиру просте и проширене репродукције шума, а у 2019.години, планирано је да се изврши садња   садница у количини од 2 356 520 комада, у вриједности од 5 290 400 КМ, на укупној површини од 1029 хектара. Врсте садница којима ће се вршити пошумљавање су домаће врсте четинара, лишћара и воћкарица, као што су: смрча, различите врсте борова, буква, храст и воћкарице произведне у Јавном предузећу.