03.05. - Побољшање сектора биомасе за производњу енергије у БиХ

Мапирање потенцијала биомасе

Циљ израде мапе потенцијала биомасе је идентификовање, прикупљање и успостављање релевантних података и карти у вези са процјеном потенцијала биомасе у секторима шумарства и пољопривреде БиХ. Резултати процјене би требали бити доступни јавности и помоћи доносиоцима одлука при стратешком планирању како би се дао допринос даљем развоју тржишта и раширенијем кориштењу биомасе као енергије на одржив начин. Коначан исход ће бити извјештај о студији, база података и мапа потенцијала биомасе са релевантним подацима, о конверзији параметара што може бити основа за дугорочно стварање online платформе.


Чланови радне групе укључују релевантна министарства, статистичке агенције, привредне коморе, компаније за управљање и газдовање шумама, међународне и локалне стручњаке, локалног координатора израде потенцијала биомасе, те агенције UNDP, USAID и GIZ. Ова радна група је средишња тачка свих активности управљањем и руковођењем процесима и доношењем одлука у процесу.
Међународна консултанска институција пружа савјетодавне услуге, води процес, остварује контролу квалитета и финализује резултате радне групе, локалних стручњака и институционалних учесника. Ангажована је и група локалних стручњака из сектора шумарства и пољопривреде ради обављања истраживања на терену и потребних улаза и приједлога за процјену података. Свеукупно управљање радом стручњака је унутар GIZ и UNDP.
У оквиру Четвртог енергетског самита који је организован под покровитељством Министарства вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Државне регулаторне комисије за електричну енергију, Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине и Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у Неуму од 25. до 27. априла 2018. године, одржан је и Четврти састанак Радне групе за одређивање потенцијала биомасе у Босни и Херцеговини.
Циљ састанка је био да се представе до сада проведене активности у оквиру наведених пројеката и рада са члановима радне групе, односно представницима релевантних институција у области прикупљања, процесирања и анализирања података из области шумарства и пољопривреде, да се да кратки преглед тренутног статуса и прелиминарних резултата активности на одређивању потенцијала биомасе у Босни и Херцеговини и да се да преглед тренутних недостатака и методологија за процјену мапирања потенцијала биомасе.

Нови документи

26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'
23. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ауто гума за возила Nissan Navara за потребе 'ЦГК' 23.11.
23. Nov 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге 27.10.
23. Nov 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 17.11.
19. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3708/21 од 19.11.2021.године ШГ 'Чемерница'