06.03. - Конференција за новинаре

Данас је у просторијама Дирекције Јавног предузећа у Бањалуци одржана конференција за новинаре на којој су презентовани подаци о пословању Јавног предузећа у 2017. години.
Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ је у 2017. години извршило сјечу у обиму од 1,985 милиона m3 шумских дрвних сортимената, а реализацију у обиму 2,020 милиона m3 шумских дрвних сортимената.


Сјеча је у 2017. години извршена је  са 97% од планиране, извоз са 96% и отпрема са 99%, док је у односу на прошлу годину сјеча мања за 3%, извоз за 4% и отпрема за 2%.
Сјеча и израда шумских дрвних сортимената четинара остварена је са 101% у односу на план, а сјеча лишћара са 94 %.

Предузеће је у 2017. години остварило укупан приход у износу од 194.249.749 КМ што је за незнатно више од прошлогодишњег остварења (0,5 милиона КМ), док је мање за 2 % од планираног (вриједносно 2,3 милиона КМ). Мање остварен укупни приход у односу на план је највећим дијелом узрокован изостанком планираних прихода по основу надокнаде за унапређивање општекорисних функција шума (проширена репродукција).
Највећи дио пословних прихода се односи на приходе од продаје производа-170,6 милиона КМ или 88% укупних пословних прихода и на приходе остварене из намјенских извора, члан 89. Закона о шумама у износу од 12,8 милиона КМ или 6,6 % од укупних пословних прихода.

    Укупна бруто добит на нивоу Предузећа је 5 265 526 КМ. Двадесет седам организационих дијелова остварило је добит у износу од 5 638 067 КМ, међу њима предњаче: ШГ „Приједор“  858 054 КМ и ШГ „Горица“ 590 196 КМ, затим ШГ „Оштрељ-Дринић“ Дринић 494 401 КМ и  ШГ „Градишка“ Градишка 489 766 КМ.  Седам шумских газдинстава је остварило добит већу од 400 хиљада КМ, што чини 66 % укупне добити свих организационих дијелова који су позитивно пословали. Три организациона дијела су пословала са губитком у укупном износу од 372 541 КМ. То су ШГ „Панос“  188 000 КМ, ЦСРП Добој 155 238 КМ, ШГ „Бирач“ 23 074 . У односу на раније године знатно се смањио износ укупног губитка као и број организационих дијелова који послују са губитком.

Говорећи о испоруци шумских дрвних сортимената купцима, чињеница je да је било проблема приликом исте.  Када је у питању испорука за ХИ „Дестилација“ АД Теслић, истакнуто је да је  одржан састанак, те је Јавно предузеће преузело обавезу да у што краћем периоду започне испоруку свих расположивих количина које организациони дијелови тренутно имају на располагању.

Нови документи

22. Oct 21
Поништење поступка набавке робе - контејнерски репроматеријал - најлон, врећице и фолије за потребе 'ЦСРП'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3271-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарсву број: 06.1/0203-3271-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3175-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Маглић'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3184-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Височник'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3380-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Врбања'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3498-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3498-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за лотове 1, 21, 44 и 55 за потребе ЈП
21. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.07-28.09.2021.год и Извјештај о реализацији уговора за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'