15.02. - Позив за достављање понуда

Пројекат: Пројекат одрживог управљања шумама и крајоликом (SFLM)
Назив уговора: Набавка расадничке опреме за потребе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ – Центар за газдовање кршом Требиње


Босна и Херцеговина /Република Српска је примила средства Глобалног фонда за животну средину (GEF) за реализацију пројекта одрживог управљања шумама и крајоликом (SFLM) и намјерава да дио средстава искористи за плаћање по уговору за набавку расадничке опреме за потребе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ – Центар за газдовање кршом Требиње.
Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU) при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, позива подобне понуђаче да доставе затворене понуде за испоруку расадничке опреме (пластеник, аутоматизовани систем у пластенику, каблови за аутоматизацију пластеника, систем за наводњавање у пластенику са комплетном инсталацијом и пратећом обуком корисника).
Заинтересовани подобни понуђачи могу добити додатне информације  у Јединици за координацију пољопривредних пројеката као и прегледати понудбену документацију током радног времена (8.00-16.00 часова) на доље неведеној адреси.
Састанак заинтересованих понуђача са представницима Купца ће се одржати 27.02.2018. године у 13:00 часова у просторијама ЈПШ „Шуме Републике Српске“ – Центар за газдовање кршом, Билећки пут 1, Требиње.
Комплетна понудбена документација, на једном од службених језика у Републици Српској/Босни и Херцеговини, може бити откупљена од стране заинтересованих понуђача након достављања писмене пријаве на доље наведену адресу и након уплате неповратног износа од 30,00 КМ. Плаћање овог износа ће бити извршено безготовински на рачун број:
562-099-81230179-50
MINISTARSTVO FINANSIJA RS-RPN PROJEKAT ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŠUMAMA I KRAJOLICIMA-GRANT TF 016646
Понуде морају бити достављене на доље наведену адресу најкасније до 15.03.2018. године, до 11:00 часова. Достављање понуда електронским путем неће бити дозвољено. Закашњеле понуде ће бити одбачене. Понуде ће бити јавно отворене у присуству овлаштених представника понуђача и било кога ко одлучи да присуствује отварању понуда а на доље наведеној адреси дана 15.03.2018. године, у 11:15 часова.
Уз све понуде мора бити достављена Банкарска гаранција понуде на износ 5.000,00 КМ.
Адреса је:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске / Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU)
Административни центар Владе Републике Српске
Трг Републике Српске 1, ламела А, 8. спрат,канцеларија 18
78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Стеван Раонић
Телефон:  +387(0)51 338 362
                 +387(0)51 338 736
Факс:       +387(0)51 338 857
e-mail:     Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Нови документи

22. Oct 21
Поништење поступка набавке робе - контејнерски репроматеријал - најлон, врећице и фолије за потребе 'ЦСРП'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3271-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарсву број: 06.1/0203-3271-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3175-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Маглић'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3184-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Височник'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3380-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Врбања'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3498-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3498-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за лотове 1, 21, 44 и 55 за потребе ЈП
21. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.07-28.09.2021.год и Извјештај о реализацији уговора за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'