29.09. -Штете од вјетра на ШПП "Рибничко"

Дана 17.09.2017. године дио ШПП "Рибничко" захватило је олујно невријеме које је нанијело значајну штету по постојећи шумски фонд, а извјесно је да ће имати негативан утицај и на пословање ШГ "Рибник" Рибник, односно ЈПШ "Шуме РС" а.д Соколац у наредном периоду.


Налети вјетра велике разорне снаге на правцу Бјељевине-Овршина-Паљевине својим деструктивним дјеловањем оставили су иза себе пустош, при том изваливши и поломивши на десетине хиљада стабала. Поред еколошке, ништа мање није ни материјална штета нарочито ако се зна да се ради о површинама обраслим високом шумом са природном обновом букве, јеле и смрче чија су стабла међу најквалитетнијим с обзиром на њихова механичка својства и проценат учешћа техничког дрвета у укупној запремини.
Сагледавајући испољену разорну моћ  и правац вјетра, обухваћену површину, те обиљежја причињене штете на стаблима, претпоставка је  да је штета узрокована дјеловањем вртложног вјетра тромбе. Уопштено речено, тромба је домаћи умањени модел торнада и формира се искључиво на копну. Често има извијен стуб који као неко цријево повезује облак и тло. По својој величини, дужини трајања и разорној моћи најсличнији му је исто тако вртложни вјетар пијавица, али који се формира искључиво на воденој површини.
Реагујући у наведеним околностима руководство ШГ "Рибник" је одмах предузело активности на предузимању мјера у циљу санирања насталог стања и у том смислу извјестило Управу ЈП-а затраживши сваку врсту помоћи. Истовремено, ангажовано је стручно особље ШГ-а за потребе утврђивања обима причињене штете које је одмах изашло на терен и према прелиминарним подацима са којим располажу у ШГ-у  причињена штета настала на стаблима у виду вјетролома и вјетроизвала  износи 15000-16000 m³ (ЦС), а  захваћена површина око 45-50 ha, од чега на шумске културе четинара отпада око 5 ha. Штета је регистрована у одјелима: 60, 61, 62, 65, 96, 97 и 99 ПЈ "Потоци-Ресановача". Овдје треба нагласити да се наведени подаци односе само на државне шуме и да нису уобзирене штете у шумама са правом својине које се налазе на том дијелу, а које ће бити утврђене нешто касније непосредно по оствареним контактима између власника шума и надлежне службе ШГ "Рибник". Свакако, треба поменути да само захваљујући необјашњивим сплетом срећних околности нису причињене штете и на шумским тракторима ШГ-а која су била паркирана баш на правцу дјеловања вјетра, а доласком радника сутрадан на посао затечени су испод оборених стабала.
Према општем стању штете у шумским културама су тоталне, док су на преосталој површини оне најизраженије на стаблима која су се налазила у фази техничке зрелости. Поред чињенице да су неповратно изгубљене значајне количине техничког дрвета, као и то да је прекинут континуитет приноса на овом дијелу површине за извјесни период, ситуацију додатно усложњава то што је већи дио подручја на којој су регистрована оштећења неотворен путним комуникацијама за шта је потребно издвојити значајна материјална средства како би се ургентно извршио извоз дрвног материјала, санирало постојеће стање и спријечило даље уланчавање штета.
У циљу илустрације размјере причињене штете у прилогу се даје пар фотографија сачињених дан након њеног настанка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови документи

22. Oct 21
Поништење поступка набавке робе - контејнерски репроматеријал - најлон, врећице и фолије за потребе 'ЦСРП'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3271-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарсву број: 06.1/0203-3271-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3175-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Маглић'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3184-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Височник'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3380-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Врбања'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3498-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3498-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за лотове 1, 21, 44 и 55 за потребе ЈП
21. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.07-28.09.2021.год и Извјештај о реализацији уговора за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'