5.2. - Сарадња између ''Шума РС '' и Цивилне заштите

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Меморандум о сарадњи између ЈПШ''Шуме РС '' и Републичке управе цивилне заштите Рeпублике Српске                                               

ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и Републичка управа цивилне заштите, потписали су данас у Бањалуци  Меморандум о сарадњи, а у складу с Планом Владе Републике Српске о активностима у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном постору Републике Српске.

Циљеви  сарадње, првенствено су цјеловито отклањање опасности од мина и неексплодираних средстава на подручјима чији је корисник Јавно предузеће, као и унапређење мјера заштите шума од пожара.
Меморандум о сарадњи испред Јавног предузећа потписао је в.д. директора Ристо Марић, а испред Републичке управе цивилне заштите, директор Весељко Елез.
У току 2015. године на нивоу Предузећа укупно је евидентирано  179 шумска пожара, а укупна опожарена површина је 6067 ha. Директна штета је 741890 КМ. Физиолошка оштећења на дрвној маси евидентирана су на 32324 m³. Тотално је уништено 21653  m³ дрвне масе.
Најчешћи узрок пожара је људски фактор био он намјеран или због непажње (паљење стрњишта и суве траве на приватним парцелама, или пак ложење ватре у шуми).                                                                        
Број и врста шумских пожара као и штете настале дејством ватре различите су од године до године и зависе прије свега од временских прилика и конфигурације терена гдје су се шумски пожари јавили. Понекад су еколошке штете много много веће од директних штета

 

Нови документи

22. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Романија' 20.02.
22. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-107-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Градишка'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-36-2/24 датум: 02.02.2024. године ШГ 'Горица'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-72-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Чемерница'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-126-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Бања Лука'
21. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-103-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Рибник'
21. Feb 24
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-103-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Рибник'
21. Feb 24
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-126-3/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Бања Лука'
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку моторног тримера по Обавјештењу о набавци : 2978-1-1-1-3-1/24 од 25.01.2024.г за потребе 'ЦзГК' 20.02.
20. Feb 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-140-2/24 датум: 19.02.2024.године ШГ 'Височник'