5.2. - Сарадња између ''Шума РС '' и Цивилне заштите

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Меморандум о сарадњи између ЈПШ''Шуме РС '' и Републичке управе цивилне заштите Рeпублике Српске                                               

ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и Републичка управа цивилне заштите, потписали су данас у Бањалуци  Меморандум о сарадњи, а у складу с Планом Владе Републике Српске о активностима у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном постору Републике Српске.

Циљеви  сарадње, првенствено су цјеловито отклањање опасности од мина и неексплодираних средстава на подручјима чији је корисник Јавно предузеће, као и унапређење мјера заштите шума од пожара.
Меморандум о сарадњи испред Јавног предузећа потписао је в.д. директора Ристо Марић, а испред Републичке управе цивилне заштите, директор Весељко Елез.
У току 2015. године на нивоу Предузећа укупно је евидентирано  179 шумска пожара, а укупна опожарена површина је 6067 ha. Директна штета је 741890 КМ. Физиолошка оштећења на дрвној маси евидентирана су на 32324 m³. Тотално је уништено 21653  m³ дрвне масе.
Најчешћи узрок пожара је људски фактор био он намјеран или због непажње (паљење стрњишта и суве траве на приватним парцелама, или пак ложење ватре у шуми).                                                                        
Број и врста шумских пожара као и штете настале дејством ватре различите су од године до године и зависе прије свега од временских прилика и конфигурације терена гдје су се шумски пожари јавили. Понекад су еколошке штете много много веће од директних штета

 

Нови документи

21. Jun 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга утовара, превоза и истовара шдс путем отвореног поступка за потребе ШГ 'Лисина' 21.06.
20. Jun 24
01 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 13.06.
20. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.- 31.05.2024.године ШГ 'Височник'
19. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Чемерница' 19.06.
18. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Дрина'
18. Jun 24
10 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Мајевица' 13.06.
17. Jun 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 17.06.
17. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга штампарије за потребе ШГ 'Романија' 10.06.
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2222-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Борја'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1971-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Рибник'