18.06. - Потписан Споразум о исплати регреса у 2024. години

regres.18.06.2024.1 regres.18.06.2024.slika 02 

В.д. директора ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац Блашко Каурин данас је у Бањалуци са предсједницима синдикалних организација које дјелују у оквиру Јавног предузећа потписао Споразум о висини и начину исплате регреса за кориштење годишњег одмора запосленима за 2024. годину. Испред Синдиката запослених Споразум је потписао предсједник Блажо Продановић, а у име Јединствене удружене синдиклане организације предсједник Душан Марковић.

Споразумом је  дефинисана висина регреса у  износу од 620 КМ, а исти може бити исплаћен једнократно или у више рата у зависности од могућности организационих дијелова. Исплатом регреса настоји се помоћи запосленима у Јавном предузећу, посебно са аспекта пораста животних трошкова уопште, али и у периоду годишњих одмора.

„Као социјално одговорно Предузеће, овим Спразумом, те исплатом регреса у наредном периоду циљ је створити позитивнију радну атмосферу и допринијети задовољству запослених, па тако и успјеху Предузећа“ изјавио је након потписивања в.д. директора Блашко Каурин.

Нови документи

24. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку контејнера за потребе ШГ 'Романија' 23.07.
24. Jul 24
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе Дирекције Јавног предузећа у Сокоцу 22.07.
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2885-2/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Градишка'
23. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2885-3/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Градишка'
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку електро и водо материјала за потребе ШГ 'Јахорина' 16.07.
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга превоза шумских дрвних сортимената за потребе ШГ 'Јахорина' 19.07.
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2574-2/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
23. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 11.21/0116-3891/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Височник'
23. Jul 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.05.- 30.06.2024.године ШГ 'Рибник'
19. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова 11.21/0116-3891/24 датум: 19.07.2024.године ШГ 'Височник'