29.06. - Саопштење поводом најављених штрајкова синдикалних организација

У вези са најавама штрајкова представника синдикалних организација које дјелују у оквиру ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, желимо да информишемо јавност о сљедећем:

Састанци са представницима обе синдикалне организације одржани су почетком и средином овог мјесеца, на којима су изнесени захтјеви за измјеном коефицијената и повећањем цијене рада. Усаглашено је да је неопходно извршити повећање плата и договорено да се прије тога морају осигурати додатна средства за исто повећањем цијена шумских дрвних сортимената,  те да се након тога одржи поново састанак представника синдикалних организација  и Управе Јавног предузећа. Ради претходно наведеног,  најаве штрајкова представника синдикалних организација могу се тумачити као притисак, али није јасно у које  сврхе, јер нико није рекао да неће бити повећања плата запосленима у Јавном предузећу.

Да би се извршило повећање цијене рада на тада тражени износ од 160 КМ Јавном предузећу потребно је додатних око 12.400.000,00  КМ на годишњем нивоу. Тренутни износ за плате запослених је 82.891.334,16 КМ без топлог оброка, регреса и других давања. Ако се у обзир узме чињеница да је планирана добит за 2022. годину,  у износу од 5,5 милиона КМ, јасно је да ће Предузеће без додатних средстава пословати са губитком. Ово наводимо из разлога што је Колективним уговором за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, који су потписали представници обе синдиклане организације,  дефинисано да се цијена рада смањује до 20 %  уколико дође до губитка у пословању, а то значи да се смањују плате радницима.

Један од проблема је што се, због раста цијена на тржишту свих енергената, не могу смањити расходи Предузећа,  него је једини начин повећање прихода. Како се по основу продаје шумских дрвних сортимената остварује више од  90 % прихода Јавног предузећа, кориговање цијена истих је у овом моменту једино рјешење да би имали средства за повећање  цијене рада, а самим тим и плата запослених.

Такође, како би могли остваривати приходе од продаје шдс, мора се неометано одвијати процес производње  истих, а у вези са тим и извођачи услуга радова у шумарству су тражили повећање цијена њихових услуга.

У мају мјесецу покренута је иницијатива за повећање цијена шумских сортимената, те очекујемо сагласност Владе Републике Српске у вези са истим.

Нетачна је и тврдња да су плате повећане само за 10 КМ. Наиме, 01. јануара 2022. године, цијена рада је повећана са 130 КМ  на 140 КМ, што је у просјеку од 40 до 150 КМ или више по запосленом, у зависности од коефицијента радног мјеста.

Напомињемо и то да већ сада неки од организационих дијелова имају цијену рада од 150 КМ, али из разлога што имају остварене планове  пословања и исту су планирали производно-финансијским плановима за ову годину.

На крају, истичемо да нико, али апсолутно нико у Јавном предузећу није против повећања плата, нити је било ко рекао да истог неће бити, те је и  договорено да се прво обезбједе додатна средства, а то је, сходно захтјевима представника синдикалних организација износ cca 12.400.000, 00 КМ,  како би исплатили увећане плате на годишњем нивоу.

Нови документи

15. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку потрошног материјала за потребе ШГ 'Бирач' 10.08.
11. Aug 22
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2022. године
10. Aug 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 09.08.
10. Aug 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.- 26.07.2022.године ШГ 'Височник'
09. Aug 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.- 31.07.2022.године ШГ 'Лисина' 09.08.
09. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2735-2/22 датум: 08.08.2022.године ШГ 'Лисина'
08. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге за редован сервис за радну машину KOMATSU WB97S-5EO и набавку потребних резервних дијелова у 'ЦзГК' 08.08.
08. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене за потребе 'ЦзГК' 08.08.
05. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата за потребе ШГ 'Лисина' 05.08.
05. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Панос' 05.08.