21.03. - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ШУМА

„Шуме и одржива производња и потрошња“  овогодишња је тема Међународног дана шума. Одрживо управљање шумама и њихово коришћење су кључни за борбу против климатских промјена и те доприносе просперитету и благостању садашњих и будућих генерација.  Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 21. март Међународним даном шума, како би  подигла свијест о значају свих врста шума и важности очувања шумских екосистема. Због своје природне и разнолике структуре, као и значајне природне регенерације, код нас шуме представљају кључни ресурс за даљи развој привреде и друштва.

svjeskidansuma21.03.2022sume

Процјена је да 1,6 милијарди људи користи шуме за дио својих средстава за живот, као што су храна, склониште, енергија и приход. Милиони, укључујући људе у градовима, зависе од шумских ресурса због потребе за чистим ваздухом и чистом водом.

Шуме покривају једну трећину Земљине копнене масе, обављајући виталне функције широм свијета. Биолошки најразноврснији екосистеми на копну, шуме су станиште за више од 80% копнених врста животиња, биљака и инсеката.

Шуме доприносе равнотежи кисеоника, угљен диоксида у ваздуху, штите ријечна подручја и изворе вода и представљају биолошки најразноврсније екосистеме на копну. Шума дjелује и као баријера за поплавне воде, док дрвеће спрјечава ерозију тла, смањујући седимент који иде у ријеке и повећавајући апсорпцију воде у земљу. 

Међутим, оне су данас угрожене на глобалном нивоу због климатских промјена, пожара, промјена режима вода, штетних инсеката и других биљних болести, загађења ваздуха, тла и вода, као и због глобалног недовољно контролисаног процеса сјече шума. Према подацима УН-а, годишње нестаје 13 милиона хектара шума у свијету чиме се за 12-20% повећава емисија стакленичких гасова, чиме се убрзава настанак климатских промјена.

Треба посебно истаћи да су шумски пожари једна од највећих опасности за шуме, а чега смо свједоци у протекле двије деценије. Поред тога што  представљају опасност по живот човјека, иза себе остављају пустош и тло којем су потребне године да се опорави. У већини случајева  узрок пожара је човјек.

Управо због те чињенице, а када сви знамо колики је  значај и какве користи нам пружа шума и шумско земљиште, сваки појединац и цјелокупна друштвена заједница треба да преузму одговорност за одрживу производњу и потрошњу производа шума, те за  њихово очување.

 

Нови документи

11. Dec 23
06 План набавки услуга у шумарству за 2024. годину ШГ 'Добој'
11. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге израде пројектне документације (Главног пројекта) за партерно уређење око пословног објекта у М.Граду путем директног споразума за потребе ШГ Лисина' 08.12.
11. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3772-2/23 датум: 06.12.2023.године ШГ 'Рибник'
11. Dec 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку каменог агрегата за радове на одржавању путева на подручју ШГ 'Оштрељ-Дринић' 06.12.
08. Dec 23
01 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 05.12.
08. Dec 23
23 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Горица' 06.12.
08. Dec 23
07 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Зеленгора' 06.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за остала механизована средства (трактори Timberjack 350 и 450) за потребе ШГ 'Вучевица' 06.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро и водо материјала за потребе ШГ 'Височник' 07.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку каменог агрегата за радове на одржавању путева на подручју ШГ 'Оштрељ-Дринић' 06.12.