04.03. Први састанак партнера на пројекту очувања Панчићеве оморике

Први састанак партнера окупљених око Пројекта „Подршка рестаурацији и конзервацији  најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (Picea omorika(panč.) Purkinyne) одржан је 4. марта 2022. године, у Вишеграду. Састанку су присуствовали представници Републичког завода за  заштиту културно-историјског и природоног насљеђа као водитеља Пројекта, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац,  Шумарског факултета Бања Лука,  НП „Дрина“, НП „Тара“, УГ „Цeнтар за животну средину“, „Арбор Магна“, „Еко Центар“ и Планинарски клуб „Тара“. Састанку су, поред представника партнера, присуствовали и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске.

Из разлога што Панчићева оморика настањује  разуђен простор са обе стране ријеке Дрине и налази се на подручју више административних јединица, потребно је повезати све управљаче локалитета које настањује, а са циљем заједничког дјеловања и рада на очувању ове ендемске врсте. На састанку су досадашња истраживања презентовали проф. др Милан Матаруга, Ђорђије Милановић и Ана Ћурић која је овом приликом представила пројектни задатак, резултате досадашњег рада на терену, те планове за наредни период, у којем ће бити настављена  теренска истраживања. У току састанка посебно пажња је посвећена прошлогодишњим пожарима,  који су значајно деградирали стање виталних састојина и стабала Панчићеве оморике, те је истакнуто да  важан сегмент очувања јесте и превенција и заштита од пожара, као и правовремено реаговање у случају појаве истих.

Састанак су организовали Републички завод за  заштиту културно-историјског и природног насљеђа и „Центра за животну средину“, а домаћин је било ШГ „Панос“ Вишеград, Ловачки дом „Каменица“ који се и налази у непосредној близини станишта Панчићеве оморике.

visegradSastanak14032022

 

Нови документи

11. Dec 23
06 План набавки услуга у шумарству за 2024. годину ШГ 'Добој'
11. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге израде пројектне документације (Главног пројекта) за партерно уређење око пословног објекта у М.Граду путем директног споразума за потребе ШГ Лисина' 08.12.
11. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3772-2/23 датум: 06.12.2023.године ШГ 'Рибник'
11. Dec 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку каменог агрегата за радове на одржавању путева на подручју ШГ 'Оштрељ-Дринић' 06.12.
08. Dec 23
01 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 05.12.
08. Dec 23
23 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Горица' 06.12.
08. Dec 23
07 План набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Зеленгора' 06.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку резервних дијелова за остала механизована средства (трактори Timberjack 350 и 450) за потребе ШГ 'Вучевица' 06.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро и водо материјала за потребе ШГ 'Височник' 07.12.
07. Dec 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку каменог агрегата за радове на одржавању путева на подручју ШГ 'Оштрељ-Дринић' 06.12.