23.11. - Потписани уговори за потребе реализације Пројекта „Сава-Дрина“

Дана 23.11.2021. године Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац закључило уговор о извођењу радова на пословима пошумљавања површина у зони сливних подручја ријека Врбас и Врбања. Планирани радови се реализују у оквиру регионалног пројекта "Сава-Дрина" који је финансијски подржан средствима Свјетске банке. Носилац пројекта су „Воде Српске“, од чега се дио средстава усмјерава управо за финансирање радова на пошумљавању угрожених сливних подручја Републике Српске, а све са циљем спречавања настанка бујица, поплава и ерозија земљишта.

Уговором бр. BA-RS-SDIP-W-SSS-21-011 ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац се обавезало да ће у сезони рада јесен 2021 год. и прољеће/јесен 2022 год. извршити пошумљавање садњом садница, уз претходну припрему земљишта, у бујичним подручјима притока Врбаса и Врбање на укупној површини од 121,24 ha, за шта је планирано да се посади око 300.000 комада садница разних врста дрвећа. Поред тога, у склопу друге компоненте, уговором бр. BA-RS-SDIP-W-SSS-21-013  обавезало се да оснује енергетске плантаже - плантаже топола на инундационим подручјима ријека Саве и Врбаса на површини од 14,20 ha, за шта је планирано да се посади око 7.800 комада садница тополе. Свеукупна вриједност уговорених радова износи око 1.300.000 КМ.

С обзиром на територијалну организацију ЈП-а планирани радови на пословима пошумљавања обухватили су слиједеће објекте рада у оквиру организационих дијелова:

  •  ШГ „Бања Лука“ Бања Лука (укупна површина 40,27 ha), ШПП „Доњеврбаско“, одјел/(одсјек): 34/1 (1) i 55/1 (11) ПЈ „Црни Врх“; 3/1 (9), 7 (2), 7/1 (1), 9 (6), 26/2 (2), ПЈ „Јошавка“; 40/2 (4) ПЈ „Милосавка“; 61 (2) ПЈ „Стрмац Вилуси“; 67/1 (4) ПЈ „Мањача“; 8 (3), ПЈ „Козара-Бањалучка“; 22/1 (1), 22/2 (1), 22/2 (2) i 23 (2) ПЈ „Старчевица-Бјељевине2.
  • ШГ „Врбања2 Котор Варош (укупна површина 17,55 ha), ШПП „Которварошко“, одјел/(одсјек): 4 (16), 41 (11), 54 (4) ПЈ „Узломац“; 11 (15), 11 (20), 12 (4), 12 (7), 14 (9) 14 (10), 16 (12), 16 (13) 16 (15), 17 (3), 17 (4), 17 (7), 17 (9) ПЈ „Кордача“.
  • ШГ „Горица“ Шипово (укупна површина 63,42 ha), ШПП „Средњеврбаско“, одјел/(одсјек): 68 (7), 68 (8), 68 (9), 68 (10) 68 (11), 70 (5) ПЈ „Шединац“; 6 (4) ПЈ „Доњи Јањ“.

Што се тиче радова на подизању енергетских плантажа они су у цјелости планирани да се изведу на подручју ШГ „Бања Лука“ Бања Лука, а конкретно у одјелу 83, одсјек 02 и 03, ПЈ „Гумјера Царева Гора“.

Испред Министарства пољопривреде, шумарства и водорпивреде Републике Српске уговор су потписали мр Зубић Горан, помоћник министра за област шумасрства и ловства, и Митровић Стефан директор Јединице за координацију пољопривредних пројеката при МПШиВ РС, а испред ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац в.д. директор-а ЈП-а Гојковић Славен, те Станић Велибор, дипл. инж. шум., директор ШГ „Бања Лука“ Бања Лука, Санел Радмановић в.д. директор ШГ „Врбања“ Котор Варош и Дакић Јово, дипл. инж. шум., директор ШГ „Горица“ Шипово.

Имајући у виду актуелне процесе које се воде на глобалном нивоу по питању борбе против климатских промјена реализација овог пројекта нарочито добија на значају. Овим путем Управа ЈП-а исказује нарочиту захвалност ресорном министарству на залагању да путем овог пројекта афирмише сектор шумарства Републике Српске и што је у том контексту ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац препознало као поузданог партнера, а чему ће потврда свакако бити квалитетно извршење уговорених обавеза.

sume

20211123131108 386702

(Фотографије преузете са СРНА)

 

Нови документи

26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'
23. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ауто гума за возила Nissan Navara за потребе 'ЦГК' 23.11.
23. Nov 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге 27.10.
23. Nov 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 17.11.
19. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3708/21 од 19.11.2021.године ШГ 'Чемерница'