11.05. Саопштење за јавност ШГ „Панос“ Вишеград

Шумски пожар ниског и приземног карактера захватио је  подручје којим газдује Шумско газдинство ,,Панос“ Вишеград, рејон Гостиљ, Привредна јединица ,,Бабина Гора-Гостиља“.  Радници шумског газдинства  одмах су ангажовани на гашењу истог, према разрађеном противпожарном плану.


Обзиром да се ради о подручју распрострањења заштићене врсте Панчићеве оморике, овим путем  обавјештавамо јавност да Панчићева оморика тренутно није захваћена пожаром. Пожар је локализован, стављен под контролу и људство распоређено дуж читаве пожарне линије како би се ватра у потпуности савладала.


Овом приликом желимо демантовати информације које су се појавиле на појединим медијима као и друштвеним  мрежама, да је Панчићева оморика захваћена пожаром. Како се ради о тешким и мјестимично неприступачним теренима, у гашењу пожара ангажовано је расположиво људство ШГ ,,Панос“ Вишеград, као и људство Територијалне ватрогасне јединице Вишеград и чланови Ловачког удружења ,,Панос“ Вишеград. Такође, противпожарни штаб ШГ ,,Панос“ Вишеград је овим поводом у редовном контакту са представницима Цивилне заштите, као  и представницима Националног парка ,,Тара“ у Републици Србији, али и другим службама и органима чији је задатак  заштита шума од пожара и  законом заштићених врста.


ШГ ,,Панос“ Вишеград, ће према свом противпожарном плану, организовати 24 (двадесетчетверочасовно) дежурство на терену и контакт са другим надлежним службама и органима, све док опасност не буде у потпуности отклоњена.   


Обзиром да  је и у овом случају узрок пожара највјероватније људски фактор, апелујемо на све  грађане да се придржавају законских мјера заштите шума од пожара, свјесни опасности и штета  до којих не придржавање истих може довести.

Нови документи

30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2663-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Бања Лука'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2530-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Ошрељ-Дринић'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2630-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Чемерница'
30. Jul 21
Одлука о поништењу набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2610-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Врбања'
30. Jul 21
Одлука о поништењу набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2530-3/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
30. Jul 21
Цјеновник шумских дрвних сортимената 2021. године
30. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-2770/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Градишка' - исправка за лот 3, одјел 61
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2243-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Височник'
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2225-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Сјемећ'
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06/0203-1934-3/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Романија'