11.05. Саопштење за јавност ШГ „Панос“ Вишеград

Шумски пожар ниског и приземног карактера захватио је  подручје којим газдује Шумско газдинство ,,Панос“ Вишеград, рејон Гостиљ, Привредна јединица ,,Бабина Гора-Гостиља“.  Радници шумског газдинства  одмах су ангажовани на гашењу истог, према разрађеном противпожарном плану.


Обзиром да се ради о подручју распрострањења заштићене врсте Панчићеве оморике, овим путем  обавјештавамо јавност да Панчићева оморика тренутно није захваћена пожаром. Пожар је локализован, стављен под контролу и људство распоређено дуж читаве пожарне линије како би се ватра у потпуности савладала.


Овом приликом желимо демантовати информације које су се појавиле на појединим медијима као и друштвеним  мрежама, да је Панчићева оморика захваћена пожаром. Како се ради о тешким и мјестимично неприступачним теренима, у гашењу пожара ангажовано је расположиво људство ШГ ,,Панос“ Вишеград, као и људство Територијалне ватрогасне јединице Вишеград и чланови Ловачког удружења ,,Панос“ Вишеград. Такође, противпожарни штаб ШГ ,,Панос“ Вишеград је овим поводом у редовном контакту са представницима Цивилне заштите, као  и представницима Националног парка ,,Тара“ у Републици Србији, али и другим службама и органима чији је задатак  заштита шума од пожара и  законом заштићених врста.


ШГ ,,Панос“ Вишеград, ће према свом противпожарном плану, организовати 24 (двадесетчетверочасовно) дежурство на терену и контакт са другим надлежним службама и органима, све док опасност не буде у потпуности отклоњена.   


Обзиром да  је и у овом случају узрок пожара највјероватније људски фактор, апелујемо на све  грађане да се придржавају законских мјера заштите шума од пожара, свјесни опасности и штета  до којих не придржавање истих може довести.

Нови документи

24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3693/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Романија'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-665-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Панос'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.27/0906-567-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Рудо'
24. Jun 22
17 План набавки за 2022.годину ШГ 'Романија' - измјена коригованог плана према одлуци број 01/0203-25/22 од 29.03.2022.године за услуге 22.06.
24. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1563-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Маглић'
24. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-861-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Бирач'
24. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2053-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Височник'
24. Jun 22
Поништење дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-861-3/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Бирач'
22. Jun 22
Одлука о усвајању жалбе у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ШГ 'Височник' 21.06.
22. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја' 21.06.