11.05. Саопштење за јавност ШГ „Панос“ Вишеград

Шумски пожар ниског и приземног карактера захватио је  подручје којим газдује Шумско газдинство ,,Панос“ Вишеград, рејон Гостиљ, Привредна јединица ,,Бабина Гора-Гостиља“.  Радници шумског газдинства  одмах су ангажовани на гашењу истог, према разрађеном противпожарном плану.


Обзиром да се ради о подручју распрострањења заштићене врсте Панчићеве оморике, овим путем  обавјештавамо јавност да Панчићева оморика тренутно није захваћена пожаром. Пожар је локализован, стављен под контролу и људство распоређено дуж читаве пожарне линије како би се ватра у потпуности савладала.


Овом приликом желимо демантовати информације које су се појавиле на појединим медијима као и друштвеним  мрежама, да је Панчићева оморика захваћена пожаром. Како се ради о тешким и мјестимично неприступачним теренима, у гашењу пожара ангажовано је расположиво људство ШГ ,,Панос“ Вишеград, као и људство Територијалне ватрогасне јединице Вишеград и чланови Ловачког удружења ,,Панос“ Вишеград. Такође, противпожарни штаб ШГ ,,Панос“ Вишеград је овим поводом у редовном контакту са представницима Цивилне заштите, као  и представницима Националног парка ,,Тара“ у Републици Србији, али и другим службама и органима чији је задатак  заштита шума од пожара и  законом заштићених врста.


ШГ ,,Панос“ Вишеград, ће према свом противпожарном плану, организовати 24 (двадесетчетверочасовно) дежурство на терену и контакт са другим надлежним службама и органима, све док опасност не буде у потпуности отклоњена.   


Обзиром да  је и у овом случају узрок пожара највјероватније људски фактор, апелујемо на све  грађане да се придржавају законских мјера заштите шума од пожара, свјесни опасности и штета  до којих не придржавање истих може довести.

Нови документи

25. Oct 21
Одлука о прихватању понуде за набавку Кукуруза у зрну за исхрану дивљачи за потребе ШГ 'Рибник'
25. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-1882-3/21 од 25.10.2021.године ШГ 'Бања Лука'
22. Oct 21
Поништење поступка набавке робе - контејнерски репроматеријал - најлон, врећице и фолије за потребе 'ЦСРП'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3271-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарсву број: 06.1/0203-3271-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3175-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Маглић'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3184-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Височник'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3380-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Врбања'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3498-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3498-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'