26.03. - Радна посјета помоћника Министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду са сарадницима, и в.д. извршног директора Сектора за производњу ЈП-а са сарадницима Центру за сјеменско расадничку производњу Добој

Дана 17. 03. 2021. године помоћник Министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду, са сарадницима, те в.д. извршни директор Сектора за производњу ЈП-а, са сарадницима, боравили су у радној посјети у Центру за сјеменско расадничку производњу Добој.


Иницијатива за организовање радне посјете, уз претходно усаглашавање са Сектором за производњу при Дирекцији ЈП-а, поднесена је од стране МПШиВ РС, а повод  је била анализа динамике реализације 1. фазе Споразума о коришћењу средстава од поврата ПДВ-а у оквиру пројекта "Одрживо управљање шумама и крајолицима", закљученог између ЈПШ "Шуме РС" и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (бр. 05/0203-2431/20, од 27.07.2020. године), као и међусобноусклађивање пословних корака у наредном периоду битних за његово несметано провођење, односно окончање. Према овом Споразуму МПШиВ Републике Српске је у обавези да ЦзСРП дозначи новчана средства у износу од 676.000,00 КМ за набавку недостајуће опреме и производњу садница контејнерског типа, а планирано је да се реализује у двије фазе. Прва фаза у периоду јесен 2020 год. – прољеће 2021 год., а друга фаза јесен 2021 год. – прољеће 2022. године. Обавеза ЦзСРП је да до 30.09.2021. године произведе и испоручи 455.000 ком контејнерских садница према дефинисаном асортиману и динамици производње. Саднице се испоручују Шумским газдинствима обухваћених Споразумом која имају обавезу да их о властитом трошку посаде у строго намјенским објектима рада и на кандидованој површини. Тренутно, по основу досадашње реализације 1. фазе Споразума (план 257.000 ком) укупно је испоручено 121.280 ком садница, а посађено 108.780 комада. У току прољећне дистрибуције садног материјала, која је већ започела, очекује се отпрема у количини до 70 000 комада контејнерског садног материјала. Због  чињенице да преостала количина од  65 720 комада из објективних разлога неће моћи испоручена договорено је да се пролонгира за јесењу дистрибуцију.  
Осим разговора о конкретним питањима везано за реализацију Споразума, разговарано је и о темама битним за даље заокруживање технолошког процеса производње како би се у што краћем реално могућем року осигурала максимално могућа производња контејнерског садног материјала шумских врста дрвећа и тиме створиле предиспозиције постизању стратешког циља а то је да ЦзСРП постане регионални лидер у производњи истог. Поред профитабилности у пословању овог организационог дијела ЈП-а, непосредни бенефити свакако би се огледали и погледу успјешнијег подизања нових шумских засада, сходно смјерницама Мастер плана пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске, а што је примарни дугорочни интерес ЈП-а и МПШиВ РС.
Поред радног састанка,  извршен је обилазак постројења контејнерске производње садног материјала инсталираног у расаднику Станови, те сјеменишта и растилишта контејнерских садница. Сјемениште које се налази у пластенику тренутно броји 300 000 садница четинара и лишћара, док се у растилишту налази 250 000 садница четинара. Садни материјал је веома доброг квалитета и здравственог стања и као такав задовољава потребе за садним материјалом које су предвиђене Споразумом.

Нови документи

29. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Панос' 29.09.
29. Sep 22
Извјештај о закљученим уговорима за период од 01.01.- 28.09.2022.године ШГ 'Јахорина'
27. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге заштите на раду за потребе ШГ 'Градишка' 26.09.
27. Sep 22
10 Кориговани план набавки за 2022.годину ШГ 'Мајевица'- измјена за радове 21.09.
27. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку вулканизерских услуга (монтажа и демонтажа гума, крпљење гума) за потребе ШГ 'Рибник' 15.09.
27. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку пелета за загријавање просторија управне зграде за потребе ШГ 'Рибник' 26.09.
26. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга поправке и одржавања возила за потребе ШГ 'Борја' 26.09.
23. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса (ЛПГ) за потребе ШГ 'Лисина' 22.09.
22. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга надзора над израдом шумско-привредне основе за шумско-привредно подручје 'Калиновачко' 20.09.
22. Sep 22
ОГЛАС бр.11.16/09-0906-1030-2/22 за продају шумских дрвних сортимената путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 22.09.