РЕДОВНИ НАДЗОР ПРИМЈЕНЕ FSC СТАНДАРДА ОБАВЉЕН ОД СТРАНЕ SGS У ПЕРИОДУ ОД 26. ДО 30. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

Редовни надзор примјене FSC стандарда обављен је у периоду 26. до 30. октобра 2020 године.

Надзор је обављен у шумским газдинствима „Романија“ - Соколац, „Врбања“ – Котор Варош, „Сјемећ“ - Рогатица, „Дрина“ – Сребреница, „Мајевица“ - Лопаре и „Маглић“ – Фоча.

Процес надзора садржавао је консултације са заинтересованим странама и процјену у шумским газдинствима.

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац посједује цертификaт SGS-FM/COC 004338, чија је важност од 10. мартa 2018. године до 9. мартa 2023. године. Цертификат се односи на све површине шума и шумског земљишта које користи Јавно предузеће.

 

У Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ је организован групни систем FSC цертификације газдовања шумама. У том систему Јавно предузеће осигурава својим интерним процедурама да се сви чланови групе придржавају FSC стандарда, а цертификационо тијело које је издало цертификат методом узорка врши годишњи мониторинг Јавног предузећа.

На нивоу Јавног предузећа урађена је комплетна документација (процедуре и задужења) као и објашњења како процедура тако и одређених активности на терену.

Цертификација шума је процес у којем трећа (независна) страна даје писану гаранцију да је неки производ, процес и услуга у складу са одређеним захтјевима.

Основни ефекти који се очекују од Програма цертификације и чије испуњавање би задовољило захтјеве већине интересних група су сљедећи: заустављање могућих негативних утицаја који би довели до смањења шумских површина, побољшање квалитета газдовања шумама, несметан и бољи приступ свјетском тржишту, унапређење човјекове околине и бољи привредни и социјални развој.

Циљ FSC је промовисања еколошки одговорног, друштвено корисног и економски одрживог газдовања шумама.

Унапређење газдовања шумама након провођење процеса цертификације огледа се кроз процјену еколошко-социолошког утицаја активности газдовања у процесу планирања, заштите на раду и примјене сигурносних мјера током извођења радова и процедура мониторинга општих карактеристика шуме, пословања предузећа и осталих еколошко-социолошких аспеката.

Цертификат може издати само од FSC вијећа овлаштена организација (у случају Јавног предузећа  „Шуме Републике Српске“ то је SGS Словачка) која обавља инспекцију организације те увидом у документацију и стање на терену утврђује степен усклађености са стандардима. Вијеће за надзор шума (The Forest Stewardschip Council – FSC) је међународно тијело које појединим организацијама даје дозволу за издавање цертификата и гарантује за аутентичност њихових налаза.

Нови документи

27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга осигурања моторних возила за потребе ЈП 23.06
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке моторних пила за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске опреме за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2107-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2105-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2067-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Горица'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3693/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Романија'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-665-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Панос'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.27/0906-567-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Рудо'