27.12. - Потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената у 2020. години

У Администартивном центру Владе Републике Српске данас су потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената у 2020. години,  између ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и 49 стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије, док ће уговори са осталим купцима бити потписани у наредних неколико дана, сукцесивно по организационим дијеловима.


Потписивању уговора, поред представника Јавног предузећа и представника дрвопрерађивача, присуствовао је и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Борис Пашалић, као и представници Привредне коморе Републике Српске и Удружења шумарства и прераде дрвета.
Уговори о испоруци шумских дрвних сортимената се потписују крајем текуће године за наредну годину, с циљем да се обезбиједи сигурност и  континуитет у раду дрвопрерађивачких капацитета.
Расподјела трупаца извршена је на основу Одлуке о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената коју је донијела Влада Републике Српске, уз примјену параметара датих у Одлуци о утврђивању стратешких предузећа  из области дрвопрерађивачке индустрије.  
Суштина примјене ових критерија је да се расположива сировина приоритетно обезбиједи домаћим предузећима дрвне индустрије, са већим степеном обраде, затим према извозно оријентисаним предузећима која остварују значајне промете и запошљавају велики број радника, уз поштивање локалних специфичности, прије свега у смислу развијености локалне самоуправе.
План производње шумских дрвних сортимената за 2020. годину износи око два милиона метара кубних, од чега је у расподјели за 2020. годину распоређено око 900 хиљада метара кубних трупаца четинара и лишћара. Од ове  количине, за потребе 49  стратешких предузећа распоређено је нешто више од 380 хиљада метра кубних трупаца четинара и лишћара.