20.11. - Позив на јавни увид ШГ „Маглић“

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац обавјештава све заинтересоване стране, у складу са FSC стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за Шумскопривредно подручје „Горњедринско“ у фази одобравања.


Консултовањем јавности, интересних страна, као битних елемената FSC цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.
Сви заинтересовани грађани и установе исту могу погледати у просторијама службе за уређивање шума у управи ШГ „Маглић“ Фоча, у периоду од 25.11. до 24.12.2019. године радним даном у времену од 10,00 до 14,00 часова.
Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у времену трајања увида у шумско газдинство.
Јавна расправа ће се одржати дана 25.12.2019. године у просторијама ШГ „Маглић“ Фоча са почетком у 10,00 часова.