18.04. - Успјешна реализација пројекaта

Успјешна реализација пројекaта: „Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте“ и „Тестирање брзорастућих клонова топола за производњу биомасе.
Захваљујући интензивној сарадњи пројектног тима са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, пројекти ''Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе'' и ''Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте'' успјешно се приводе крају у својој првој фази.


Саднице храста лужњака засађене су на подручју ШГ ‘‘Градишка“ у ШУ ‘‘Подградци“.
Пројекат је почео волонтерски на Катедри за шумарску генетику и оснивање шума кроз набавку сјемена из четири домаће популације (Приједор, Србац, Карановац и Подградци) и четири хрватске популације (Нова Градишка, Нашице, Копривница и Сисак). Сјеме из хрватских популација је прикупљено захваљујући одличној сарадњи са Хрватским шумарским институтом из Јастребарског.
У тестовима топола извршена су посљедња мјерења у првој фази те су одређени клонови показали обећавајуће резултате у производњи биомасе већ у првој години. Клонови брзорастућих топола представљају тренутно најбоље европске клонове који су добијени захваљујући доброј сарадњи са компаниом ''Biopoplar s.r.l.'' из Торина, која је водећа у области стварања клонова за производњу биомасе.
Треба напоменути да су ово први огледи ове врсте на подручју Републике Српске те да представљају један од пионирских корака ка тестирању топола и реинтродукцији лужњака на нашим подручјима, а у пројектовање и оснивање огледа, поред наставника и сарадника, укључени су и студенти Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац је препознало важност наведених пројеката те финансирало материјалне трошкове. У оквиру ''Центар за сјеменско-расадничку производњу'' Добој произведен је садни материјал. Радници ШУ ''Подградци'' су  квалитетно припремили терен а садња је извршена у сарадњи са колегама са Шумарског факултета и студената. За реализацију наведених пројеката задужен је Сектор за производњу а тим Шумарског факултета чине др Милан Матаруга, редовни  професор, др Вања Даничић и др Бранислав Цвјетковић, виши асистенти.