18.04. - Успјешна реализација пројекaта

Успјешна реализација пројекaта: „Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте“ и „Тестирање брзорастућих клонова топола за производњу биомасе.
Захваљујући интензивној сарадњи пројектног тима са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, пројекти ''Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе'' и ''Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте'' успјешно се приводе крају у својој првој фази.


Саднице храста лужњака засађене су на подручју ШГ ‘‘Градишка“ у ШУ ‘‘Подградци“.
Пројекат је почео волонтерски на Катедри за шумарску генетику и оснивање шума кроз набавку сјемена из четири домаће популације (Приједор, Србац, Карановац и Подградци) и четири хрватске популације (Нова Градишка, Нашице, Копривница и Сисак). Сјеме из хрватских популација је прикупљено захваљујући одличној сарадњи са Хрватским шумарским институтом из Јастребарског.
У тестовима топола извршена су посљедња мјерења у првој фази те су одређени клонови показали обећавајуће резултате у производњи биомасе већ у првој години. Клонови брзорастућих топола представљају тренутно најбоље европске клонове који су добијени захваљујући доброј сарадњи са компаниом ''Biopoplar s.r.l.'' из Торина, која је водећа у области стварања клонова за производњу биомасе.
Треба напоменути да су ово први огледи ове врсте на подручју Републике Српске те да представљају један од пионирских корака ка тестирању топола и реинтродукцији лужњака на нашим подручјима, а у пројектовање и оснивање огледа, поред наставника и сарадника, укључени су и студенти Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац је препознало важност наведених пројеката те финансирало материјалне трошкове. У оквиру ''Центар за сјеменско-расадничку производњу'' Добој произведен је садни материјал. Радници ШУ ''Подградци'' су  квалитетно припремили терен а садња је извршена у сарадњи са колегама са Шумарског факултета и студената. За реализацију наведених пројеката задужен је Сектор за производњу а тим Шумарског факултета чине др Милан Матаруга, редовни  професор, др Вања Даничић и др Бранислав Цвјетковић, виши асистенти.

 

Нови документи

26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'
23. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ауто гума за возила Nissan Navara за потребе 'ЦГК' 23.11.
23. Nov 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге 27.10.
23. Nov 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 17.11.
19. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3708/21 од 19.11.2021.године ШГ 'Чемерница'