28.12. - Потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената у 2019. години

Данас су у Бањалуци потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената за 2019. годину, између ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  и купаца дрвопрерађивача. Потписивању су присутвовали поред представника ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и дрвопрерађивача, предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Борис Пашалић, министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић, министар енергетике и рударства Петар Ђокић,представници Привредне коморе РС и Удружења шумарства и прераде дрвета.

Расподјела шумских дрвних сортимената извршена је на основу Одлуке Владе Републике Српске о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената На основи тих критеријума, приоритет је дат предузећима која се баве прерадом дрвета са већим степеном финалне обраде, предузећима која су орјентисана ка извозу, као и оним предузећима који запошљавају већи број радника.

План производње укупних ШДС за 2019. годину, износи 2.048.787 m3,  од чега је сходно Одлуци Владе Републике Српске, расподјељено: трупаца четинара ј/с у количини од 546.584 м3, трупаца букве у количини од 333.099 м3  и трупаца храста 25.472 м3.

Јавно предузеће ће у наредној години максимално радити на реaлизацији уговора које ћемо данас потписати. Напомињем, да је основни циљ испоштовати закључене уговоре, како би била обазбјеђена сировина за наше купце. Очекујемо да у наредној години неће долазити да већих проблема, а да ћемо оне који се ипак појаве рјешавати на вријеме и уз подршку и разумијевање свих.

Нови документи

26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'
23. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ауто гума за возила Nissan Navara за потребе 'ЦГК' 23.11.
23. Nov 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге 27.10.
23. Nov 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 17.11.
19. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3708/21 од 19.11.2021.године ШГ 'Чемерница'