18.06. - Потписан Споразум о исплати регреса у 2024. години

regres.18.06.2024.1 regres.18.06.2024.slika 02 

В.д. директора ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац Блашко Каурин данас је у Бањалуци са предсједницима синдикалних организација које дјелују у оквиру Јавног предузећа потписао Споразум о висини и начину исплате регреса за кориштење годишњег одмора запосленима за 2024. годину. Испред Синдиката запослених Споразум је потписао предсједник Блажо Продановић, а у име Јединствене удружене синдиклане организације предсједник Душан Марковић.

Споразумом је  дефинисана висина регреса у  износу од 620 КМ, а исти може бити исплаћен једнократно или у више рата у зависности од могућности организационих дијелова. Исплатом регреса настоји се помоћи запосленима у Јавном предузећу, посебно са аспекта пораста животних трошкова уопште, али и у периоду годишњих одмора.

„Као социјално одговорно Предузеће, овим Спразумом, те исплатом регреса у наредном периоду циљ је створити позитивнију радну атмосферу и допринијети задовољству запослених, па тако и успјеху Предузећа“ изјавио је након потписивања в.д. директора Блашко Каурин.

08.06. - Потписан Меморандум о сарадњи између ЈПШ "Шуме Републике Српске" и ЈП "Србијашуме"

У оквиру одржавања Свесрпског сабора „Један народ, један сабор – Србија и Српска“, а у духу братства, пријатељства и узајамног поштовања, в.д. директора Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ Блашко Каурин и в.д. директора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Игор Брауновић у Генералној дирекцији Јавног предузећа за газдовање шумама потписали су Меморандум о разумијевању и сарадњи.

Потписивањем овог Меморандума званично су формализовани и досад одлични односи два предузећа која газдују једним од највриједнијих природних ресурса Српске и Србије, шумама и шумским земљиштем.

Предметним Меморандумом стране су као главни циљ дефинисале међусобно разумијевање и подршку кроз размјену знања и искуства, учествовању на заједничким пројектима и програмима како би унаприједиле своје пословање и старали се о одрживом развоју природних ресурса који су од виталног значаја за цјелокупан српски народ.

memorandum.8.6.2024.01 memorandum.8.6.2024. 02

 

Нови документи

21. Jun 24
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга утовара, превоза и истовара шдс путем отвореног поступка за потребе ШГ 'Лисина' 21.06.
20. Jun 24
01 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Бања Лука' 13.06.
20. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.- 31.05.2024.године ШГ 'Височник'
19. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Чемерница' 19.06.
18. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2024.године ШГ 'Дрина'
18. Jun 24
10 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Мајевица' 13.06.
17. Jun 24
Поништење поступка набавке ресторанских услуга за потребе ШГ 'Чемерница' 17.06.
17. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга штампарије за потребе ШГ 'Романија' 10.06.
14. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2222-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Борја'
14. Jun 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1971-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Рибник'