07.09. - Резултати пословања у првој половини 2021. године

На 27.  сједници, одржаној у Бањалуци,  Надзорни одбор ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д Соколац, размотрио је и усвојио Извјештај о извршењу Производно-финанијског плана за период 01.01.-30.06.2021. године.

Опширније: 07.09. - Резултати пословања у првој половини 2021. године

29.07. - Прашума Јањ на UNЕSCO листи свјетске баштине

Строги природни резерват Прашума Јањ проглашена је природним добром од свјетског значаја. Одлуку је донио Одбор  за свјетску баштину UNЕSCO, а у оквиру проширења локалитета свјетске баштине.

Овим резерватом управља ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, шумско газдинство „Горица“ Шипово. Површина резервата је 295 хектара, од чега на језгро отпада 57,2 хектара; површина изван језгра  237 хектара и непродуктивна површина 0,8 хектара.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у сарадњи са Јавним предузећем и ШГ „Горица“ Шипово, те  уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, , у јануару 2019. године, доставило Државној комисији за сарадњу БиХ са UNESCO-ом, попуњен Тентативни лист за строги природни резерват  свјетске баштине.

Опширније: 29.07. - Прашума Јањ на UNЕSCO листи свјетске баштине

22.06. - Саопштење за јавност

Поводом навода који који су појавили у медијима, а у вези са протестима радника предузећа „Savox“ д.о.о. Милићи, који доводе у питање политику продаје у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, овим путем желимо да информишемо јавност да је купац „Savox“ д.о.о. Милићи дугогодишњи купац сортимената Јавног предузећа и у том периоду смо имали коректну сарадњу и евентуалне проблеме око испоруке рјешавали смо заједнички. Количина уговорена са поменутим купцем за ову годину износи 11.500 m3 трупаца четинара.

Опширније: 22.06. - Саопштење за јавност

Нови документи

16. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2621/21 од 24.08.2021.године ШГ 'Рибник' - исправка за ЛОТ-1
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга за одржавање опреме за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
15. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за хигијену за потребе ШГ 'Борја' - 15.09
14. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ресторанских услуга за потребе Одјељења 'Дирекције' ЈП у Бања Луци
14. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга - одржавање возила и механизације РЈ 'Петковача' Брчко за потребе 'ЦСРП'
14. Sep 21
Правилник о измјенама и допунама правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме (Службени Гласник РС 85/21)
13. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2652-2/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Панос'
10. Sep 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2900-2/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Врбања'
10. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3191-3/21 датум: 09.09.2021.године ШГ 'Борја'