14.09. - Позив на јавни увид ШГ „Приједор“

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац обавјештава све заинтересоване стране, а у складу са FSC стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за Шумскопривредно подручје "Приједорски", за период 2019-2028 година, у фази одобравања. Консултовањем јавности, интересних страна, као битним елементом FSC цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.

Сви заинтересовани грађани и установе шумскопривредну основу могу погледати у просторијама Шумског газдинства "Приједор" у Приједору, Светосавска бб, у периоду од 30 дана, и то од 17.09.2018. до 18.10.2018, године, радним даном, у времену од 8 00 до 14 00 сати.


Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у горе наведеном периоду на протоколу Шумског газдинства „Приједор“ Приједор, те ће се исти размотрити на јавној расправи која ће се одржати дана 18.10.2018. године у просторијама Управне зграде ШГ „Приједор“ Приједор, Светосавска бб, са почетком у 10 00  сати. 

Контакт особа:  Цвијић Немања дипл.инж.шум. тел. 065/683-272