25.07. - ПОЗИВ НА ЈАВНИ УВИД ШГ Рибник

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац обавјештава све заинтересоване стране, а у складу са FSC стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за Шумскопривредно подручје "Рибничко", за период 2019-2028 година, у фази одобравања. Консултовањем јавности, интересних страна, као битним елементом FSC цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.

 

Сви заинтересовани грађани и установе шумскопривредну основу могу погледати у просторијама Шумског газдинства "Рибник" у Рибнику, у периоду од 30 дана, и то од 26.07.2018. до 26.08.2018, године, радним даном, у времену од 8 00 до 14 00 сати.
Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у времену трајања увида у просторијама шумског газдинства.

Јавна расправа ће се одржати дана 06.09.2018. године у  просторијама Управне зграде ШГ Рибник „ Рибник ул. Раде Јованића 11  , са почетком у  10 00  сати. 

Контакт особа:  Врачар Дарко дипл.инж.шум. тел. 065 618 -696