24. Nov 20
Одлука о отказивању поступка јавне набавке канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Клековача-Потоци'
24. Nov 20
Позив за достављање понуда за ресторанске услуге број: 11.30/0906-687/20 од 24.11.2020.године ЦГК
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку табле са натписима за потребе ШГ 'Градишка'
24. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-6154/20 од 24.11.2020.године ШГ 'Височник'
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива за потреба ШГ 'Зеленгора' и ШГ 'Рибник'
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке минибуса за потребе ШГ 'Горица' и ШГ 'Клековача-Потоци'
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке теренских возила за потребе ЈП
23. Nov 20
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка'
23. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга праћења и позиционирање трактора на подручју ШГ 'Градишка'
20. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4853/20 од 20.11.2020.године ШГ 'Градишка'
20. Nov 20
11.11-1122-2181-1/20
20. Nov 20
11.15/0906-3887/20 - поништење
20. Nov 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.09.-19.11.2020.године 'ЦСРП'
19. Nov 20
02 План набавки за 2020.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' - допуна 19.11
19. Nov 20
05 План набавки за 2020.годину ШГ 'Градишка' - измјена 19.11
19. Nov 20
14 План набавки за 2020.годину ШГ 'Приједор' - радови измјена 19.11
19. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-4170/20 од 19.11.2020.године ШГ 'Рибник'
19. Nov 20
Позив за доставу понуда за набавку ресторанских услуга број: 11.20/0905-4425-2/20 од 19.11.2020 ШГ 'Борја'
18. Nov 20
10. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец октобар 2020. године
17. Nov 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку и уградњу електро материјала у расаднику путем директног споразума за потребе ЦГК
13. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга за медијско праћење активности ШГ 'Борја'
11. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3445-1/20 од 11.11.2020.године ШГ 'Врбања'
09. Nov 20
11.15/0906-3752/20
09. Nov 20
11.05/0905-4498/20
09. Nov 20
11.24-0205-3753/20
09. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке и одржавања возила Дирекција ЈП
09. Nov 20
2961-1-1-30/20
06. Nov 20
Одлука о прихватању понуде за набавку здравствене услуге путем директног споразума за потребе ШГ 'Лисина'
06. Nov 20
09 План набавки за 2020.годину ШГ 'Врбања' - измјена 06.11
06. Nov 20
11.21/0906-4579/20 - Одлука о измјени одлуке
06. Nov 20
11.22/1137-2887/20
04. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-5387/20 од 03.11.2020.године ШГ 'Приједор'
03. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-4008/20 од 03.11.2020.године ШГ 'Рибник'
02. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-4321-2/20 од 02.11.2020.године ШГ 'Борја'
30. Oct 20
11.02/0905-3138/20
30. Oct 20
11.08/0916-1542/20
30. Oct 20
11.20/0905-3605-2/20
26. Oct 20
Позив за услуге у шумарству: 11.11/1122-2181-1/20 од 26.10.2020.године ШГ 'Лисина'
26. Oct 20
Позив за услуге у шумарству: 11.15/0906-3887/20 од 26.10.2020.године ШГ 'Рибник'
26. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке брикета и лож уља за потребе Дирекције ЈП у Сокоцу
23. Oct 20
09. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец септембар 2020. године
23. Oct 20
15 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Рибник' - измјена 23.10
23. Oct 20
Одлука о прихватању понуде за набавку алата за аутомеханичара и аутоелектричара путем директног споразума за потребе ШГ 'Лисина'
22. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-20.10.2020.године ЦГК
22. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4498/20 од 22.10.2020.године ШГ 'Градишка'
22. Oct 20
1172-1-3-93-3-1171/20
22. Oct 20
1172-1-2-94-3-1172/20
22. Oct 20
11.13-05-0906-2086-12/20
22. Oct 20
11.17/0203-8878/20
22. Oct 20
11 План набавки за потребе ШГ 'Лисина' - измјена 19.10
22. Oct 20
11.01.0905-2435-9/20
22. Oct 20
11.09/0207-2886/20
22. Oct 20
11.15/0906-3590/20
22. Oct 20
11.05/0905-4151/20
22. Oct 20
05 План набавки за потребе ШГ 'Градишка' - допуна 20.10
21. Oct 20
Позив за достављање понуда за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Дрина'
21. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања и поправки возила за потребе ЦГК
21. Oct 20
Правилник о видео надзорном систему у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
20. Oct 20
Јавни оглас за прикупљање понуда за продају житарица - берба кукуруза у зрну на њиви
20. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-3753/20 од 20.10.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
20. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - санација крова ШУ 'Србац' на подручју ШГ 'Градишка'
20. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга на подручју ШГ 'Градишка'
16. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку штампача за потребе ШГ 'Бирач'
15. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године ШГ 'Горица'
15. Oct 20
1172-1-2-91-3-1153/20
14. Oct 20
30 План набавки за 2020.годину ШГ 'Клековача - Потоци' - услуге 14.10
14. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.-30.09.2020.године Дирекција ЈП
14. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-3752/20 од 14.10.2020.године ШГ 'Рибник'
14. Oct 20
План сигурности личних података у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
14. Oct 20
Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
14. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/1137-2887/20 од 14.10.2020.године ШГ 'Вучевица'
14. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године и 7.09-30.09.2020.године ШГ 'Панос'
14. Oct 20
Одлука о реалокацији средстава у Плану инвестиција за 2020.годину за потребе ШГ 'Вучевица' - измјена 14.10
14. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива за потребе ШГ 'Горица'
13. Oct 20
1172-1-3-90-3-1151/20
13. Oct 20
11.15/0906-3468/20 - поништење
13. Oct 20
11.09/0207-2754/20
13. Oct 20
11.14.1.2/0905-4140-1/20
13. Oct 20
1172-1-2-91-3-1153/20
13. Oct 20
1172-1-3-89-3-1112/20
13. Oct 20
11.19/0608-2583/20 - поништење
13. Oct 20
11.19/0608-2583/20
12. Oct 20
Преглед техничких спецификација униформи, радних одијела и ХТЗ опреме за стручно техничко особље и производне раднике у ЈПШ 'Шуме Репубике Српске' а.д. Соколац
09. Oct 20
Позив на јавни увид ШГ 'Дрина'
07. Oct 20
09 План набавки за 2020.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна 10.09
07. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-3138/20 од 7.10.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године ШГ 'Лисина'
06. Oct 20
Одлука о избору најповљније понуде путем директног споразума за набавку услуге обуке радника за безбједан и здрав рад ШГ 'Лисина'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.-30.09.2020.године ШГ 'Милићи'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године ШГ 'Јахорина'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.08.-30.09.2020.године ШГ 'Борја'
06. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-3605-2/20 од 6.10.2020.године ШГ 'Борја'
02. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - Реклама и пропаганда на подручју ШГ 'Градишка'
02. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја'
02. Oct 20
Одлука о додјели уговора за услугу резања грађе за кровну конструкцију лугарнице 'Бања' за ШГ 'Панос'
02. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-8878/20 од 02.10.2020.године ШГ 'Романија'
02. Oct 20
20 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Борја' - допуна 02.10
02. Oct 20
02 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Оштрељ-Дринић' - измјена 21.09
02. Oct 20
01 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Бања Лука' - измјена 02.10
01. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1542/20 од 1.10.2020.године ШГ 'Чемерница'