22. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1333/19 од 22.04.2019. ШГ 'Рибник'
22. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 470-24/19 од 22.04.2019. ШГ 'Бања Лука'
22. Apr 19
1172-1-3-24-3-328-19
22. Apr 19
1172-1-3-28-3-363-19
22. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1476/19 од 22.04.2019. ШГ 'Јахорина
22. Apr 19
01-1301-19
22. Apr 19
01-763-19
22. Apr 19
1172-1-3-21-3-317-19
22. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-439/19 за 22.04.2019.год. ШГ 'Зеленгора'
22. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1058/19 од 22.04.2019. ШГ 'Милићи'
22. Apr 19
Одлука о избору најповољније понуде набавка хране и пића ШГ 'Борја'
22. Apr 19
02-1240-19
22. Apr 19
1172-1-3-26-3-361-19
22. Apr 19
1172-1-3-27-3-362-19
22. Apr 19
04-03-1380-19 прихватанје
19. Apr 19
03. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2019. године
17. Apr 19
Одлука о избору најповољникег понуђача канцелариски материјал ШГ 'Панос'
15. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1253/19 од 15.04.2019. ШГ 'Рибник'
15. Apr 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума канцелариски материјал ШГ 'Лисина'
11. Apr 19
Одлука о избору понуђача ресторанске услуге ЦГК
10. Apr 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.2018.-31.03.2019.ШГ 'Лисина'
10. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-950/19 од 08.04.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
10. Apr 19
Одлука о избору понуђача хотелеске услуге ЦГК
09. Apr 19
09 План набавки ШГ 'Врбања' 2019. годину измјена 09.04.
09. Apr 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцелариски материјал ШГ 'Градишка'
09. Apr 19
Одлука о додјели уговора грађевински материјал ШГ 'Панос'
08. Apr 19
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2019. годину допуна 08.04.
08. Apr 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ЛОТ 1 ШГ 'Лисина'
08. Apr 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ЛОТ 2 ШГ 'Лисина'
08. Apr 19
Одлука о поништењу поступка одржавање возила ЛОТ 3 ШГ 'Лисина'
08. Apr 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ЛОТ 4 ШГ 'Лисина'
08. Apr 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ЛОТ 5 ШГ 'Лисина'
08. Apr 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ЛОТ 6 ШГ 'Лисина'
08. Apr 19
Прихварање 01-150-19 и 01-151-19
05. Apr 19
Непословни извођачи 05.04.2019.
05. Apr 19
Непословни партнери 05.04.2019.
05. Apr 19
01-2-560-19
05. Apr 19
1172-1-3-20-3-312-19
05. Apr 19
Одлука о додјели уговора за набавку хране и пића за учеснике у гашењу шумских пожара ШГ 'Панос'
04. Apr 19
600-19 Прихватање
03. Apr 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача фарбе,спрејеви и шумска креда за потребе ЈП
03. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 1212/19 од 03.04.2019.год. ШГ 'Борја'
02. Apr 19
1172-1-3-19-3-307-19
02. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 010-1252/19 од 02.04.2019.год. ШГ 'Височник'
01. Apr 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1301/19 од 01.04.2019.год. ШГ 'Приједор'
01. Apr 19
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2019. годину Измјена 01.04.
29. Mar 19
Позив за достављање понуда за набавку задравствене услуге ЦСРП
29. Mar 19
Позив за достављање понуда за набавку услуге учествовања на сајмовима ЦСРП
29. Mar 19
Позив за достављање понуда за набавку стручног усавршавања ЦСРП
28. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дјелова за моторна возила ШГ 'Милићи'
28. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1203/19 од 25.03.2019.год. ШГ 'Градишка'
28. Mar 19
01-131-19
27. Mar 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ЦГК
27. Mar 19
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Горица'
27. Mar 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Горица'
26. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-763/19 од 26.03.2019.год. ШГ 'Врбања'
26. Mar 19
Позив за достављање понуда хотелске услуге ЦГК
25. Mar 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ШГ 'Милићи'
22. Mar 19
1172-1-2-15-3-286-19
22. Mar 19
1172-1-3-14-3-285-19
22. Mar 19
822-19 прихватање
22. Mar 19
822-19 поништење
20. Mar 19
02. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец фебруар 2019. године
20. Mar 19
Јавни конкурс - остали шумски производи 2019
20. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 04/03-994/19 од 20.03.2019.год. ШГ 'Бирач'
19. Mar 19
Одлука о избору најповољније понуде резевни дјелови за возила ШГ 'Лисина'
19. Mar 19
01-258-19 поништење
19. Mar 19
01-258-19 прихватање
19. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-944/19 за 19.03.2019.год. ШГ 'Вучевица'
18. Mar 19
01-588-19
18. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача транспортне услуге ШГ 'Милићи'
18. Mar 19
Одлука о избору најповољније понђача у поступку набавке књига и образаца за потребе ЈП
15. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 600/19 од 15.03.2019.год. ШГ 'Маглић'
14. Mar 19
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т
14. Mar 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину радови
14. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ситни инвентар ШГ 'Милићи'
14. Mar 19
Одлука о избору најповољније понуде превоз огревног дрвета ШГ 'Лисина'
13. Mar 19
Одлука о избору најповољније понуде репроматеријал за расадничку производњу ЦГК
13. Mar 19
01-1151-19 изнјена одлуке
13. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-151/19 од 13.03.2019.год. ШГ 'Трескавица' исправка позива 01-150/19 до 12.03.
12. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-150/19 од 12.03.2019.год. ШГ 'Трескавица'
12. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-560/19 за 12.03.2019.год. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
12. Mar 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину други дио
11. Mar 19
466-19 прихватање
11. Mar 19
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке услуга осигурања аутоодговорности, каско осигурања путничких возила, осигурања објеката и опреме за потребе ЈП
11. Mar 19
Одлука о избора најповољнијег понуђача хотелски смјештај Одјељење Дирекције
11. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку плочица за обињежаванје шдс за потребе ЈП
11. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање опреме ШГ 'Милићи'
11. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ауто гас ШГ 'Милићи'
11. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцелариски материјал ШГ 'Милићи'
11. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Милићи'
06. Mar 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача преглед пила и издавање употребних дозвола ШГ 'Лисина'
05. Mar 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-131/19 од 05.03.2019. ШГ 'Трескавица'
04. Mar 19
09 Которварошко ШПО 2019-2028
04. Mar 19
01-75-19 прихватање
04. Mar 19
02-09-09-19 прихварање
04. Mar 19
1172-1-3-10-3-141-19 прихватање
04. Mar 19
01-75-19 поништење
04. Mar 19
1172-1-3-7-3-130-19
04. Mar 19
1172-1-3-9-3-131-19