22. Nov 19
Одлука о резултатима окончања поступка набавке и избору најповољније понуде за набавку компјутерског стола путем директног споразума ШГ 'Лисина'
20. Nov 19
Садржај извођачког пројекта
20. Nov 19
Одлука о резултатима окончања поступка набавке и избору најповољније понуде за набавку рачунара и фото апарата путем директног споразума ШГ 'Лисина'
20. Nov 19
Одлука о резултатима окончања поступка набавке и избору најповољније понуде услуга испитивања ватродојавне и димоводног канала путем директног споразума ШГ 'Лисина'
20. Nov 19
13 План набавки ШГ 'Јахорина' за 2019.годину допуна 20.11
20. Nov 19
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке услуга поправке и одржавања возила за потребе Одјељења Дирекције
20. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга пријема VPN конекције, рутирања саобраћаја и одржавање рутера за потребе ЈП
20. Nov 19
Одлука о избора најповољнијег понуђача у поступку набавке хране, пића и одржавање хигијене за потребе Дирекције ЈП
20. Nov 19
Одлука о избора најповољнијег понуђача у поступку набавке брикета за потребе Дирекције ЈП
20. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-289/19 од 19.11.2019. ШГ 'Рибник'
20. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-280/19 од 20.11.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
19. Nov 19
10. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец октобар 2019. године
19. Nov 19
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' за 2019. годину измјена 19.11
18. Nov 19
08 Обавјештење - продужен рок до 27.11.2019. године
18. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-224/19 од 18.11.2019. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
18. Nov 19
1172-1-3-84-3-944-19
18. Nov 19
01-02-3126-19
18. Nov 19
1933-14-19 Поништење
15. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевински материјал ШГ 'Градишка'
14. Nov 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.10.-01.11.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
13. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга осигурања аутоодговорности и каско осигурања путничких возила Дирекција ЈП
12. Nov 19
План набавки за робе и услуге ШГ 'Маглић'
12. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-213/19 од 12.11.2019.год. ШГ 'Градишка'
11. Nov 19
3179-19 Поништење
11. Nov 19
3179-19 Прихватање
08. Nov 19
010-5623-19 Поништење
08. Nov 19
1172-1-3-48-3-943-19
08. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-средстава за одржавање хигијене ШГ 'Градишка'
07. Nov 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Борја'
06. Nov 19
Правилник о измијени правилника о условима, начину хватања и држања дивљачи у ограђеном простору
05. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/06.1-24-1/19 од 05.11.2019.год. ШГ 'Борја'
04. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ГПС уређаја ШГ 'Градишка'
04. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржаванје рачунара ШГ 'Градишка'
04. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905.1-8/19 од 04.11.2019. ШГ 'Рибник'
01. Nov 19
01-3659-19
01. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке теренских возила за потребе ЈП
01. Nov 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива за потребе ЈП
01. Nov 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0906-2/19 од 01.11.2019. ШГ 'Бирач'
29. Oct 19
Одлука о поништењу и поновном покретању набавке услука поправке и одржаванје возила за потребе Дирекције ЈП
29. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга поправке и одржавања возила за потребе Дирекције ЈП
28. Oct 19
01-3641-19
28. Oct 19
01-4627-19
28. Oct 19
1172-1-2-78-3-879-19
28. Oct 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-31.10.2019.ШГ 'Добој'
25. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-4843/19 од 25.10.2019.год. ШГ 'Приједор'
25. Oct 19
01 Преглед закона и других прописа
25. Oct 19
01-2797-19
25. Oct 19
01-2814-19
25. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-3126/19 од 25.10.2019. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
25. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 1933-14/19 од 22.10.2019. ШГ 'Бањљ Лука'
25. Oct 19
Повреде на раду 201 за 9 м.
25. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке лож уља за потребе Дирекције ЈП
25. Oct 19
Обавјештење о поништењу и поновном покретању поступка набавке букових брикета за потребе Дирекције ЈП
23. Oct 19
07 Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2019. годину
23. Oct 19
06 Уредба о минималним техничко-технолошким условима за рад објеката за примарну прераду дрвета
23. Oct 19
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта
23. Oct 19
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта
23. Oct 19
05 Упутство за попуњавање обрасца и појашњење бодовања
23. Oct 19
03 Обавјест рок за доставу тражене документације
23. Oct 19
02 Допис шумска газдинства
23. Oct 19
01 Одлука о утврђивању критеријума, услова и начина пасподјеле шумских дрвних сортимената
22. Oct 19
1172-1-3-74-3-854-19
22. Oct 19
1172-1-3-74-3-853-19
22. Oct 19
01-2814-19
22. Oct 19
01-2797-19 прихватање и поништење
22. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача замјена столарије ШГ 'Градишка'
21. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 3179/19 од 21.10.2019. ШГ 'Маглић'
21. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 3087/19 од 21.10.2019. ШГ 'Мајевица'
21. Oct 19
1172-1-3-71-3-809-19
21. Oct 19
04-2774-19
21. Oct 19
02-1601-1-19
21. Oct 19
01-3302-19
21. Oct 19
01-02-2530-19
18. Oct 19
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Врбања'
18. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услука ВПН конекција, рутирање саобраћаја и одржавање рутера за потребе ЈП
18. Oct 19
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке горива за потребе ЈП
18. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке теренска возила за потребе ЈП
18. Oct 19
09. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец септембар 2019. године
18. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 010-5623/19 од 18.10.2019.год. ШГ 'Височник'
18. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача рачунарска опрема ШГ 'Градишка'
17. Oct 19
Одлука о измјени одлуке поправка моторних возила ШГ 'Борја'
17. Oct 19
Допуна дозвола за ошп 'Смрчак' 2019
17. Oct 19
Допуна дозвола за ошп 'Љбиље' 2019
17. Oct 19
опуна дозвола за ошп 'Bonatura' 2019
17. Oct 19
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2019. годину измјена 17.10.
14. Oct 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.2019.-30.09.2019. ЦГК.pdf
14. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача резервни дијелови за моторна возила ШГ 'Добој'
14. Oct 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Врбања'
11. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3659/19 од 04.10.2019. ШГ 'Рибник' исправка 11.10.
09. Oct 19
Реализација уговора/оквирног споразума од 01.07. до 30.09.2019.ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
07. Oct 19
6182-19 поништење
07. Oct 19
6182-19 прихватање
07. Oct 19
010-3671-19 прихватање измјена
07. Oct 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-30.09.2019.ШГ 'Горица'
07. Oct 19
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума набавка и одржавање рачунара и рачунарске опреме ЦГК
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-4627/19 од 04.10.2019.год. ШГ 'Градишка'
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-3460/19 од 04.10.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3659/19 од 04.10.2019. ШГ 'Рибник'
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3641/19 од 04.10.2019. ШГ 'Рибник'
04. Oct 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину допуна 19.08. Образложење