17. Oct 19
Одлука о измјени одлуке поправка моторних возила ШГ 'Борја'
17. Oct 19
Допуна дозвола за ошп 'Смрчак' 2019
17. Oct 19
Допуна дозвола за ошп 'Љбиље' 2019
17. Oct 19
опуна дозвола за ошп 'Bonatura' 2019
17. Oct 19
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2019. годину измјена 17.10.
14. Oct 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.2019.-30.09.2019. ЦГК.pdf
14. Oct 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача резервни дијелови за моторна возила ШГ 'Добој'
14. Oct 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Врбања'
11. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3659/19 од 04.10.2019. ШГ 'Рибник' исправка 11.10.
09. Oct 19
Реализација уговора/оквирног споразума од 01.07. до 30.09.2019.ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
07. Oct 19
6182-19 поништење
07. Oct 19
6182-19 прихватање
07. Oct 19
010-3671-19 прихватање измјена
07. Oct 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-30.09.2019.ШГ 'Горица'
07. Oct 19
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума набавка и одржавање рачунара и рачунарске опреме ЦГК
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-4627/19 од 04.10.2019.год. ШГ 'Градишка'
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-3460/19 од 04.10.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3659/19 од 04.10.2019. ШГ 'Рибник'
04. Oct 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3641/19 од 04.10.2019. ШГ 'Рибник'
04. Oct 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину допуна 19.08. Образложење
03. Oct 19
1565-8-19
03. Oct 19
3541-19
03. Oct 19
01-3966-19
03. Oct 19
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке минибуса за потребе ЈП
03. Oct 19
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке гимених чизама за потребе ЈП
03. Oct 19
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2019. годину допуна 03.10.
03. Oct 19
Одлука о избору најповољније понуде здравствене услуге ШГ 'Градишка'
01. Oct 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину допуна 30.09.
01. Oct 19
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку котла на цврсто горива ШГ 'Панос'
30. Sep 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.09.2019.-30.09.2019. ЦСРП
27. Sep 19
1172-1-3-69-3-806-19
27. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2814/19 од 27.09.2019. ШГ 'Врбања'
27. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ГПС уређаји ШГ 'Градишка'
26. Sep 19
Правилник о канцелариском и архивском пословању
23. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3302/19 од 13.09.2019. ШГ 'Рибник' исправка 23.09.
23. Sep 19
Оглас лицитација шдс ШГ 'Рибник' 23.09.
20. Sep 19
08. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2019. године
19. Sep 19
Упутство за кориштење и евиденцију властите потрошње, малопродаје шдс, продаје шдс физичким лицима на камионском путу и огревног дрвета за раднике ЈП
19. Sep 19
Упутство за реализацију огревног, целулозног и рудног дрвета, трупаца четинара и ситног техничког дрвета у малопродаји
19. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 02-1601/19 од 19.09.2019. ШГ 'Лисина'
19. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2797/19 за 18.09.2019.год. ШГ 'Горица'
19. Sep 19
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку канцеларијског материјала ЦГК
17. Sep 19
1172-1-3-66-3-801-19
17. Sep 19
02-1419-2-19
17. Sep 19
01-2965-19
17. Sep 19
01-2993-19
17. Sep 19
01-3752-19
16. Sep 19
04-2035-19 Прихватање
16. Sep 19
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Градишка'
16. Sep 19
04-2035-19 Поништење
16. Sep 19
Одлука о избору најповољније понуде теренска возила за потребе ЈП
16. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача шумски чекићи за потребе ЈП
16. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3302/19 од 13.09.2019. ШГ 'Рибник'
13. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 1565-8/19 од 12.09.2019. ШГ 'Бањљ Лука'
13. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3553/19 од 13.09.2019. ШГ 'Јахорина
13. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-2774/19 од 12.09.2019. ШГ 'Чемерница'
12. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за услуге превоза и транспорта дрвних сортимената из нелегалног промета ЦГК
12. Sep 19
Позив за достављање понуда за набавку услуга заштите на раду ШГ 'Дрина'
12. Sep 19
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2019. годину измјена 12.09.
12. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-2530/19 за 11.09.2019.год. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
11. Sep 19
Одлука о додјели уговора путем директног споразума превоз огревног дрвета ШГ 'Панос'
11. Sep 19
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2019. годину измјена 11.09.
11. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 3541/19 од 11.09.2019.год. ШГ 'Борја'
10. Sep 19
Правилник о изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити шумских камионских путева - август 2019
10. Sep 19
Правилник о вршењу стручног надзора у току изградње и реконструкције шумских камионских путева - август 2019
10. Sep 19
02 План набавки ШГ 'Оштрељ-Дринић' 2019. годину исправка 10.09.
10. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3966/19 од 10.09.2019.год. ШГ 'Градишка'
10. Sep 19
20 План набавки ШГ 'Борја' за 2019. годину допуна 10.09.
09. Sep 19
3023-19
09. Sep 19
01-2887-19
09. Sep 19
1172-1-3-61-3-733-19
09. Sep 19
01-2322-19
09. Sep 19
04-2492-19
09. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача медиско праћење активности ШГ 'Борја'
06. Sep 19
Одлука о избору најовољнијег понуђача путем директног споразума УТ услови ШГ 'Лисина'
06. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума ревизија пројекта 597/19 ШГ 'Лисина'
06. Sep 19
13 План набавки ШГ 'Јахорина' за 2019. годину допуна 06.09.
06. Sep 19
05 План набавки ШГ 'Градишка' за 2019. годину измјена и допуна 06. 09.
06. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 6182/19 од 06.09.2019. ШГ 'Романија'
06. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцелариски столови ШГ 'Градишка'
06. Sep 19
010-3671-19 поништење
06. Sep 19
010-3671-19 прихватање
06. Sep 19
1621-19
06. Sep 19
01-2826-19
06. Sep 19
01-559-19
05. Sep 19
2369-19 поништење
05. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразум реклама и пропаганда ШГ 'Лисина'
04. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцелариски материјал ШГ 'Добој'
04. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање возила ШГ 'Добој'
04. Sep 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Добој'
04. Sep 19
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' за 2019. годину измјена 04.09.
03. Sep 19
17 План набавки ШГ 'Романија' за 2019. годину измјена 03.09..pdf
02. Sep 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.2019.-31.08.2019. ЦГК
30. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума одржавање рачунара и рачунарске опреме ШГ 'Лисина'
29. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку рачунара ЦГК
29. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума пуњење тонера ЦГК
29. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке минибуса 23+1 ШГ 'Маглић'
26. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2993/19 од 26.08.2019. ШГ 'Рибник'
26. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-2035/19 од 26.08.2019. ШГ 'Панос'
26. Aug 19
04-1719-19 Поништење