17. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године у ЈП
17. Jan 20
11.18-0906-479-1-19
17. Jan 20
11.20-2236-130-19
17. Jan 20
11.20-0608-69-19 поништење
17. Jan 20
11.13-0906-582-2-19
17. Jan 20
11.17-0206-1585-19
17. Jan 20
11.24-0205-545-19
17. Jan 20
11.01-0906-230-17-19
17. Jan 20
11.05-0905-623-19
17. Jan 20
11.06-0905-735-19
17. Jan 20
11.15-0906-791-19
17. Jan 20
11.11-1122-281-1-19
17. Jan 20
Правилник о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац децембар 2019.
16. Jan 20
02 План набавки за 2020.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић'
16. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-85/19 од 16.01.2019.године ШГ 'Рибник'
15. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 04.06.-26.12.2019.године ШГ 'Панос'
15. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-26.12.2019.године ШГ 'Панос'
08. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-12/20 од 08.01.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
08. Jan 20
Позив за услуге у шумараству број: 11.23/0905-6/20 од 03.01.2020.године ШГ 'Горица'
31. Dec 20
11.24-0205-545-19
31. Dec 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године ШГ 'Лисина'
31. Dec 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године ШГ 'Височник'
31. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-556/19 од 31.12.2019.године ШГ 'Мајевица'
31. Dec 20
23 План набавки за 2020.годину ШГ 'Горица'
31. Dec 20
20 План набавки за 2020.годину ШГ 'Борја'
31. Dec 20
14 План набавки за 2020.годину ШГ 'Приједор'
30. Dec 20
Позив за услуге у шумараству број: 11.20/0905-595-2/19 од 30.12.2019.године ШГ 'Борја'
30. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1/0205-830/19 од 30.12.2019.године ШГ 'Приједор'
30. Dec 20
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке репроматеријала за расадничку производњу тресета за потребе ЦзГК Требиње
30. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-791/19 од 30.12.2019.године ШГ 'Рибник'
30. Dec 20
11.01-0905-66-7-19
27. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки пића за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина
27. Dec 19
Одлука о избору понуђача у поступку набавке меса и месних прерађевина за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина
27. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке хране за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина
27. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-680/19 од 27.12.2019.године ШГ 'Маглић'
27. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/1137-883/19 од 27.12.2019.године ШГ 'Вучевица'
27. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-515/19 од 27.12.2019.године ШГ 'Панос'
25. Dec 19
11.13-01-0906-547-19
25. Dec 19
11.17-0203-1178-19
25. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за набавку електро услуга ШГ 'Лисина'
25. Dec 19
10 План набавки за 2020.годину ШГ 'Мајевица'
24. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 06.1/0203-822-1/19 од 24.12.2019.године ШГ 'Лисина'
24. Dec 19
11.15/0906-409/19
24. Dec 19
11.08/0916-342/19
24. Dec 19
Одлука о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2020. години
24. Dec 19
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2020. години
23. Dec 19
19 План набавки за 2020.годину ШГ 'Маглић' - први дио
23. Dec 19
11 План набавки за 2020.годину ШГ 'Лисина'
23. Dec 19
22 План набавки за 2020.годину ШГ 'Вучевица'
20. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки шумарских униформи за потребе ЈП
20. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за возила и радне машине за потребе ЈП
20. Dec 19
11. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец новембар 2019. године
19. Dec 19
11.04/0906-448/19
19. Dec 19
11.18/0906-218/19 поништење
19. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки услуга сјече, израде и извоза шдс на подручју ШГ 'Височник'
19. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки услуга сјече, израде и извоза на подручју ШГ 'Дрина'
19. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуге изградње тракторских путева на подручју ШГ 'Рибник'
18. Dec 19
Бодови Четинари 2020
18. Dec 19
Бодови Храст 2020
18. Dec 19
Бодови Буква 2020
18. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-735/19 од 18.12.2019.година ШГ 'Добој'
17. Dec 19
15 План набавки за 2020. годину ШГ 'Рибник'
17. Dec 19
08 План набавки за 2020. годину ШГ 'Чемерница'
17. Dec 19
01 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Бања Лука'
17. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0906-230-17/19 од 17.12.2019.године ШГ 'Бања Лука'
17. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки шумарских униформи за потребе ЈП
17. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за возила и радне машине за потребе ЈП
17. Dec 19
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.11.2019.године
16. Dec 19
Позив за достављање понуда здравствене услуге 11.24/0905-579/19 од 16.12.2019. године ШГ 'Клековача-Потоци'
16. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуга на износу просторног дрвета ШГ 'Лисина'
13. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуга сјече и израде шдс, као и привлачења шдс трактором на територији ШГ 'Рибник'
13. Dec 19
Одлука о избору најповољнијих понуда за уступање услуга на сјечи, изради и привлачењу шдс на подручју ШГ 'Клековача-Потоци'
13. Dec 19
30 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Клековача-Потоци'
13. Dec 19
06 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Добој'
13. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-545/19 од 12.12.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-232/19 од 12.12.2019. ШГ 'Ботин'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-234/19 од 12.12.2019. ШГ 'Сјемећ'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0608-69/19 од 12.12.2019. ШГ 'Трескавица'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-977/19 од 12.12.2019. ШГ 'Височник'
12. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - радови на изградњи ограде и капије 'Шумско пословно стамбени центар Јасеновача' на подручју ШГ 'Градишка'
11. Dec 19
03 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Панос'
11. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку течног нафтног гаса за потребе ШГ 'Панос'
10. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број : 11.05/0905-623/19 од 10.12.2019. ШГ 'Градишка'
10. Dec 19
Одлука о покретању поступка набавке услуга сјече и израде у шумарству ШГ 'Градишка'
10. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за набавку геодетске услуге ШГ 'Рибник'
10. Dec 19
11.02/0905-224/19 поништење
10. Dec 19
1172-1-2-94-3-976-19
10. Dec 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку камиона за потребе ШГ 'Маглић'
09. Dec 19
29 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Трескавица'
09. Dec 19
21 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Височник'
09. Dec 19
Обавјештење Колективни уговор за раднке у ЈПШ 2019
09. Dec 19
Анекс колективног уговора за запослене у ЈПШ 2019
09. Dec 19
16 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Сјемећ'
09. Dec 19
12 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Ботин'
09. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-01/0906-582/19 од 9.12.2019. ШГ 'Јахорина'
09. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број : 11.07/0905-181/19 од 9.12.2019. ШГ 'Зеленгора'
06. Dec 19
11.20-06.1-24-1-19
06. Dec 19
11.05-0905-213-19
06. Dec 19
11.15-0905.1-8-19
06. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-01/0906-547/19 од 06.12.2019. ШГ 'Јахорина'