14. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1086/21 од 14.04.2021.године ШГ 'Рибник'
14. Apr 21
03. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2021. године
13. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.03.2021.године 'ЦГК'
13. Apr 21
1172-1-3-124-3-489/21
13. Apr 21
1172-1-3-22-3-459/21
12. Apr 21
31 План набавки за 2021.годину ШГ 'Милићи' - измјена за услуге
12. Apr 21
13 План набавки за 2021.годину ШГ 'Јахорина' - измјена за услуге
12. Apr 21
16 План набавки за 2021.годину ШГ 'Сјемећ' - измјена за услуге и радове
12. Apr 21
22 План набавки за 2021.годину ШГ 'Вучевица' - измјена за услуге и радове
12. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.-31.03.2021.године ШГ 'Милићи'
09. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - Ауто плина (ЛПГ) за потребе ШГ 'Борја'
09. Apr 21
06.1/0203-840-2/21
08. Apr 21
Одлука о поништењу поступка набавке гума за возила и радне машине за потребе ЈП
08. Apr 21
15 План набавки за 2021.годину ШГ 'Рибник' - измјена за услуге и радове у производњи
08. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-966/21од 08.04.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
08. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1007/21 од 08.04.2021.године ШГ 'Рибник'
07. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-1517/21 од 07.04.2021.године ШГ 'Приједор'
07. Apr 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01 - 31.03.2021.године ШГ 'Борја'
06. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0203-521-23/21 од 06.04.2021.године ШГ 'Бања Лука'
06. Apr 21
Оглас бр.01/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Борја' - поновљени
06. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке заштитне опреме за потребе ЈП - 02.04
06. Apr 21
Одлука о поништењу набавке заштитне опреме за потребе ЈП - 02.04
05. Apr 21
План набавки за 2021.годину за потребе ЈП - робе и услуге
05. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1077/21 од 05.04.2021.године ШГ 'Врбања'
05. Apr 21
13 План набавки за 2021.годину ШГ 'Јахорина' - измјена за радове
02. Apr 21
06.1/0203-735-3/21 - поништење
02. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-928/21 од 02.04.2021.године ШГ 'Рибник'
02. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број:11.15/0905-927/21 од 02.04.2021.године ШГ 'Рибник'
02. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-929/21 од 02.04.2021.године ШГ 'Рибник'
02. Apr 21
02 План набавки за 2021.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' - радови
02. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.1/0905-1407/21 од 02.04.2021.године ШГ 'Приједор'
02. Apr 21
06.1/0203-766-2/21
02. Apr 21
06.1/0203-804-2/21
02. Apr 21
06.1/0203-521-4/21
02. Apr 21
06.1/0203-711-2/21 - поништење
02. Apr 21
06.1/0203-456-3/21 - поништење
02. Apr 21
06.1/0203-766-3/21 - поништење
02. Apr 21
06.1/0203-456-2/21
02. Apr 21
11.10/0608-473/21
01. Apr 21
Оглас бр.01/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Борја'
31. Mar 21
Јавни конкурс - остали шумски производи 2021
30. Mar 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 30.03
30. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-873/21 од 30.03.2021.године ШГ 'Рибник'
30. Mar 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01 - 31.03.2021.године ШГ 'Лисина'
29. Mar 21
06.1/0203-4653-2/20
29. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке плочица за обиљежавање шдс за потребе ЈП
29. Mar 21
06.1/0203-338-2/21
29. Mar 21
06.1/0203-405-2/21
29. Mar 21
06.1/0203-522-3/21
29. Mar 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 26.02.2020-09.03.2021.године ШГ 'Височник'
29. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - Опремање канцеларија ШУ 'Србац' на подручју ШГ 'Градишка'
29. Mar 21
Статут о измјени и допунама Статута ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
29. Mar 21
Правилник о условима за стицање лиценце за извођење радова у шумарству
26. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-306/21 од 26.03.2021.године ШГ 'Зеленгора'
26. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број:11.7/0906-307/21 од 26.03.2021.године ШГ 'Зеленгора'
26. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-1407/21 од 26.03.2021.године ШГ 'Височник'
26. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-1423/21 од 26.03.2021.године ШГ 'Романија'
26. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-456/21 од 26.03.2021.године ШГ 'Дрина'
26. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-1375/21 од 26.03.2021.године ШГ 'Бирач'
26. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - замјена унутрашње столарије ШУ 'Србац' на подручју ШГ 'Градишка'
25. Mar 21
11.22/1137-249/21
25. Mar 21
11.21/0906-958/21
25. Mar 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуге осигурања моторних возила за потребе ЈП
25. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-1052-2/21 од 25.03.2021.године ШГ 'Борја'
23. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-802/21 од 23.03.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
23. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-941/21 од 23.03.2021.године ШГ 'Врбања'
22. Mar 21
06.1/0203-608-1/21 - поништење
22. Mar 21
06.1/0203-93-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-535-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-595-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-518-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-494-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-390-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-432-2/21
22. Mar 21
06.1/0203-382-2/21
19. Mar 21
1172-1-3-3-3-145/21 - поништење
19. Mar 21
1172-1-2-11-3-354/21
19. Mar 21
11.17/0203-835/21
19. Mar 21
11.17/0203-835/21 - поништење
19. Mar 21
11.13-05/0906-224-7/21 - поништење
19. Mar 21
11.13-05/0906-224-7/21
19. Mar 21
11.12/0904-251/21
19. Mar 21
11.07/0906-211/21
19. Mar 21
11.07/0906-210/21
19. Mar 21
11.03/0906-164-2/21 - поништење
19. Mar 21
11.03-02/0906-164-2/21
18. Mar 21
02. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец фебруар 2021. године
15. Mar 21
Одлука о избору наповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге - праћења и позиционирања возила за потребе ЦГК
15. Mar 21
1172-1-3-9-3-325/21
12. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - храна за дивљач на подручју ШГ 'Градишка'
12. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - замјена вањске столарије у ШУ 'Србац' на подручју ШГ 'Градишка'
12. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-1084/21 од 12.03.2021.године ШГ 'Добој'
11. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-424/21 од 11.03.2021.године ШГ 'Чемерница'
11. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-787/21 од 11.03.2021.године ШГ 'Врбања'
10. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга - храна за потребе радника на терену на подручју ШГ 'Градишка'
10. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.10./0608-473/21 од 10.03.2021.године ШГ 'Мајевица'
10. Mar 21
11.21/0906-718/21
10. Mar 21
11.25/0906-80/21
10. Mar 21
11.26/0906-273/21
10. Mar 21
11.26/0906-273/21 - поништење