21. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Градишка'
21. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-826/20 од 21.02.2020.године ШГ 'Рибник'
21. Feb 20
11.07/0906-127/20
20. Feb 20
11.24-0205-452-20
20. Feb 20
11.05-0905-308-20
19. Feb 20
15 План набавки за 2020.годину ШГ 'Рибник' исправка 07.02.
19. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - резервни дијелови за моторна возила на подручју ШГ 'Градишка'
18. Feb 20
11.05/0905-307/20
18. Feb 20
Правилник о увећању основне плате запосленима у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
18. Feb 20
1172-2-5-3-87-20
18. Feb 20
1172-1-3-4-3-86-20
17. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за одржавање хигијене за Ш.Г. 'Милићи'
17. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе Ш.Г. 'Милићи'
17. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0905-420/20 од 17.02.2020.године ШГ 'Горица'
17. Feb 20
01. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2020. године
17. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-243/20 од 17.02.2020.године ШГ 'Ботин'
17. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-1058/20 од 17.02.2020.године ШГ 'Романија'
17. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-324/20 од 17.02.2020.године ШГ 'Панос'
17. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за моторна возила за потребе ШГ 'Милићи'
17. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ситног инвентара за потребе ШГ 'Милићи'
17. Feb 20
11.30-0905-67-20
14. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Милићи'
14. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања опреме за потребе ШГ 'Милићи'
14. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања моторних возила за потребе ШГ 'Милићи'
14. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја'
14. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за хигијену за потребе ШГ 'Борја'
13. Feb 20
Позив за достављање пунуда ресторанске услуге ШГ'Милићи'
13. Feb 20
Позив за достављање пунуда здравствене услуге ШГ'Милићи'
12. Feb 20
План набавки за робе и услуге преко 50.000 КМ
11. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-290-2/20 од 11.02.2020.године ШГ 'Борја'
10. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-550-1/20 од 07.02.2020.године ШГ 'Добој'
10. Feb 20
11.20-0905-595-2-19
10. Feb 20
11.02-0905-12-20
07. Feb 20
11.15-0906-85-20
06. Feb 20
Позив за достављање понуда ресторанске услуге за потребе Одјељења Дирекције ЈП
05. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке резервних дијелова за шумске зглобне тракторе за потребе ЈП
05. Feb 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године ЦзГК Требиње
05. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0906-311/20 од 04.02.2020.године ШГ 'Врбања'
05. Feb 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за Ресторанске услуге за потребе ШГ 'Градишка'
05. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.26/0906-215/20 од 05.02.2020.године ШГ 'Милићи'
05. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0608-104/20 од 05.02.2020.године ШГ 'Трескавица'
05. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-384/20 од 05.02.2020.године ШГ 'Височник'
04. Feb 20
09 План набавки за 2020. годину ШГ 'Врбања'
04. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број : 11.07/0205-86/20 од 04.02.2020. ШГ 'Зеленгора'
04. Feb 20
Реализација уговора/оквирног споразума од 01.10. до 31.12.2019.ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
03. Feb 20
11.22-1137-883-19
03. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-187/20 од 03.02.2020. ШГ 'Дрина'
31. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-452/20 од 31.01.2020. ШГ 'Клековача-Потоци'
31. Jan 20
14 План набавки за 2020.годину ШГ 'Приједор' радови
30. Jan 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке пекарских производа за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина
30. Jan 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке теренских возила за потребе ШГ 'Приједор'
30. Jan 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке пелета за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина
30. Jan 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумског зглобног трактора за потребе ШГ 'Рибник'
30. Jan 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива за потребе ШГ 'Горица'
30. Jan 20
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке рачунарске опреме Дирекција ЈП
30. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0205-67/20 од 30.01.2020.године ШГ 'Зеленгора'
29. Jan 20
19 План набавки за 2020.годину ШГ 'Маглић'
28. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-308/20 од 28.01.2020.године ШГ 'Градишка'
28. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-307/20 од 28.01.2020.године ШГ 'Градишка'
28. Jan 20
11.14.1-0205-830-19
28. Jan 20
01-4843-19
28. Jan 20
11.23-0905-6-20
28. Jan 20
11.20-0905-595-2-19
28. Jan 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.30/0905-67/20 од 28.01.2020.године ЦзГК Требиње
28. Jan 20
05 План набавки за 2020.годину ШГ 'Градишка'
24. Jan 20
11.10-0608-556-19
24. Jan 20
11.19-0608-680-19
24. Jan 20
11.19-0608-680-19 поништење
24. Jan 20
11.03-02-0906-515-19 поништење
24. Jan 20
11.17-0203-1178-19 Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки услуга у шумарству
24. Jan 20
11.03-02-0906-515-19
24. Jan 20
1172-1-3-115-3-1042-19
24. Jan 20
1172-1-3-109-3-1028-19
24. Jan 20
1172-1-2-116-3-1043-19
24. Jan 20
1172-1-2-110-3-1029-19
22. Jan 20
12. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2019. године
22. Jan 20
Преглед реализације уговора за период 01.01.-31.12.2019.године ИРПЦ Бања Лука
21. Jan 20
20 План набавки за 2020.годину радови ШГ 'Борја'
21. Jan 20
11.26-0906-327-19 поништење
21. Jan 20
11.21-0906-977-19 поништење
21. Jan 20
11.07-0905-181-19
21. Jan 20
11.21-0906-977-19
21. Jan 20
11.16-0203-234-19
21. Jan 20
11.26-0906-327-19
21. Jan 20
26 План набавки за 2020.годину ЦзГК Требиње
21. Jan 20
Одлука о изједначавању цијена ТТ стубова
21. Jan 20
Одлука о повећању цијене целулозног дрвета 2020
21. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године ШГ 'Милићи'
21. Jan 20
11.12-0904-232-19
20. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године ШГ 'Борја'
20. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.-31.12.2019.године ШГ 'Борја'
20. Jan 20
Процедура за реализацију ШДС
20. Jan 20
Упутство за реализацију огревног, целулозног и рудног дрвета, трупаца четинара и ситног техничког дрвета у малопродаји
20. Jan 20
Упутство за кориштење и евиденцију властите потрошње, малопродаје шдс, продаје шдс физичким лицима на камионском путу и огревног дрвета за раднике ЈП
20. Jan 20
Упутство о примјени средстава за обезбјеђење наплате потраживања и поступку покретања принудне наплате потраживања
20. Jan 20
Изјава 2020
20. Jan 20
Листа дрвопрерађивача са одгођеним плаћањем 2020
17. Jan 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године у ЈП
17. Jan 20
11.18-0906-479-1-19
17. Jan 20
11.20-2236-130-19