18. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-699/18 од 18.10.2018. ШГ 'Трескавица'
18. Oct 18
Извјештај о закљученим уговорима за 31.05-31.10.2018. ШГ 'Добој'
16. Oct 18
30 План набавки ШГ 'Трново-Трескавица' за 2018. годину измјена 16.10.
16. Oct 18
Позив за достављање понуда заштита на раду ШГ 'Рибник'
16. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 2379-8/18 од 15.10.2018. ШГ 'Бања Лука'
16. Oct 18
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' за 2018. годину допуна 16.10.
16. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2978/18 од 16.10.2018. ШГ 'Горица'
16. Oct 18
1172-1-3-75-3-763-18
15. Oct 18
1-01-2984-18
15. Oct 18
01-2677-18
15. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-7236/18 од 15.10.2018. ШГ 'Височник'
15. Oct 18
Одлука о додјели уговора ХТЗ опрема ШГ 'Панос'
15. Oct 18
1172-1-3-103-3-1097-18 Измјена одлуке
15. Oct 18
Повреде на раду 2018 за 9 м.
15. Oct 18
02 Петровачко ШПО (2018-2022)
15. Oct 18
30 Источно-дрварско ШПО (2018-2022)
12. Oct 18
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2018. годину допуна 12.10.
09. Oct 18
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-30.09.2018. ЦГК
09. Oct 18
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-30.09.2018. ШГ 'Височник'
08. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 2337/18 од 08.10.2018. ШГ 'Мајевица'
05. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3661/18 од 05.10.2018. ШГ 'Рибник'
05. Oct 18
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за здравствене услуге ШГ 'Клековача-Потици'
05. Oct 18
Позив за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења 01-2792/18 од 04.10.2018. ШГ 'Горица'
04. Oct 18
Одлука о додјели уговора за јавну набавку моторних пила ШГ 'Добој'
04. Oct 18
09. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец септембар 2018. године
03. Oct 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 03.10.
01. Oct 18
117-1-3-103-3-1097-18
01. Oct 18
01-4356-18
01. Oct 18
01 Одлука о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената
01. Oct 18
02 Обавјештење - Неопходна документација
01. Oct 18
03 Допис орагнизационим дијеловима
01. Oct 18
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта (PDF)
01. Oct 18
06 Упутство за попуњавање обрасца
01. Oct 18
05 Образац Подаци о пословању привредног субјекта (WORD)
01. Oct 18
07 Уредба о минималним техничко-технолошким условима за рад објеката за примарну прераду дрвета
28. Sep 18
010-6402-18
27. Sep 18
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-2984/18 од 27.09.2018. ШГ 'Клековача-Потоци'
26. Sep 18
Непословни партнери 26.09.2018.
26. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића ЦГК
26. Sep 18
Позив за достављање понуда за услуге заштите на раду ШГ' Горица'
26. Sep 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину радови
26. Sep 18
01-3317-18
25. Sep 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2677/18 од 24.09.2018. ШГ 'Горица'
24. Sep 18
29 План набавки ШГ 'Клековача-Потоци' за 2018. годину измјена и допуна 24.09.
21. Sep 18
01-4866-18
21. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача реконструкција санитарних чворова ШГ 'Градишка'
20. Sep 18
1172-1-3-877-3-924-18 Одлука о отказивању
20. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача здравствене услуге ШГ 'Градишка'
19. Sep 18
Одлука о избору најповољније понуде за услуге поправке и одржавања моторних возила ШГ 'Борја'
17. Sep 18
Извјештај о закљученим уговорима за 08.05-20.08.2018. ШГ 'Панос'
14. Sep 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-4356/18 од 14.09.2018. ШГ 'Градишка'
14. Sep 18
05 План набавки ШГ 'Градишка' за 2018. годину допуна 14.09.
14. Sep 18
01-3714-18
13. Sep 18
01-3328-18
13. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку управне зграде ШГ 'Милићи'
13. Sep 18
Одлука о поништењу поступка за набавку радова на реновиеању шумарнице Рупово брдо ШГ 'Милићи'
13. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача алуминиска столарија ШГ 'Градишка'
13. Sep 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-6402/18 од 13.09.2018.год. ШГ 'Височник'
12. Sep 18
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2018. годину допуна 12.09.
12. Sep 18
04-1635-18 прихватање
12. Sep 18
1172-1-3-99-3-1062-18
11. Sep 18
Одлука о поништењу поступка и поновном покретању поступка набавке механизоване линије за припрему и обраду земљишта ЦГК
11. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача механизоване линије за припрему и обраду земљишта ЦГК
11. Sep 18
Одлука о поништењу поступка набавке интегралног информационог система за потребе ЈП
11. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга пријема ВПН конекције, рутирања саобраћаја и одржавање рутера за потребе ЈП
11. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке минибусева за потребе ЈП
11. Sep 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке теренског возила ШГ ' Трескавица'
10. Sep 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3317/18 од 10.09.2018.год. ШГ 'Рибник'
10. Sep 18
08. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2018. године
10. Sep 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину измјена 10.09.
10. Sep 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину измјена 10.09
04. Sep 18
01-3214-18
04. Sep 18
01-2654-18
03. Sep 18
01-2125-18
03. Sep 18
01-02-2820-18
03. Sep 18
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Градишка'
31. Aug 18
Одлуке о избору најповољније понуде ресторанске услуге ШГ 'Борја'
31. Aug 18
02-1419-1-18
31. Aug 18
01-3428-18
31. Aug 18
1172-1-3-96-3-997-18
30. Aug 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача заштита на раду ШГ 'Градишка'
30. Aug 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуфе поправке и одржавање возила ЦГК
29. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3714/18 од 29.08.2018.год. ШГ 'Приједор'
29. Aug 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину измјена и допуна 29.08.
28. Aug 18
Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду НО-88-18
28. Aug 18
Извјештај 2018 полугодишњи - приватне шуме
28. Aug 18
Извјештај 2017 - приватне шуме
28. Aug 18
План 2018 приватне шуме
28. Aug 18
Извјештај 2017 полугодишњи - приватне шуме
28. Aug 18
План 2017 приватне шуме
27. Aug 18
01-2514-18
27. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3328/18 од 27.08.2018.год. ШГ 'Јахорина'
27. Aug 18
01-2513-18
27. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 04-1635/18 од 27.08.2018.год. ШГ 'Панос'
27. Aug 18
01-2393-18
27. Aug 18
1172-1-3-94-3-993-18
23. Aug 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Бирач'
22. Aug 18
1172-1-3-91-3-944-18
22. Aug 18
1-01-2143-18
17. Aug 18
Одлука о избору најповољније понуде одржавање рачунара ШГ 'Лисина'