25. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1600/18 од 25.04.2018. ШГ 'Вучевица'
25. Apr 18
Преглед уговора/оквирног споразума од 01.01. до 31.03.2018. године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
25. Apr 18
01-614-18 поништење
25. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке уља и мазива за потребе ЈП
25. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе ЈП
25. Apr 18
01-614-18
25. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке резервних дијелова за моторне пиле за потребе ЈП
23. Apr 18
01-830-18
20. Apr 18
Оглас лицитација шдс ШГ 'Градишка' 20.04.
19. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-533/18 од 19.04.2018. ШГ 'Зеленгора'
19. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-208/18 од 19.04.2018. ШГ 'Трескавица'
19. Apr 18
22 План набавки ШГ 'Вучевица' за 2018. годину 19.04. страна 1
19. Apr 18
22 План набавки ШГ 'Вучевица' за 2018. годину 19.04. страна 2
19. Apr 18
Одлука о давању сагласности анекси извођачких пројеката ШГ 'Вучевица'
19. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача здравствени прегкед ШГ'Романија'
18. Apr 18
691-22-18
18. Apr 18
010-1702-18 поништење
17. Apr 18
Одлука о додјели уговора ауто гас ШГ 'Добој'
17. Apr 18
Одлука о додјели уговора изградња гтомобрана ШГ 'Добој'
17. Apr 18
Одлука о додјели уговора одржавање опреме ШГ 'Добој'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Добој'
17. Apr 18
Одлука о додјели уговора канцелариски материјал ШГ 'Добој'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила ЛОТ6 ШГ 'Лисина'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила ЛОТ5 ШГ 'Лисина'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила ЛОТ4 ШГ 'Лисина'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила ЛОТ3 ШГ 'Лисина'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила ЛОТ2 ШГ 'Лисина'
17. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге одржавања возила ЛОТ1 ШГ 'Лисина'
17. Apr 18
Правилник о измјенама и допунама правилника о раду
17. Apr 18
Правилник о пословној тајни и категоризацији података по степену тајности са којима располаже и који су у посједу ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
17. Apr 18
1172-1-3-38-3-382-18
17. Apr 18
010-1702-18
16. Apr 18
01-353-18 прихватање
16. Apr 18
010-1517-18 прихватање
16. Apr 18
1172-1-3-37-3-377-18 прихватање
16. Apr 18
1172-1-1-36-3-348-18 прихватање
16. Apr 18
04-03-1264-18 прихватање
16. Apr 18
01-353-18 поништење
16. Apr 18
01-1096-18 поништење
16. Apr 18
010-1517-18 поништење 2
16. Apr 18
010-1517-18 поништење
12. Apr 18
866-18
12. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1710/18 од 12.04.2018. ШГ 'Градишка'
12. Apr 18
03. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2018. године
11. Apr 18
01-2-664-18
11. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1445/18 од 11.04.2018. ШГ 'Приједор'
11. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу разног електро материјала ЦГК
11. Apr 18
05 План набавки ШГ 'Градишка' за 2018. годину измјена 11.04.
11. Apr 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку разног водоводног материјала ЦГК
10. Apr 18
01-823-18
10. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 1303/18 од 10.04.2018. ШГ 'Борја'
10. Apr 18
1172-1-3-31-3-279-18
05. Apr 18
04-1-726-18
05. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде канцеларискох материјала ШГ 'Лисина'
04. Apr 18
02-09-40-18 Прихватање
04. Apr 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину измјена и допуна 26.03.
04. Apr 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-614/18 од 04.04.2018. ШГ 'Дрина'
04. Apr 18
490-18
04. Apr 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку вулканизерских услуга ШГ 'Лисина'
02. Apr 18
20 План набавки ШГ 'Борја' за 2018. годину допуна 02.04.
02. Apr 18
01-1654-18 измјена
02. Apr 18
1172-1-3-33-3-307-18
02. Apr 18
01-610-18
30. Mar 18
Позив за достављање понуда за ресторанске услуге ШГ 'Панос'
29. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 691-22/18 од 29.03.2018. ШГ 'Бања Лука'
29. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-414/18 од 29.03.2018. ШГ 'Зеленгора'
29. Mar 18
18 План набавки ШГ 'Дрина' за 2018. годину исправка 29.03.
29. Mar 18
1172-1-3-27-3-269-18
29. Mar 18
07 План набавки ШГ 'Зеленгора' за 2018. годину допуна 29.03.
29. Mar 18
Одлука о додјели уговора за набавку намирница за потребе чајне кухиње ШГ 'Панос'
29. Mar 18
Одлука о додјели уговора за набавку средстава за одржавање хигијене ШГ 'Панос'
29. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-1702/18 од 28.03.2018. ШГ 'Височник'
27. Mar 18
1172-1-3-29-3-270-18
27. Mar 18
01-1021-18
26. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1096/18 од 26.03.2018. ШГ 'Вучевица'
26. Mar 18
01-353-18 Прихватање
26. Mar 18
01-268-18 Прихватање
26. Mar 18
01-353-18 Поништење
26. Mar 18
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Романија'
23. Mar 18
22 План набавки ШГ 'Вучевица' за 2018. годину 23.03. страна 1
23. Mar 18
22 План набавки ШГ 'Вучевица' за 2018. годину 23.03. страна 2
23. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 04/03-1264/18 од 23.03.2018. ШГ 'Бирач'
23. Mar 18
Одлука о давању сагласности на извођачки пројекат ШГ 'Вучевица'
23. Mar 18
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2018. годину други дио
22. Mar 18
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Добој'
22. Mar 18
1-01-554-18
22. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 001-823/18 од 22.03.2018. ШГ 'Рибник'
21. Mar 18
01-908-18
21. Mar 18
1172-1-3-27-3-269-18
21. Mar 18
01-585-18
21. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-1517/18 од 21.03.2018. ШГ 'Височник'
21. Mar 18
Јавни конкурс ОШП 2018
20. Mar 18
01-726-18 Поништење
20. Mar 18
01-726-18 Прихватање
20. Mar 18
04-409-18 поништење
20. Mar 18
04-409-18 Прихватање
20. Mar 18
Одлука о избору најповољније понуде резервних дијелова за возила ШГ 'Лисина'
20. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-353/18 од 20.03.2018. ШГ 'Зеленгора'
20. Mar 18
01-1117-18
20. Mar 18
01-535-18