07. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене путем директног споразума за потребе ШГ 'Власеница'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1803/20 од 6.07.2020.године ШГ 'Маглић'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2293/20 од 06.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 1.25/0616-638 од 06.07.2020.године ШГ 'Трескавица'
03. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1204/20 од 03.07.2020.године ШГ 'Дрина'
02. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.-30.06.2020.године ШГ 'Милићи'
02. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.05.2020.године 'ЦСРП'
02. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара и штампача за потребе ШГ 'Лисина'
01. Jul 20
Оглас за трећу јавну продају бр.03/20 - за продају одузетих шумских дрвних сортимената ШГ 'Горица'
01. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1859/20 од 01.07.2020.године ШГ 'Врбања'
01. Jul 20
11.12/0904-1164/20
01. Jul 20
13 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Јахорина' - допуна
01. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе ЈП
01. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке књига и образаца за потребе ЈП
01. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга интернет линка и колокације сервера за потребе Дирекције ЈП
29. Jun 20
11.14.1.2/0905-2414-2/20
29. Jun 20
11.23/0905-1688/20
29. Jun 20
11.09/0207-1574/20
29. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја за потребе ШГ 'Милићи'
29. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1707/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Маглић'
29. Jun 20
11.21/0906-2434/20
29. Jun 20
1.03-02/0906-1202/20
29. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-5735/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Романија'
29. Jun 20
17 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Романија' - измјена 29.06
29. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-1315-3/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Панос'
29. Jun 20
11.26/0906-1145/20 - поништење
29. Jun 20
11.26/0906-1145/20
26. Jun 20
05. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2020. године
26. Jun 20
08 План набавки за 2020.годину ШГ 'Чемерница' - допуна 26.06
25. Jun 20
06.1/0203-1679-2/19 - поништење
25. Jun 20
11.17/0203-4748/20
25. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0905-953-8/20 од 25.06.2020.године ШГ 'Бања Лука'
25. Jun 20
1172-1-344-3-655/20 - поништење
24. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуге израде главног пројекта хотела 'Вучија Пољана' за потребе ШГ 'Рибник'
22. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга израде стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу шкп 'Штрбина-Одјел 65,85' за потребе ШГ 'Лисина'
22. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга ревизије пројекта бр.166/20 од 12.02.2020.године за потребе ШГ 'Лисина'
19. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - жалузине (венецијанери) на подручју ШГ 'Градишка'
19. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - замјена унутрашње столарије на подручју ШГ 'Градишка' - ШУ 'Прњавор'
19. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - канцеларијски материјал на подручју ШГ 'Градишка'
18. Jun 20
22 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Вучевица' - измјена 18.06
18. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга штампања листа 'Шуме' за потребе ЈП
18. Jun 20
11.08/0916-1567/20
18. Jun 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.03.2020.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
18. Jun 20
1172-1-3-50-3-699/20
18. Jun 20
11.16/0906-689/20
18. Jun 20
11.17/0203-4422/20
18. Jun 20
11.17/0203-4422/20 - поништење
17. Jun 20
Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку услуге надзора над израдом шумскопривредних основа за шумскопривредна подручја 'Рогатичко', 'Чајничко' и 'Мркоњићко'
17. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге поправки и одржавања моторних пила и тримера за потребе 'ЦЗГК'
16. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1680/20 од 15.06.2020.године ШГ 'Врбања'
16. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-2700/20 од 16.06.2020.године ШГ 'Височник'
16. Jun 20
Образац за јавне набавке
16. Jun 20
03 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Панос' од 15.05 - измјена 11.06
15. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга поправке и одржавања копир апарата за потребе Дирекције ЈП
15. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке средстава за заштиту шума од поткорњака за потребе ЈП
15. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга израде акта о процјени ризика у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
15. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за потребе ШГ 'Бирач'
15. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-1722/20 од 15.06.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
15. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 1125-0916-565/20 од 15.06.2020.године ШГ ' Трескавица'
15. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-610/20 од 15.06.2020.године ШГ 'Зеленгора'
12. Jun 20
11.20/0905-1276-2/20
12. Jun 20
11.15/0906-1932/20
12. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1489/ од 12.06.2020.године ШГ 'Маглић'
12. Jun 20
21 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Височник' - измјена 11.06
12. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-1164/20 од 12.06.2020.године ШГ 'Ботин'
12. Jun 20
19 План набавки за 2020.годину ШГ 'Маглић' - измјена 11.06
12. Jun 20
12 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Ботин' - допуна 11.06
11. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2181/20 од 11.06.2020.године ШГ 'Рибник'
10. Jun 20
29 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ ' Трескавица' - допуна 5.06
10. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга праћења и позиционирања возила за потребе ШГ 'Борја'
09. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку и уградњу надзорних камера за потребе ЦЗГК
08. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0905-1688/20 од 8.06.2020.године ШГ 'Горица'
08. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку 'сјемена кромпира за прољетну садњу' ЦЗГК
08. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку 'Средстава за заштиту и прихрану култура' ЦЗГК
08. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку 'радова на припреми земљишта за садњу' ЦЗГК
08. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку 'сјемена лука за прољетну садњу' ЦЗГК
08. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.12.1.2/0905-2414-2/20 од 8.06.2020.године ШГ 'Приједор'
05. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга превоза огревног дрвета за потребе ШГ 'Лисина'
05. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1574/20 од 5.06.2020.године ШГ 'Врбања'
04. Jun 20
Закључак број: 06.1/0203-1830/20 од 4.06.2020.године
04. Jun 20
Упутство број: 06.1/0203-1830-1/20 од 4.06.2020.године
04. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе ЈП
04. Jun 20
1172-1-3-43-3-654/20
04. Jun 20
11.20/0905-1276-2/20
04. Jun 20
11.11/1122-582/20
04. Jun 20
01-02-3126/19 - поништење
04. Jun 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.05.2020.године ШГ 'Бирач'
03. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-4748/20 од 3.06.2020.године ШГ 'Романија'
03. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-2434/20 од 3.06.2020.године ШГ 'Височник'
03. Jun 20
11.13-01/0906-1045-3/20 - поништење
03. Jun 20
11.13.01/0906-1045-3/20
03. Jun 20
11.10/0608-1029/20
02. Jun 20
17 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Романија' - измјена 29.05
01. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке фарби, спрејева и шумарских креда за потребе ЈП
01. Jun 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.-31.05.2020.године ШГ 'ЦСРП'
29. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1567/20 од 29.05.2020.године ШГ 'Чемерница'
29. May 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за услуге надзора над израдом шумскопривредних основа за шумскопривредна подручја: 'Рогатичко', 'Чајничко' и 'Мркоњићко'
28. May 20
Допуна норми СУР
28. May 20
Допуна норми за садњу топола и врба
28. May 20
11.08/0916-1329/20 - поништење