28. Apr 17
04 План набавки ШГ 'Бирач' за 2017. годину исправка 28.04.
28. Apr 17
Позив за достављање понуде ресторанске услуге ШГ'Лисина'
28. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 04-942/17 од 28.4.2017. ШГ 'Панос'
28. Apr 17
01-442-17.pdf
28. Apr 17
01-804-17
28. Apr 17
04-1-729-17
28. Apr 17
1-01-712-17
27. Apr 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервни дјелова за моторна возила ШГ 'Добој'
27. Apr 17
Одлука директни споразум лаптоп ШГ 'Добој'
27. Apr 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање возила ШГ 'Добој'
26. Apr 17
Катастар 2016
26. Apr 17
Одлука о поништењу јавног конкурса за избор и именовање директора организационих дијелова број: 02-123/17 од 11.02.2017.
26. Apr 17
Статут 12042017
25. Apr 17
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2017. годину допуна 25.04.
25. Apr 17
01-193-17
25. Apr 17
01-656-17
25. Apr 17
791-17
25. Apr 17
01-839-17
25. Apr 17
791-17
24. Apr 17
16 План набавки ШГ 'Сјемећ' за 2017. годину Допуна 24.04.
24. Apr 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке хране и пића за потребе ШУР-а и гашења пожара ЦЗГК
24. Apr 17
03 План набавки ШГ 'Панос' за 2017. годину Допуна 24.04.
24. Apr 17
1172-1-3-33-3-261-17
20. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1678/17 од 19.4.2017. ШГ 'Приједор'
20. Apr 17
Одлука о избору најповољније понуде за ресторанске услуге ШГ 'Бирач'
19. Apr 17
Одлука о избору најповољније понуде за канцеларијски материјал ШГ 'Лисина'
18. Apr 17
17 План набавки ШГ 'Романија' Соколац Измјене 18.04.
13. Apr 17
Одлука о избору најповољније понуде ШГ 'Лисина'
13. Apr 17
Оглас за продају шумских дрвних сортимената лицитацијом ШГ 'Лисина'
11. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1281/17 од 3.4.2017. ШГ 'Рибник'
11. Apr 17
Одлука о избору најповољније понуде за услугу ревизије измјењених пројеката ШГ 'Лисина'
11. Apr 17
Одлука о избору најповoљније понуде за услугу стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова ШГ 'Лисина'
10. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1567/17 од 10.04.2017. ШГ 'Приједор'
10. Apr 17
Одлука о избору најповољније понуде средства за хигијену ЦЗКГ
10. Apr 17
Јавни конкурс за пријем радника ИРПЦ
10. Apr 17
Одлука о избору накповољније понуде средства за заштиту и прихрану биља ЦЗГК
07. Apr 17
Позив за достављање понуда угоститељске услуге Дирекција
07. Apr 17
Позив за достављање понуда хотелске услуге Дирекција и Одјељење Дирекције
07. Apr 17
Непоуздани партнери 07042017
07. Apr 17
Одлука о избору најповољније понуде геодетске услуге ШГ 'Лисина'
07. Apr 17
Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2017. године
07. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1382/17 од 07.04.2017. ШГ 'Јахорина'
06. Apr 17
13 План набавки ШГ 'Јахорина' за 2017. годину Измјена 06.04.
06. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-442/17 од 06.04.2017. ШГ 'Зеленгора'
06. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-804/17 од 06.04.2017. ШГ 'Горица'
06. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 00/1-729/17 од 06.04.2017. ШГ 'Чемерница'
05. Apr 17
Позиви за достављање понуда здравствене услуге ШГ'Лисина'
05. Apr 17
1172-1-3-19-3-159-17
05. Apr 17
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2017. годину Измјена 05.04.
05. Apr 17
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2017. годину Измјена 05.04.
05. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01167/17 од 05.04.2017. ШГ 'Теслић'
04. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-656/17 од 04.04.2017. ШГ 'Дрина'
04. Apr 17
Одлука о избору понуђача за набавку вулканизерских услуга ШГ'Лисина'
04. Apr 17
07 План набавки ШГ 'Зеленгора' за 2017. годину измјена 04.04.
03. Apr 17
Непоуздани партнери 03042017
03. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01/01-712/17 од 31.03.2017. ШГ 'Клековача-Потоци'
03. Apr 17
Одлука о избору понуђача канцеларијски материјал ЦЗГК
03. Apr 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача мотокултиватора са прикључцима ЦЗГК
03. Apr 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-193/17 од 03.04.2017. ШГ 'Трескавица'
31. Mar 17
18 План набавки ШГ 'Дрина' за 2017. годину допуна 31.03.
31. Mar 17
1172-1-3-22-3-177-17
31. Mar 17
1172-1-3-2-3-43-17
30. Mar 17
Одлука о избору најповиљније понуде путем директног споразума израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова ШГ 'Лисина'
30. Mar 17
Протокол савез РВИ 2017
30. Mar 17
Протикол БОРС 2017
30. Mar 17
Протокол РОЗИПБ РС 2017
30. Mar 17
Протокол УПРС 2017
30. Mar 17
Позив за достављање понуда за хотелске услуге Одјељење Дирекције Бања Лука
30. Mar 17
Позив за достављање понуда за угоститељске услуге Одјељење Дирекције Бања Лука
30. Mar 17
Позив за услуге у шумарству број: 791/17 од 30.03.2017. ШГ 'Маглић'
29. Mar 17
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Бирач'
29. Mar 17
Одлука о избору најповиљнијег понуђача за набавку роба-прехрамбених производа и напитака ШГ 'Градишка'
29. Mar 17
Одлука о избору најповиљнијег понуђача за набавку средстава за одржавање хигијене ШГ 'Градишка'
29. Mar 17
Одлука о избору најповиљнијег понуђача за набавку пројектор и платно ШГ 'Градишка'
29. Mar 17
29 План набавки ШГ 'Клековача-Потоци' допуна 29.03.
29. Mar 17
Одлука о избору најповиљније понуде путем директног споразума за набавку електроенергетске инсталације и хидрантске мреже ШГ 'Лисина'
28. Mar 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-839/17 од 28.03.2017. ШГ 'Рибник'
28. Mar 17
294-17
28. Mar 17
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2017. годину измјена и допуна 28.03.
27. Mar 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-862/17 од 27.03.2017. ШГ 'Вичевица'
27. Mar 17
04-03-887-17 Поништење
27. Mar 17
04-03-887-17 Прихватање
27. Mar 17
01-543-17
27. Mar 17
01-825-17
27. Mar 17
Одлука о избору најповиљније понуде путем директног споразума одржавање рачунара и рачунарске опреме ЦЗГК
27. Mar 17
Одлука о избору најповиљније понуде путем директног споразума за одржавање и пуњење тонера ЦЗГК
21. Mar 17
01-360-17 Поништење
21. Mar 17
01-360-17 Прихватање
21. Mar 17
1172-1-2-18-3-158-17
21. Mar 17
1172-1-3-17-3-157-17
20. Mar 17
01-2-377-17
20. Mar 17
1172-1-3-20-3-175-17
20. Mar 17
Одлука о додјели уговора средства за одржавање хигијене ШГ 'Добој'
16. Mar 17
937-17
16. Mar 17
010-831-17
16. Mar 17
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2017. годину допуна 16.03.
16. Mar 17
Правилник о измјенама правилника о шумско-одштетном цјеновнику
14. Mar 17
02-09-24-17
14. Mar 17
1172-1-2-14-3-128-17
14. Mar 17
1172-1-3-10-3-124-17