22. Jun 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума поправка и одржавање моторних пила и тримера ЦГК
22. Jun 18
010-3040-18
22. Jun 18
01-1677-18
22. Jun 18
01-1680-18
22. Jun 18
1172-1-3-59-3-599-18
22. Jun 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача грађевински материјал ШГ 'Борја'
22. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 02-984-1/18 од 19.06.2018. ШГ 'Лисина'
21. Jun 18
Одлука о поништењу поступка и поновног покретања набавке ресторанских услуга ШГ 'Бирач'
21. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01/1-1781/18 од 21.06.2018. ШГ 'Кнежево'
20. Jun 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача молерске услуге ШГ 'Градишка'
20. Jun 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача геодетске услуге ШГ 'Градишка'
19. Jun 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача резервни дијелови за моторна возила ШГ 'Бирач'
19. Jun 18
2104-18
19. Jun 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума набавка рачунара са штампачем ЦГК
19. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 3959/18 од 19.06.2018. ШГ 'Романија'
19. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 04/03-2688/18 од 19.06.2018. ШГ 'Бирач'
19. Jun 18
Дозвола за ошп Љбиље 2018
18. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 02-4593/18 од 18.06.2018. ШГ 'Маглић'
18. Jun 18
1254-8-18
18. Jun 18
04 План набавки ШГ 'Бирач' за 2018. годину допуна 18.06.
18. Jun 18
Одлука о избору најповољније понуде за набавку моторне косе/тримера са фрезом ЦГК
15. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2994/18 од 15.06.2018. ШГ 'Градишка'
15. Jun 18
01-1380-18
15. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01/2-751/18 од 15.06.2018. ШГ 'Сјемећ'
15. Jun 18
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2018. годину измјена 15.06.
14. Jun 18
16 План набавки ШГ 'Сјемећ' за 2018. годину измјена 14.06.
14. Jun 18
1172-1-3-58-3-594-18
14. Jun 18
010-3218-18
14. Jun 18
05 План набавки ШГ 'Градишка' за 2018. годину измјена 14.06.
14. Jun 18
1172-1-3-55-3-591-18
14. Jun 18
1172-1-3-54-3-590-18
14. Jun 18
1172-1-3-56-3-592-18
14. Jun 18
1172-1-3-53-3-589-18
13. Jun 18
1-01-1312-18
13. Jun 18
01-2523-18
13. Jun 18
01-2042-18
13. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1530/18 од 06.06.2018. ШГ 'Горица'
13. Jun 18
03 План набавки ШГ 'Панос' за 2018. годину измјена 13.06.
13. Jun 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја ШГ 'Градишка'
12. Jun 18
11 План набавки ШГ 'Лисина' за 2018. годину измјена 12.06.
12. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 1240/18 од 12.06.2018. ШГ 'Мајевица'
12. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-3651/18 од 012.06.2018. ШГ 'Височник'
11. Jun 18
010-3040-18 прихватање
11. Jun 18
010-3040-18 поништење
11. Jun 18
04-941-18 прихватање
11. Jun 18
04-941-18 поништење
08. Jun 18
Одлука о избору понуђача ресторанске услуге ЦГК
08. Jun 18
10 План набавки ШГ 'Мајевица' за 2018. годину измјена 08.06.
07. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2331/18 од 07.06.2018. ШГ 'Приједор'
07. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 1594 од 06.06.2018. ШГ 'Маглић'
07. Jun 18
1172-1-3-50-3-536-18
06. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1680/18 од 05.06.2018. ШГ 'Рибник'
06. Jun 18
Позив за достављање понуда за угоститељске услуге Дирекција
06. Jun 18
05. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2018. године
06. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 3621/18 од 06.06.2018. ШГ 'Романија'
06. Jun 18
3202-18
05. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1677/18 од 05.06.2018. ШГ 'Рибник'
05. Jun 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину измјена 05.06.
05. Jun 18
1172-1-3-52-3-553-18
05. Jun 18
1172-1-3-48-3-530-18
05. Jun 18
1172-1-3-51-3-552-18
05. Jun 18
01-1921-18
04. Jun 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 04.06.
04. Jun 18
1172-1-3-43-3-472-18
04. Jun 18
20 План набавки ШГ 'Борја' за 2018. годину допуна 04.06.
01. Jun 18
Одлука о додјели уговора за набавку хране и пића ШГ 'Панос'
01. Jun 18
Одлука о додјели уговора за набавку грађевинског материјала ШГ 'Панос'
01. Jun 18
01-922-18
01. Jun 18
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2018. годину други дио допуна 01.06.
01. Jun 18
Позив за услуге у шумарству број: 2104/18 од 01.06.2018. ШГ 'Борја'
01. Jun 18
Водич за приступ информацијама у посједу и под контролом ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
01. Jun 18
Образац за захтјев приступу информацијама
01. Jun 18
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2018. годину радови
01. Jun 18
17 План набавки ШГ 'Романија' за 2018. годину измјена 01.06.
31. May 18
1172-1-3-47-3-522-18
31. May 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача штампа листа 'Шуме'
31. May 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача опрема и алати за противпожарну заштиту
31. May 18
Позив за достављање понуда надзор над израдом ШПО 'Доњеврбаско' ШГ 'Бања Лука'
31. May 18
Јавни конкурс ОШП 2018 допуна
31. May 18
29 План набавки ШГ 'Клековача-Потоци' за 2018. годину исправка 30.05.
31. May 18
23 План набавки ШГ 'Горица' за 2018. годину измјена и допуна 30.05.
30. May 18
Одлука о избору најповољније понуде превоз и транспорт земље и одвоз вишка материјала на депонију ЦГК
29. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1380/18 од 29.05.2018. ШГ 'Милићи'
29. May 18
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Бирач'
29. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-/3218/18 од 29.05.2018. ШГ 'Височник'
28. May 18
31 План набавки ШГ 'Милићи' за 2018. годину допуна 28.05.
28. May 18
Позив за достављање понуда хотелске услуге ЦГК
28. May 18
Дозвола за ошп 'Анђелић' 2018
24. May 18
Извјештај о закљученим уговорима за 30.03-05.04.2018. ШГ 'Панос'
24. May 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача пуњење тонера ЦГК
24. May 18
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ЦГК
23. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 1254-8/18 од 23.05.2018. ШГ 'Бања Лука'
22. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2042/18 од 21.05.2018. ШГ 'Приједор'
22. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-1312/18 од 22.05.2018. ШГ 'Клековача-Потоци'
22. May 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку канцелариског намјештаја ЦГК
21. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2523/18 од 18.05.2018. ШГ 'Градишка'
21. May 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину измјена 21.05.
21. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-3040/18 од 21.05.2018. ШГ 'Височник'
21. May 18
Одлука п избору најповољнијег понуђача грађевински материјал ШГ 'Градишка'
21. May 18
Позив за услуге у шумарству број: 04-941/18 од 21.05.2018. ШГ 'Панос'