27. Mar 20
21 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Височник' - измјена 27.03
27. Mar 20
03 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Панос' - измјена 26.03
27. Mar 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.17/0203-2510/20 од 26.03.2020. ШГ 'Романија' исправка 27.03.
27. Mar 20
11.16/0203-382/20
26. Mar 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.12/0906-912/20 од 26.03.2020. ШГ 'Вучевица'
26. Mar 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.17/0203-2510/20 од 26.03.2020. ШГ 'Романија'
26. Mar 20
06.1/0203-675-2/20 - поништење
26. Mar 20
06.1/0203-742-2/20 - поништење
25. Mar 20
Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку заштитиних маски за потребе ЈП
25. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача заштита на раду ШГ 'Градишка'
24. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку одржавање возила Dacia Duster ШГ 'Лисина'
24. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку одржавање возила комби бус ГАС ШГ 'Лисина'
24. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку одржавање возила Iveco Daily ШГ 'Лисина'
24. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку одржавање возила Лада Нива ШГ 'Лисина'
24. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку одржавање возила Махиндра ШГ 'Лисина'
24. Mar 20
Одлука о поништењу поступка набавке одржавања трактора ЛКТ ШГ 'Лисина'
24. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1136/20 од 24.03.2020. ШГ 'Чемерница'
24. Mar 20
Образац потврде за кретање у вријеме када је забрањено на подручију РС
23. Mar 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.12/0904-555/20 од 23.03.2020. ШГ 'Ботин'
23. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга ШГ 'Борја'
23. Mar 20
Позив за доставу понуда за набавку пружања услуге учествовања на сајмовима за потребе 'Центра за сјеменско - расадничку производњу' Добој
23. Mar 20
Позив за доставу понуда за набавку здравствених услуга за потребе 'Центра за сјеменско - расадничку производњу' Добој
20. Mar 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.16/0906-353/20 од 20.03.2020. ШГ 'Сјемећ'
20. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-1209/20 од 19.03.2020.године ШГ 'Градишка'
19. Mar 20
12 План набавки за 2020.годину ШГ 'Ботин' - допуна 18.03
19. Mar 20
06.1/0203-405-2/20
19. Mar 20
06.1/0203-405-3/20 - поништење
19. Mar 20
06.1/0203-579-2/20
19. Mar 20
1172-1-3-14-3-391-20
18. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ресторанске услуге ШГ 'Панос'
18. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ауто плина ШГ 'Борја'
18. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера ШГ 'Бирач'
18. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за аутомобиле ШГ 'Борја'
17. Mar 20
08 План набавки за 2020. годину ШГ 'Чемерница' допуна 17.03.
17. Mar 20
Оглас лицитација шдс ШГ 'Градишка' 17.03.2020.
17. Mar 20
19 План набавки за 2020.годину ШГ 'Маглић' - допуна радови
16. Mar 20
Оглас лицитација шдс 01/20 ШГ 'Горица'
16. Mar 20
02. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец фебруар 2020. године
16. Mar 20
Наредба КОРОНА ВИРУС
12. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-1031/20 од 12.03.2020.године ШГ 'Градишка'
12. Mar 20
11.15-0906-826-20
12. Mar 20
1172-1-3-13-3-329-20
11. Mar 20
Одлука о продаји фурнирских трупаца, трупаца за љуштење и пиланских трупаца путем јавног надметања
11. Mar 20
Упутство за реализацију огревног, целулозног и рудног дрвета, трупаца четинара и ситног техничког дрвета у малопродаји
11. Mar 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку резервних дјелова за путничка и теренска возила за потребе ШГ 'Панос'
11. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Бирач'
11. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0608-251/20 од 11.03.2020.године ШГ 'Трескавица'
11. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга превоза огревног дрвета ШГ 'Лисина'
11. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга техничког прегледа ШГ 'Лисина'
11. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку вулканизерских услуга ШГ 'Лисина'
11. Mar 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга испитивања исправности средстава за рад и издавање употребних дозвола ШГ 'Лисина'
11. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-648/20 од 11.03.2020.године ШГ 'Маглић'
11. Mar 20
11.03-02/0906-538/20
11. Mar 20
11.17-0203-1058-20
11. Mar 20
11.12-0904-243-20
11. Mar 20
11.170-203-1058-20 - поништење
11. Mar 20
11.221137-883-19 - одлука о измјени одлуке
11. Mar 20
19 План набавки за 2020.годину ШГ 'Маглић' - други дио
11. Mar 20
16 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Сјемећ'' - допуна
10. Mar 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Панос'
10. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1092/20 од 10.03.2020.године ШГ 'Рибник'
09. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - УТ услови на подручју ШГ 'Градишка'
09. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - Геомеханичка испитивања тла - пословно стамбени центар 'Јасеновача' на подручју ШГ 'Градишка'
09. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-545/20 од 9.03.2020.године ШГ 'Мајевица'
06. Mar 20
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Бирач'
06. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број 11.12.1.2/0905-599-2/20 од 6.03.2020.године ШГ 'Приједор'
06. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - одржавање опреме (замјена електроинсталација - Управна зграда) на подручју ШГ 'Градишка'
06. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - издавање геодетске дигиталне подлоге за ШКП на подручју ШГ 'Градишка'
05. Mar 20
11.20-0905-290-2-20
05. Mar 20
11.23-0905-420-20
05. Mar 20
1172-1-3-11-3-296-20
05. Mar 20
1172-1-3-12-3-297-20
05. Mar 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.26/0906-582/20 од 5.03.2020.године ШГ 'Милићи'
05. Mar 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку намирница за рад чајне кухиње ШГ 'Панос'
05. Mar 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку услуга одржавања и поправке теренских и путничких возила ШГ 'Панос'
04. Mar 20
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Панос'
04. Mar 20
11.20-0206-198-20
04. Mar 20
1172-1-3-10-3-295-20
04. Mar 20
1172-1-3-9-3-286-20
04. Mar 20
14 План набавки услуга у шумарству за 2020.годину ШГ 'Приједор' - измјена 4.03
03. Mar 20
Позив за доставу понуда за набавку ресторанских услуга за потребе 'Центра за сјеменско - расадничку производњу' Добој
03. Mar 20
11.06-0905-550-1-20
03. Mar 20
11.09-0906-311-20
02. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке средстава за заштиту шума од поткорњака за потребе ЈП
02. Mar 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја за потребе одјељења Дирекције ЈП у Бања Луци
28. Feb 20
Оглас лицитација шдс ШГ 'Градишка' 29.02
28. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-01/0906-515-3/20 од 28.02.2020.године ШГ 'Јахорина'
28. Feb 20
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Милићи'
28. Feb 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Милићи'
27. Feb 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку средстава за одржавање хигијене за Ш.Г. 'Панос'
27. Feb 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0906-1011/20 од 27.02.2020. ШГ 'Бирач'
27. Feb 20
1172-1-2-7-3-126-20
27. Feb 20
1172-1-3-6-3-125-20
27. Feb 20
11.18-0906-187-20 Поништење
27. Feb 20
11.26-0906-215-20 Поништење
27. Feb 20
11.18-0906-187-20 Прихватање
27. Feb 20
11.21-0906-384-20 Поништење
27. Feb 20
11.21-0906-38-20 Прихватање
26. Feb 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2019.године ШГ 'Височник'
26. Feb 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку канцелариског и осталог материјала ШГ 'Панос'