16. Aug 17
1172-1-3-77-3-507-17
16. Aug 17
Позив за услуге у шумарству број: 04/1-1842/17 од 16.08.2017. ШГ 'Чемерница'
16. Aug 17
Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2017. године
16. Aug 17
Оглас лицитација шдс ШГ 'Рибник' 16.08.
16. Aug 17
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2017. годину Допуна 16.08.
14. Aug 17
1589-20-17
14. Aug 17
5015-17
11. Aug 17
Позив за услуге у шумарству број: 02-1248-2/17 од 10.8.2017. ШГ 'Лисина''
08. Aug 17
Позив за услуге у шумарству број: 3147/17 од 08.08.2017. ШГ 'Борја'
08. Aug 17
01-2812-17
08. Aug 17
02-1036-1-17
08. Aug 17
010-4048-17 Измјена
08. Aug 17
1172-1-3-51-3-398-17
08. Aug 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3117/17 од 07.08.2017. ШГ 'Јахорина'
07. Aug 17
010-4488-17 поништење
07. Aug 17
010-4488-17 прихватањ
07. Aug 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ресторанске услуге ШГ 'Борја'
04. Aug 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-31.07.2017. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
04. Aug 17
04-1741-17
02. Aug 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-4116/17 од 02.08.2017. ШГ 'Градишка'
02. Aug 17
20 План набавки ШГ 'Борја' Теслић за 2017. годину измјена и допуна 02.08.
02. Aug 17
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-2217/17 од 02.08.2017. ШГ 'Клековача-Потоци'
02. Aug 17
05 План набавки ШГ 'Градишка' за 2017. годину измјена и допуна 02.08.
01. Aug 17
01-3389-17
31. Jul 17
01-02-1363-17
31. Jul 17
29 План набавки ШГ 'Клековача - Потоци' за 2017. годину допуна 31.07.
31. Jul 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-27.07.2017. ШГ 'Врбања'
31. Jul 17
010-4048-17
26. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 5015/17 од 26.7.2017. ШГ 'Романија'
25. Jul 17
Обавјештење број: 02-4272/17 од 28.06.2017. године
25. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2735/17 од 25.7.2017. ШГ 'Рибник'
25. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3547/17 од 25.7.2017. ШГ 'Приједор'
25. Jul 17
Дозвола за ошп 'Biofood' 2017
24. Jul 17
Позив за ресторанске услуге ШГ 'Борја' Теслић
21. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2812/17 од 21.07.2017. ШГ 'Добој'
21. Jul 17
Позив за достављање понуда за набавку ресторанских услуга ШГ 'Дрина'
21. Jul 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге поправке и одржавања возила и набавку резервних дијелова ЦГК
20. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-4488/17 од 20.07.2017. ШГ 'Височник'
20. Jul 17
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продје шдс у 2017. години
20. Jul 17
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2017. годину измјена 20.07.
19. Jul 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-19.07.2017. ЦГК
19. Jul 17
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Романија'
19. Jul 17
Одлука о начину и условима продаје шдс у 2017. години
19. Jul 17
01-1809-17
19. Jul 17
01-2545-17
19. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 02-1036-1/17 од 19.07.2017. ШГ 'Лисина'
19. Jul 17
01-2016/17
18. Jul 17
01-2545/17 Понштење
17. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 04-1741/17 од 17.07.2017. ШГ 'Панос'
17. Jul 17
010-3725/17
17. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 1589-20/17 од 17.07.2017. ШГ 'Бања Лука'
17. Jul 17
Извјештај о закљученим уговорима за 27.02-30.06.2017. ШГ 'Рибник'
17. Jul 17
Извјештај о закљученим уговорима за 23.01-07.02.2017. ШГ 'Рибник'
17. Jul 17
1172-1-3-59-3-432-17
13. Jul 17
Извјештај о закљученим уговорима који се односе на јавне набавке набавке роба и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2017. године
13. Jul 17
Дозвола за ошп 'VDH NATURAL FOOD' 2017
13. Jul 17
Дозвола за ошп 'Босна Плод' 2017
13. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3389/17 од 13.07.2017. ШГ 'Приједор'
12. Jul 17
Одлука о прихватању понуде за набавку копир апарата ШГ 'Борја'
12. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-2245/17 од 12.07.2017. ШГ 'Врбања'
12. Jul 17
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' 2017. годину измјена 12.07.
11. Jul 17
Паравилник о шумском реду СЛ. гл. РС бр. 50 од 29. маја 2017
11. Jul 17
1172-1-3-58-3-431-17
11. Jul 17
1172-1-3-57-3-430-17
11. Jul 17
1172-1-3-56-3-429-17
11. Jul 17
01-2949-17
11. Jul 17
01-2186-17
11. Jul 17
01-1967-17
11. Jul 17
Извјештај 2016
07. Jul 17
010-3424-17
06. Jul 17
1172-1-3-55-3-428-17
06. Jul 17
01-463-17
06. Jul 17
09 План набавки ШГ 'Врбања' 2017. годину измјена 06.07.
05. Jul 17
Класификација информација по степену повјерљивости
05. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-4048/17 од 05.07.2017. ШГ 'Височник'
05. Jul 17
Позив за достављање понуда за надзор над израдом ШПО за 'Козарачко' и 'Которварошко' ШПП
05. Jul 17
29 План набавки ШГ 'Клековача-Потоци' допуна 05.07.
04. Jul 17
Позив за услуге у шумарству број: 1938/17 од 30.6.2017. ШГ 'Маглић'
30. Jun 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-30.06.2017. ШГ 'Лисина'
29. Jun 17
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2017. годину измјена 29.06.
28. Jun 17
Одлука о избору најповољније понуде санација бране на вјештачком језеру ШГ 'Лисина'
28. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01/1809/17 од 28.6.2017. ШГ 'Сјемећ'
28. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 856/17 од 28.3.2017. ШГ 'Мајевица'
27. Jun 17
02 План набавки ШГ 'Оштрељ-Дринић' 2017. годину измјена 27.06.
27. Jun 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.03.-30.06.2017. ШГ 'Добој'
27. Jun 17
16 План набавки ШГ 'Сјемећ' за 2017. годину измјена 27.06.
26. Jun 17
10 План набавки ШГ 'Мајевица' за 2017. годину, допуна 26062017
26. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-3725/17 од 26.6.2017. ШГ 'Височник'
26. Jun 17
01-1366-17
23. Jun 17
1172-1-3-53-3-400-17
23. Jun 17
Рјешење репрезентативни синдикат
22. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 04-1473/17 од 22.6.2017. ШГ 'Панос'
22. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2545/17 од 22.6.2017. ШГ 'Јахорина'
22. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2016/17 од 22.6.2017. ШГ 'Вучевица'
22. Jun 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-22.05.2017. ШГ 'Градишка'
21. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-463/17 од 21.6.2017. ШГ 'Трескавица'
21. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2949/17 од 21.6.2017. ШГ 'Приједор'
20. Jun 17
1172-1-3-45-3-378-17
20. Jun 17
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2017. годину измјена и допуна 20.06.
20. Jun 17
010-3493-17