23. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума храна и пиће ШГ 'Добој'
23. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума средства за одржавање хигијене ШГ 'Добој'
22. Aug 19
1-01-2477-19
22. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2965/19 од 22.08.2019. ШГ 'Рибник'
21. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 02-1419/19 од 21.08.2019. ШГ 'Лисина'
21. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3752/19 од 21.08.2019.год. ШГ 'Приједор'
20. Aug 19
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2019. годину допуна 20.08.
20. Aug 19
11 План набавки ШГ 'Лисина' за 2019. годину измјена 20.08.
19. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-2492/19 од 19.08.2019. ШГ 'Чемерница'
19. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 2369/19 од 19.08.2019.год. ШГ 'Маглић'
19. Aug 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину допуна 19.08.
16. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке заштитне опреме - заштитна чизма са металном капом за потребе ЈП
16. Aug 19
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2019. године
16. Aug 19
Одлука о избору најповоњнијег понуђача одржавање моторних возила ШГ 'Борја'
15. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2887/19 од 15.08.2019. ШГ 'Рибник'
15. Aug 19
04-03-2771-19 Прихватање
15. Aug 19
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2019. годину допуна 15.08.
15. Aug 19
1172-1-3-48-3-566-19 Одлука о измјени одлуке
15. Aug 19
04-03-2771-19 Прихватање
15. Aug 19
01-02-1835-19
15. Aug 19
1172-1-3-57-2-694-19
14. Aug 19
01-1987-19
14. Aug 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Добој'
14. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга УТ услови ШГ 'Градишка'
13. Aug 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Дрина'
13. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2322/19 за 12.08.2019.год. ШГ 'Горица'
13. Aug 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-31.07.2019.ШГ 'Лисина'
13. Aug 19
Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама услуга и радова у шумарству и надзору над њиховим извођењем 2019
13. Aug 19
Упутство о примјени члана 4. Уредбе о начину ускладиштења, чувања и располаганја робом одузетом у поступку инспекциског надзора
13. Aug 19
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама услуга и радова у шумарству и надзору над њиховим извођењем 2019
13. Aug 19
Упутство о начину и поступку вршења стручно-техничких послова у шумама у приватној својини и спрјечавању бесправних сјеча и промета шумских дрвних сортимената из шума у приватној својини
13. Aug 19
Одлука о избору најповољније понуде канцелариски материјал ШГ 'Борја'
13. Aug 19
Одлуке о избору најповољнијег понуђача превоз шдс затечених у нелегалном промету ШГ 'Градишка'
13. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера ШГ 'Градишка'
13. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача средства за хигијену ШГ 'Борја'
06. Aug 19
Правилник о минималним условима које морају испуњавати извођачи радова у шумарству 05.08.2019.
05. Aug 19
Позив за услуге у шумарству број: 5023/19 од 05.08.2019. ШГ 'Борја'
01. Aug 19
23 План набавки ШГ 'Горица' за 2019. годину допуна 01.08.
01. Aug 19
20 План набавки ШГ 'Борја' за 2019. годину допуна 01.08.
01. Aug 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумских клупа - пречница за потребе ЈП
31. Jul 19
01-3063-19
31. Jul 19
1172-1-3-53-3-646-19
31. Jul 19
01-3068-19
30. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-2447/19 од 30.07.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
30. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-559/19 од 30.07.2019. ШГ 'Трескавица'
30. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 1621/19 од 30.07.2019. ШГ 'Мајевица'
30. Jul 19
1460-19 поништење
30. Jul 19
1172-1-3-56-3-650-19 прихватање
29. Jul 19
01-2928-19
29. Jul 19
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за транспортне услуге превоза смилја и материјала за насип са позајмишта Зупци у расадник ЦГК
26. Jul 19
Одлука о избору најповољније понуде за набавку геодетских услуга путем директног споразума ШГ 'Лисина'
23. Jul 19
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2019. годину допуна 23.07.
23. Jul 19
Одлука о поништењу јавне набавке Услуга превоза дрвних сортимената затечених у нелегалном промету ШГ 'Борја'
23. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-1719/19 од 23.07.2019. ШГ 'Панос'
22. Jul 19
1-01-2061-19
22. Jul 19
1172-1-3-50-3-605-19
22. Jul 19
1172-1-3-55-3-649-19
22. Jul 19
1065-19
22. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 010-3671/19 од 22.07.2019. ШГ 'Височник'
22. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2826/19 од 22.07.2019. ШГ 'Јахорина'
19. Jul 19
06. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2019. године
19. Jul 19
Правилник о допуни Правилника о заштити на раду
19. Jul 19
Позив за достављање понуда путем директног споразума превоз дрвних сортимената затечених у нелегалном промету ШГ 'Романија'
18. Jul 19
Одлука о избору најповољније понуде превоз дрвних сортимената за властите потребе ШГ 'Лисина'
16. Jul 19
13 План набавки ШГ 'Јахорина' за 2019. годину измјена 16.07.
15. Jul 19
Реализација уговора/оквирног споразума од 01.04. до 30.06.2019.ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
15. Jul 19
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2019. годину измјена 15.07.
15. Jul 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-30.06.2019.ШГ 'Лисина'
12. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 04/03-2771/19 од 12.07.2019. ШГ 'Бирач'
11. Jul 19
01-695-19 прихватање
11. Jul 19
01-1-816-19 прихватање
11. Jul 19
04-1342-19 прихватање
11. Jul 19
04-1342-19 поништење
11. Jul 19
01-2067-19
10. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-1835/19 од 10.07.2019. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
10. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1987/19 од 07.07.2019. ШГ 'Врбања'
09. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3068/19 од 08.07.2019. ШГ 'Добој'
09. Jul 19
04 План набавки ШГ 'Бирач' за 2019. годину измјена 09.07.
09. Jul 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-30.06.2019.ШГ 'Горица'
09. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 1460/19 од 09.07.2019. ШГ 'Мајевица'
08. Jul 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.2019.-03.07.2019. ЦГК
08. Jul 19
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила 'IVECO DAILY 50C15V' ШГ 'Лисина'
05. Jul 19
01-1913-19
05. Jul 19
01-1594-19
05. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2928/19 за 05.07.2019.год. ШГ 'Градишка'
05. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3063/19 од 05.07.2019. ШГ 'Приједор'
05. Jul 19
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2019. годину Измјена 02.07.
05. Jul 19
06 План набавки ШГ 'Добој' за 2019. годину допуна 02.07.
05. Jul 19
Позив за достављање понуда за надзор над израдом ШПО за 'Доњедрински' ШПП измјена 05.07.
05. Jul 19
Упутство о интерном финансирању у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
05. Jul 19
3547-19 Прихватање
05. Jul 19
2824-19 Измјена
02. Jul 19
1501-19 Прихватање
02. Jul 19
1501-19 Поништење
02. Jul 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2488/19 од 02.07.2019. ШГ 'Јахорина
02. Jul 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача табле са натписима ШГ 'Градишка'
01. Jul 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање возила ШГ 'Градишка'
01. Jul 19
Упутство о измјенама Упутства о обројчавању шдс Сл. гласник РС бр. 51 20.06.2019.
27. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача храна и пиће ШГ 'Градишка'
27. Jun 19
09 План набавки ШГ 'Врбања' 2019. годину измјена 27.06.