28. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 856/17 од 28.3.2017. ШГ 'Мајевица'
27. Jun 17
02 План набавки ШГ 'Оштрељ-Дринић' 2017. годину измјена 27.06.
27. Jun 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.03.-30.06.2017. ШГ 'Добој'
27. Jun 17
16 План набавки ШГ 'Сјемећ' за 2017. годину измјена 27.06.
26. Jun 17
10 План набавки ШГ 'Мајевица' за 2017. годину, допуна 26062017
26. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-3725/17 од 26.6.2017. ШГ 'Височник'
26. Jun 17
01-1366-17
23. Jun 17
1172-1-3-53-3-400-17
23. Jun 17
Рјешење репрезентативни синдикат
22. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 04-1473/17 од 22.6.2017. ШГ 'Панос'
22. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2545/17 од 22.6.2017. ШГ 'Јахорина'
22. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2016/17 од 22.6.2017. ШГ 'Вучевица'
22. Jun 17
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-22.05.2017. ШГ 'Градишка'
21. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-463/17 од 21.6.2017. ШГ 'Трескавица'
21. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2949/17 од 21.6.2017. ШГ 'Приједор'
20. Jun 17
1172-1-3-45-3-378-17
20. Jun 17
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2017. годину измјена и допуна 20.06.
20. Jun 17
010-3493-17
19. Jun 17
010-2952-17
19. Jun 17
01-1708-17
19. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1967/17 од 19.6.2017. ШГ 'Чајниче'
16. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1664/17 од 16.6.2017. ШГ 'Клековача-Потоци'
15. Jun 17
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге рекламе и пропаганде ШГ 'Лисина'
15. Jun 17
01-2889-17
15. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-3424/17 од 14.6.2017. ШГ 'Височник'
14. Jun 17
Одлука о избору најповољније понуде канцелариски материјал ШГ 'Панос'
14. Jun 17
Одлука о избору најповољније понуде технички преглед возила ШГ 'Лисина'
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Анђелић' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Аполон' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Болетус' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Елмар' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Elmar Aroma Care' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Herbos Nature' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп Љбиље 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Mushroom' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Радобоља' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Сингидунум' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Смрчак' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Шумска Тајна' 2017
14. Jun 17
Дозвола за ошп 'Свитац' 2017
14. Jun 17
2285-17
14. Jun 17
2286-17
13. Jun 17
010-3316-17
13. Jun 17
01-3625-17
13. Jun 17
2971-17 поништење
13. Jun 17
2971-17 прихватање
12. Jun 17
1172-1-3-47-3-380-17
12. Jun 17
Одлука о поништењу поступка набавке услуга одржавање возила ШГ 'Лисина'
09. Jun 17
Позив за достављање понуда за надзор над израдом ШПО за 'Рибничко' ШПП
09. Jun 17
Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2017. године
09. Jun 17
Цјеновник осталих шумских производа допуна 2
09. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2186/17 од 9.6.2017. ШГ 'Рибник'
06. Jun 17
1833-17
06. Jun 17
01-2809-17
06. Jun 17
01-2084-17
05. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1366/17 од 5.6.2017. ШГ 'Горица'
02. Jun 17
01-1485-17
02. Jun 17
Правилник о јавној набавци роба и услуга и радова 02062017
02. Jun 17
Правилник о јавним набавкама услуга и радова 02062017
01. Jun 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-2952/17 од 1.6.2017. ШГ 'Височник'
31. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1708/17 од 31.5.2017. ШГ 'Врбања'
31. May 17
Правилник о увећању основне плате запосленима 25052017
30. May 17
1172-1-3-42-3-335-17
29. May 17
Одлука о избору најповољније понуде прегледа и испитивања средстава за рад ШГ 'Лисина'
29. May 17
Правилник о раду надзорног одбора 26052017
29. May 17
Правилник о чувању шума 26052017
29. May 17
Правилник о коришћењу службених станова 26052017
29. May 17
Правилник о заштити на раду 26052017
26. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-2815/17/17 од 26.5.2017. ШГ 'Височник'
26. May 17
Одлука стављању ван снаге Одлуке 01-147-2017 ЦЗГК
26. May 17
2498-17 Поништење
26. May 17
2498-17 Прихватање
25. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2889/17 од 24.5.2017. ШГ 'Градишка'
24. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 2971/17 од 24.05.2017. ШГ 'Романија'
24. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-1363/17 од 19.05.2017. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. May 17
1219-17
24. May 17
Правилник о раду 2017
23. May 17
04-03-2287-17
22. May 17
17 План набавки ШГ 'Романија' Соколац Измјене 22.05.
22. May 17
Одлука о избору најповољније понуде обука и полагање за рукованје ватреним оружијем ШГ 'Лисина'
22. May 17
Анкета - план интегритета
19. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2809/17 од 19.05.2017. ШГ 'Градишка'
19. May 17
05 План набавки ШГ 'Градишка' за 2017. годину допуна 19.05.
18. May 17
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2017. годину допуна 19.05.
18. May 17
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2017. годину измјена 19.05
18. May 17
Извјештај о закљученим уговорима који се односе на јавне набавке набавке роба и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец фебруар 2017. године
18. May 17
Извјештај о закљученим уговорима који се односе на јавне набавке набавке роба и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2017. године
18. May 17
Извјештај о закљученим уговорима који се односе на јавне набавке набавке роба и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2017. године
17. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1833/17 од 17.05.2017. ШГ 'Борја'
17. May 17
Одлука о додјели уговора одржавање опреме ШГ 'Добој'
17. May 17
Одлука о додјели уговора одржавање ПИС-а ШГ 'Добој'
17. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2084/17 од 17.05.2017. ШГ 'Приједор'
17. May 17
01-2006-17
17. May 17
20 План набавки ШГ 'Борја' Теслић за 2017. годину допуна 17.05. Радови
17. May 17
Допунски јавни конкурс - остали шумски производи
17. May 17
04-94217 Поништење
17. May 17
20 План набавки ШГ 'Борја' Теслић за 2017. годину допуна 17.05. Услуге
15. May 17
14 План набавки ШГ 'Приједор' Приједор за 2017. годину допуна 15.05.
15. May 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-1485/17 од 15.05.2017. ШГ 'Врбања'
15. May 17
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2017. годину допуна 15.05.