29. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке заштитне опреме за потребе Дирекције Јавног Предузећа
29. Sep 20
Одлука о поништењу поступка набавке горива - лот 20, лот 34
29. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
29. Sep 20
11.24/0205-3138/20
29. Sep 20
Позив за достављање понуда - здравствене услуге за потребе ШГ 'Градишка' број: 11.05/0906-4152/20 од 29.09.2020.године
29. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4151/20 од 29.09.2020.године ШГ 'Градишка'
29. Sep 20
17 План набавки за 2020.годину ШГ 'Романија' - измјена 25.09
28. Sep 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга одржавања и пуњења тонера за потребе ЦГК
28. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-05/0906-2086-3/20 од 28.09.2020.године ШГ 'Јахорина'
25. Sep 20
09 План набавки за 2020.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна 25.09
25. Sep 20
11.04/0905-4695/20 - поништење
25. Sep 20
11.04/0905-4695/20
25. Sep 20
11.18/0906-1668/20
24. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за потребе ШГ 'Градишка'
23. Sep 20
Оглас бр.01/20 ШГ 'Рибник' - продаја шдс путем лицитације
23. Sep 20
01-02-3126-19 - поништење
22. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-3468/20 од 21.09.2020.године ШГ 'Рибник'
21. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2754/20 од 21.09.2020.године ШГ 'Врбања'
17. Sep 20
Позив за учешће у преговарачком поступку број: 11.23/0905-2740/20 од 8.09.2020.године ШГ 'Горица' - исправка
17. Sep 20
11.06/0905-3350/20
17. Sep 20
11.09/0906-3120/20 - поништење
17. Sep 20
1172-1-3-81-3-1032/20
17. Sep 20
08. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2020. године
17. Sep 20
Оглас бр. 1/20 ШГ 'Романија' - продаја шдс путем лицитације
17. Sep 20
01 Преглед закона и других прописа
16. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-4140-1/20 од 16.09.2020.године ШГ 'Приједор'
16. Sep 20
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
15. Sep 20
14 План набавки услуга за 2020.годину за потребе ШГ 'Приједор' - допуна 11.09
15. Sep 20
11.09/0207-2427/20
15. Sep 20
Одлука о прихватању понуда за угоститељске услуге за потребе Одјељења Дирекције у Бањој Луци
15. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ревизију финансијских извјештаја у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац за 2020.годину
15. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга осигурања имовине за потребе ЈП
14. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - Одржавање рачунара на подручју ШГ 'Градишка'
11. Sep 20
Правилник о измјенама Правилника о стручном образовању и усавршавању радника
10. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-2583/20 од 9.09.2020.године ШГ 'Маглић'
09. Sep 20
19 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Маглић' - допуна 9.9
09. Sep 20
1172-1-3-76-3-971/20
09. Sep 20
11.17/0203-7555/20
09. Sep 20
11.19/0608-2317/20
08. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-3138/20 од 08.09.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
08. Sep 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.23/0905-2740/20 од 08.09.2020. ШГ 'Горица'
08. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-1077/20 од 08.09.2020.године ШГ 'Сјемећ'
08. Sep 20
11.23/0905-2516/20
08. Sep 20
11.08/0916-2093/20
08. Sep 20
1172-1-3-67-8-1028/20
08. Sep 20
11.14.1.2/0905-3694//20
08. Sep 20
11.11/1122-1439-2/20
07. Sep 20
Одлука о додјели уговора путем директног споразума број: 11.03-05/0906-1486-2/20 од 04.09.2020.године ШГ 'Панос'
04. Sep 20
11.25-0616-794-20 Прихватање
04. Sep 20
11.13-05-0906-1661-3-20 Прихватање
04. Sep 20
11.04-0905-3928-20 Прихватање
04. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-4579/20 од 04.09.2020.године ШГ 'Височник'
04. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1668/20 од 04.09.2020.године ШГ 'Дрина'
04. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-1780/20 од 04.09.2020.године ШГ 'Ботин'
04. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-4695/20 од 04.09.2020. године ШГ 'Бирач'
04. Sep 20
11.13-05-0906-1661-3-20 Поништење
04. Sep 20
11.04-0905-3928-20 Поништење
04. Sep 20
16 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Сјемећ'' - Измјена 04.09
04. Sep 20
1172-1-3-63-3-792-20 Понуиштење
04. Sep 20
1172-1-3-62-3-770-20 Поништење
04. Sep 20
1172-1-3-70-3-882-20 Измјена одлуке
04. Sep 20
1172-1-3-69-3-881-20 Прихватање
04. Sep 20
11.21-0906-4089-20 Прихватање
03. Sep 20
Одлука о додјели уговора транспорт шдс ШГ 'Панос'
02. Sep 20
Повреде на раду 2019
02. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-3350/20 од 18.08.2020.године ШГ 'Добој' обавјештење
01. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање возила ШГ 'Градишка'
01. Sep 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.08.-31.08.2020.године 'ЦСРП'
31. Aug 20
12 План набавки за 2020.годину ШГ 'Ботин' - допуна 31.08.
28. Aug 20
Одлука о избору најповољније понуде за одржавање рачунарске опреме ШГ 'Лисина'
28. Aug 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15.0906-3120/20 од 28.08.2020.године ШГ 'Рибник'
28. Aug 20
21 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Височник' - измјена 28.08
27. Aug 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-3350/20 од 18.08.2020.године ШГ 'Добој' исправка
27. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ХТЗ опрему ШГ 'Лисина'
27. Aug 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2427/20 од 25.08.2020.године ШГ 'Врбања'
26. Aug 20
Позив за достављање понуда за набавку ресторанских услуга ШГ 'Дрина'
26. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача поправка и одржавање возила ШГ 'Борја'
26. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање опреме ШГ 'Борја'
26. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуга сјече шдс ШГ 'Романија'
26. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Добој'
25. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ГПС уређаја ШГ 'Градишка'
21. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - кречење ШУ 'Прњавор' на подручју ШГ 'Градишка'
21. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - храна и пиће за потребе предузећа на подручју ШГ 'Градишка'
21. Aug 20
Калкулација цијена контроле производње репродуктивног материјала, сјемена, садног материјала и резница, и обавезни здравствени преглед производње репродуктивног материјала
20. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга осигурања имовине за потребе ЈП
20. Aug 20
1172-1-3-74-3-905/20
20. Aug 20
11.24/0205-2564/20
20. Aug 20
11.02/0905-2267/20
20. Aug 20
11.15/0906-2726/20
19. Aug 20
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2020. године
19. Aug 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића и средстава за одржавање хигијене за потребе ШГ 'Романија'
18. Aug 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-7555/20 од 18.08.2020.године ШГ 'Романија'
18. Aug 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-2317/20 од 18.08.2020.године ШГ 'Маглић'
18. Aug 20
1172-1-3-60-3-745/20
18. Aug 20
11.22/0906-2203/20
18. Aug 20
11.22/0906-2203/20
18. Aug 20
11.21/0906-3542/20 - поништење
18. Aug 20
1172-1-3-70-3-882/20
18. Aug 20
11.21/0906-3542/20
18. Aug 20
11.10/0608-1428/20