18. Jun 19
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Рибник'
18. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за нававку услуга осигурања за потребе ЈП
18. Jun 19
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке ресторанских услуга за потребе Одјељења Дирекције ЈП
18. Jun 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-695/19 од 18.06.2019. ШГ 'Зеленгора'
17. Jun 19
010-2361-19 Прихватање
17. Jun 19
010-2361-19 Поништење
17. Jun 19
Позив за услуге у шумарству број: 3547/19 од 17.06.2019. ШГ 'Романија'
17. Jun 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-1342/19 од 17.06.2019. ШГ 'Панос'
17. Jun 19
01-852-19 Прихватање
17. Jun 19
2824-19 Прихватање
17. Jun 19
2824-19 Поништење
17. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ГПС за параћење и надзор теренских возила ЦГК
14. Jun 19
Правилник о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
13. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцеларијске столице ШГ 'Градишка'
12. Jun 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1594/19 од 11.06.2019. ШГ 'Врбања'
11. Jun 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1913/19 од 10.06.2019. ШГ 'Рибник'
11. Jun 19
04-1405-19
11. Jun 19
01-1483-19
11. Jun 19
01-1306-19
10. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ШГ 'Панос'
10. Jun 19
Позив за услуге у шумарству број: 1501/19 од 07.06.2019. ШГ 'Маглић'
07. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе Дирекције ЈП
07. Jun 19
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину допуна 07.06.
04. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцелариске столице ШГ 'Градишка'
04. Jun 19
Одлука о додјели уговора путем директног споразума 04-1216/19 ШГ 'Панос'
04. Jun 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача тотална станица ШГ 'Градишка'
31. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2261/19 од 31.05.2019. ШГ 'Приједор'
30. May 19
Извјештај о закљученим уговорима за 08.04.-15.05.2019.ШГ 'Панос'
30. May 19
01-02-1090-19
30. May 19
01-1473-19
29. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 1897/19 од 29.05.2019. ШГ 'Борја'
29. May 19
04-986-19 Прихватање
29. May 19
04-986-19 Поништење
28. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 02-797-1/19 од 28.05.2019. ШГ 'Лисина'
28. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-568/19 од 28.05.2019. ШГ 'Зеленгора'
28. May 19
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-30.04.2019.ШГ 'Лисина'
27. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 010-2361/19 од 27.05.2019. ШГ 'Височник'
27. May 19
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2019. годину
27. May 19
Цјеновник шумског и хортикултурног сјемена и садног натеријала 2018
27. May 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача поправке и одржавања копир апарата за потребе Дирекције и Одјељења Дирекције
27. May 19
Дозвола за ошп 'Смрчак' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Сингидунум' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Радобоља' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Болетус РС' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Флора' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Maglov Funghi' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Mushroom' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Bimfood' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Љбиље' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Herbos Nature' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Анђелић' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Bonatura' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Свитац' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Биље и љекобиље' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Elmar Aroma Care' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Biofood' 2019
27. May 19
Дозвола за ошп 'Елмар' 2019
24. May 19
11 План набавки ШГ 'Лисина' за 2019. годину измјена 24.05.
24. May 19
Позив за достављање понуда заштита на раду ШГ 'Рибник'
24. May 19
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2019. годину допуна 24.05.
24. May 19
01-1476-19 прихватање
24. May 19
1172-1-3-40-3-457-19
24. May 19
01-1476-19 поништење
24. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-852/19 од 24.05.2019. ШГ 'Дрина'
24. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 2824/19 од 24.05.2019. ШГ 'Романија'
23. May 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге за потребе Одјељења Дирекције ЈП
23. May 19
1172-1-3-41-3-464-19
23. May 19
1172-1-3-33-3-397-19
23. May 19
Позив за достављање понуда набавка здравствених услуга - систематски преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком ШГ 'Панос'
22. May 19
Статут о измјенама и допунама Статута Јавног предузећа шумарства 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац Службени гласнике Републике Српске 39/19
21. May 19
04. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец април 2019. године
20. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1483/19 од 10.05.2019. ШГ 'Рибник'
20. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1306/19 од 20.05.2019. ШГ 'Врбања'
20. May 19
1212-19
20. May 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку радова и припреме земљишта з растилишту ЦГК
20. May 19
01-1253-19
20. May 19
01-1333-19
20. May 19
01-1088-19
20. May 19
1172-1-3-127-3-1198-18
20. May 19
470-24-19
20. May 19
17 План набавки ШГ 'Романија' за 2019. годину измјена 20.05.
17. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-1405/19 од 17.05.2019. ШГ 'Чемерница'
16. May 19
1-01-950-19
16. May 19
01-439-19 прухватање
16. May 19
01-1058-19 прихватање
14. May 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача ресторанске услуге ШГ 'Панос'
10. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 04-986/19 од 10.05.2019. ШГ 'Панос'
08. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1473/19 од 08.05.2019. ШГ 'Рибник'
07. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-1090/19 од 07.05.2019. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
06. May 19
Одлука о избору најповољније понуде испитривање хидрантске мреже ШГ 'Лисина'
03. May 19
01-1203-19
03. May 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-1333/19 од 22.04.2019. ШГ 'Рибник' - исправка 03.05.
03. May 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача резервни дијелови за моторна возила ШГ 'Панос'
25. Apr 19
010-1252-19 поништење
25. Apr 19
010-1252-19 прихватање
24. Apr 19
Правилник о јавној набавци роба, услуга и радова
24. Apr 19
Odluka o načinu i nivou vršenja javnih nabavki u Javnom preduzeću 2019
24. Apr 19
Смјернице о набавкама
24. Apr 19
Упутство за набавке у 2019. години
23. Apr 19
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Панос'