17. Aug 18
Одлука о избору најповољније понуде одржавање рачунара ШГ 'Лисина'
17. Aug 18
1172-1-3-86-3-923-18
17. Aug 18
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора за услуге надзора над израдом шпо 'Горњедринско' допуна (страна 5. техничка грешка)
16. Aug 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 16.08.
16. Aug 18
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Борја'
16. Aug 18
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора за услуге надзора над израдом шпо 'Горњедринско'
16. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3214/18 од 16.08.2018. ШГ 'Јахорина'
16. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-2820/18 од 15.08.2018. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
16. Aug 18
01-3688-18
16. Aug 18
1172-1-3-83-3-871-18
16. Aug 18
01-2-2486-18
15. Aug 18
13 План набавки ШГ 'Јахорина' за 2018. годину измјена и допуна 14.08.
15. Aug 18
1899-15-18
15. Aug 18
02 План набавки ШГ 'Оштрељ-Дринић' 2018. годину допуна 15.08.
15. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2125/18 од 15.08.2018. ШГ 'Горица'
15. Aug 18
03 План набавки ШГ 'Панос' за 2018. годину измјена 15.08.
14. Aug 18
1172-1-3-84-3-872-18
14. Aug 18
1-01-2083-18
14. Aug 18
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку канцелариског и осталог материјала ШГ 'Панос'
14. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3428/18 од 08.08.2018.год. ШГ 'Приједор', измјена странице 2 и 17 која се односи на количину шдс у ПЈ 'Кумбаруша'
13. Aug 18
5064-18 Прихватање
13. Aug 18
01-2265-18
10. Aug 18
1172-1-3-81-3-856-18
10. Aug 18
Допуна дозволе за ошп Љбиље 2018
09. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3428/18 од 08.08.2018.год. ШГ 'Приједор'
09. Aug 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину измјена 07.08.
09. Aug 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума канцелариски материјала ЦГК
09. Aug 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума поправка и одржавање рачунара и рачунарске опреме ЦГК
09. Aug 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума средства за хигијену ЦГК
09. Aug 18
07. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јул 2018. године
09. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 02-1419-1/18 од 08.08.2018.год. ШГ 'Лисина'
09. Aug 18
Позив за достављање понуда ресторанске услуге ШГ 'Дрина'
09. Aug 18
1172-1-3-87-3-924-18
09. Aug 18
16 План набавки ШГ 'Сјемећ' за 2018. годину допуна 09.08.
08. Aug 18
06. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2018. године
07. Aug 18
010-4656-18 Прихватање
07. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2513/18 од 06.8.2018.год. ШГ 'Рибник'
07. Aug 18
Одлука о поништењу поступка јавне набавке канцелариски материјал ШГ 'Врбања'
07. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2515/18 од 06.08.2018.год. ШГ 'Рибник'
07. Aug 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга заштита на раду ШГ 'Градишка'
07. Aug 18
04-1337-18 Прихватање
07. Aug 18
04-1337-18 поништење
06. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 1/01-2143/18 од 31.7.2018.год. ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Aug 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2393/18 од 03.08.2018.год. ШГ 'Врбања'
03. Aug 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 03.08.
01. Aug 18
2750-18
01. Aug 18
01-1868-18
31. Jul 18
Позив за доставу понуде-ресторанске услуге 2018
31. Jul 18
29 План набавки ШГ 'Клековача' Потоци за 2018. годину допуна 31.07.2018
31. Jul 18
Одлука о прихватаљу понуда за набавку падомјера ШГ 'Борја'
31. Jul 18
Одлука о прихватању понуда за набавку ГПС уређаја ШГ 'Борја'
31. Jul 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума превоз материјала за насип у пластенику ЦГК
27. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3688/18 за 27.7.2018.год. ШГ Градишка
27. Jul 18
Одлука о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача ШГ Романија 3621-18
25. Jul 18
01-2910-18 за ШГ Приједор
25. Jul 18
01-2300/18 за датум 16.7.2018
25. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број 1/01-2083/18 од 25.7.2018. за ШГ Клековача Потоци Источни Дрвар
25. Jul 18
05 ШГ Градишка План набавки за 2018.годину - измјена 25.7.2018
25. Jul 18
Оглас лицитација шдс ШГ 'Рибник' 24.07.
25. Jul 18
Позив за услуге у Шумарству број: 5064/18 у ШГ 'Романија' Соколац
24. Jul 18
Преглед реализованих уговора 1.4.2018 до 30.06.2018 27 Дирекција
23. Jul 18
1172-1-3-76-3-779-18
23. Jul 18
1172-1-3-74-3-761-18
23. Jul 18
01-3482-18.pdf
23. Jul 18
09 План набавки за ШГ 'Врбања' Котор Варош, 2018.год.-допуна 23.7.2018
20. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-2486/18 од 20.07.2018. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
20. Jul 18
02 План набавки ШГ 'Оштрељ-Дринић' 2018. годину измјена 20.07.
20. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2265/18 од 19.07.2018. ШГ 'Врбања'
19. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 1899-15/18 од 19.07.2018. ШГ 'Бања Лука'
19. Jul 18
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2018. годину допуна 19.07.
19. Jul 18
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' за 2018. годину допуна 19.07.
18. Jul 18
01-2018-18
18. Jul 18
1172-1-3-30-3-278-18
18. Jul 18
Дозвола за ошп 'Bimfood' 2018
17. Jul 18
04-03-2688-18
17. Jul 18
02-984-1-18
17. Jul 18
02-987-1-18
17. Jul 18
01-1978-18
17. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-4656/18 од 17.07.2018. ШГ 'Височник'
17. Jul 18
Дозвола за ошп 'Свитац' 2018
13. Jul 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за услуге парне дестилације етерског уља смиља ЦГК
13. Jul 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача средства за хигијену ШГ 'Борја'
13. Jul 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача храна и пиће ШГ 'Борја'
13. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 04-1337/18 од 13.07.2018. ШГ 'Панос'
13. Jul 18
Оглас лицитација шдс ШГ 'Рибник' 12.07.
12. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 2750/18 од 12.07.2018. ШГ 'Борја'
12. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1868/18 од 12.07.2018. ШГ 'Горица'
12. Jul 18
09 План набавки ШГ 'Врбања' 2018. годину допуна 12.07.
12. Jul 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача канцелариски материјал ШГ 'Борја'
11. Jul 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку и испоруку грађевинског материјала за насип ЦГК
11. Jul 18
1172-1-3-75-3-763-18
11. Jul 18
3959-18
11. Jul 18
010-4000-18
11. Jul 18
04-1-1781-18
11. Jul 18
1172-1-3-69-3-728-18
11. Jul 18
Преглед реализованих уговора 01.01.-30.06. CGK
10. Jul 18
20 План набавки ШГ 'Борја' за 2018. годину допуна 10.07.
09. Jul 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2910/18 од 09.07.2018. ШГ 'Приједор'
06. Jul 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача трактора и минибусева за потребе ЈП
06. Jul 18
Дозвола за ошп 'Флора' 2018