01. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке фарби, спрејева и шумарских креда за потребе ЈП
01. Jun 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.-31.05.2020.године ШГ 'ЦСРП'
29. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1567/20 од 29.05.2020.године ШГ 'Чемерница'
29. May 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за услуге надзора над израдом шумскопривредних основа за шумскопривредна подручја: 'Рогатичко', 'Чајничко' и 'Мркоњићко'
28. May 20
Допуна норми СУР
28. May 20
Допуна норми за садњу топола и врба
28. May 20
11.08/0916-1329/20 - поништење
28. May 20
11.09/0906-1690/20
28. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0906-689/20 од 28.05.2020.године ШГ 'Сјемећ'
28. May 20
21 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Височник' - измјена 27.05
27. May 20
16 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Сјемећ' - допуна 27.05
27. May 20
Одлука о категоризацији Шумских газдинстава
27. May 20
Упутство о примјени средстава за обезбјеђење наплате потраживања и поступку покретања принудне наплате потраживања
27. May 20
Правилник о стручном образовању и усавршавању радника
27. May 20
Правилник о заштити на раду - пречишћен текст
27. May 20
01 Преглед закона и других прописа
27. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-1202/20 од 27.05.2020.године ШГ 'Панос'
27. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-4422/20 од 27.05.2020.године ШГ 'Романија'
27. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.26/0906-1145/20 од 27.05.2020.године ШГ 'Милићи'
27. May 20
11.19/0608-1079/20
27. May 20
11.19/0608-1079/20 - поништење
27. May 20
1172-1-3-42-3-651/20
26. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0906-1537/20 од 26.05.2020.године ШГ 'Горица'
25. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1932/20 од 25.05.2020.године ШГ 'Рибник'
25. May 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку 'Средстава за одржавање хигијене' за потребе ЦзГК
22. May 20
16 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Сјемећ' - допуна 22.05
22. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-05/0906-1088-2/20 од 22.05.2020.године ШГ 'Јахорина'
21. May 20
Одлука о поништењу набавке услуга интернет линка и колокације сервера за потребе Дирекције ЈП
21. May 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке пића и средстава за одржавање хигијене за потребе Одјељења Дирекције ЈП
21. May 20
23 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Горица' - измјена 21.05
21. May 20
11.05/0905-1587/20
21. May 20
11.09/0906-1189/20
20. May 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге 'Израда акта о процјени ризика на радном мјесту и радној средини' за потребе ЦзГК
20. May 20
04. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец април 2020. године
20. May 20
11.09/0906-311/20 - поништење
20. May 20
13 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Јахорина' - измјена 20.05
20. May 20
11.25/0608-370/20
19. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 07/0205-530/20 од 19.05.2020.године ШГ 'Зеленгора'
19. May 20
03 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Панос' - измјена 19.05
15. May 20
03. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец март 2020. године
14. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-1029/20 од 14.05.2020.године ШГ 'Мајевица'
14. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-01/0906-1045-3/20 од 14.05.2020.године ШГ 'Јахорина'
14. May 20
11.22/0906-1307/20
14. May 20
11.22/0906-1307/20 - поништење
14. May 20
11.14.1.2./0905-1672-1/20
14. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.11/1122-582/20 од 14.05.2020.године ШГ 'Лисина'
13. May 20
1172-1-3-30-3-568/20
13. May 20
1172-1-3-34-3-613/20
13. May 20
11.19/0906-1034/20
12. May 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга за поправке и одржавање возила - редован сервис за потребе ШГ 'Борја'
12. May 20
02 План набавки за 2020.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' измјена 12.05.
12. May 20
11.16/0906-517/20
12. May 20
План 2020
11. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-1276-2/20 од 11.05.2020.године ШГ 'Борја'
11. May 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ручног GPS уређаја за потребе ШГ 'Лисина'
11. May 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.04.2020.године ШГ 'Борја'
11. May 20
11.17/0203-3543/20
09. May 20
11 План набавки за 2020.годину ШГ 'Лисина' допуна 09.05.
08. May 20
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке гума за шумске зглобне тракторе за потребе ЈП
08. May 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке уља и мазива за потребе ЈП
08. May 20
11.22/0906-1242/20
08. May 20
1172-1-3-32-3-579/20
08. May 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.03.2020.године ШГ 'Панос'
08. May 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-28.04.2020.године ШГ 'Панос'
08. May 20
11.15/0906-1341/20
08. May 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку GPS уређаја за тракторе ШГ 'Лисина'
07. May 20
11.26/0906-855/20 - поништење
07. May 20
11.18/0906-754/20 - поништење
07. May 20
11.26/0906-855/20
07. May 20
11.18/0906-754/20
06. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1690/20 од 06.05.2020.године ШГ 'Рибник'
05. May 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Борја'
04. May 20
08 План набавки за 2020. годину ШГ 'Чемерница' измјена 04.05.
04. May 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1079/20 од 4.05.2020. ШГ 'Маглић'
04. May 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања ЛКТ трактора за потребе ШГ 'Лисина'
04. May 20
11.03-02/0906-917-12/20
30. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.20/0906-1307/20 од 30.04.2020. ШГ 'Вучевица'
30. Apr 20
11.01/0905-496-32/20
30. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.21/0906-1765/20 од 30.04.2020. ШГ 'Височник'
30. Apr 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0906-1189/20 од 30.04.2020. ШГ 'Врбања'
30. Apr 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0608-370/20 од 30.04.2020. ШГ 'Трескавица'
30. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.19/0906-1034/20 од 28.04.2020. ШГ 'Маглић'
30. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.17/0203-3543/20 од 30.04.2020. ШГ 'Романија'
30. Apr 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга периодичног прегледа документације упутстава и знакова упозорења ШГ 'Лисина'
29. Apr 20
Цјеновник осталих шумских производа 2020
29. Apr 20
Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме
29. Apr 20
21 План набавки за 2020.годину ШГ 'Височник' - измјена 29.04
28. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.16/0906-517/20 од 28.04.2020. ШГ 'Сјемећ'
28. Apr 20
21 План набавки за 2020.годину ШГ 'Височник' - измјена 28.04
28. Apr 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-1672-1/20 од 27.04.2020.године ШГ 'Приједор'
28. Apr 20
17 План набавки за 2020.годину ШГ 'Романија' - измјена 28.04
27. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.22/0906-1242/20 од 27.04.2020. ШГ 'Вучевица'
27. Apr 20
Позив за услуге у шумарству путем преговарачког поступка број: 11.03/0906-917-1/20 од 27.04.2020. ШГ 'Панос'
27. Apr 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1329/20 од 24.04.2020. ШГ 'Чемерница'
27. Apr 20
Одлука о додјели уговора за изградњу металне конструкције за радионицу ШГ 'Добој'
24. Apr 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.03.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Apr 20
22 План набавки за 2020.годину ШГ 'Вучевица' - измјена 24.04
24. Apr 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-1587/20 од 24.04.2020.године ШГ 'Градишка'
22. Apr 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумских зглобних трактора за потребе ЈП
22. Apr 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке резервних дијелова за моторне пиле за потребе ЈП