22. Feb 19
01-432-19 прихватање
22. Feb 19
Позив за достављање пунуда ресторанске услуге ШГ'Милићи'
22. Feb 19
01-187-19 прихватање
21. Feb 19
07 Појашњење у вези ПОТВРДЕ о измиреним обавезама по основу потписаних уговора са Јавним предузећем
20. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-588/19 за 19.02.2019.год. ШГ 'Приједор'
20. Feb 19
17 План набавки ШГ 'Романија' за 2019. годину измјена 20.02.
20. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-258/19 за 20.02.2019.год. ШГ 'Дрина'
19. Feb 19
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
19. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 466/19 за 19.02.2019.год. ШГ 'Борја'
19. Feb 19
01-206-19 поништење
19. Feb 19
01-205-19 прихватање
19. Feb 19
01-206-19 прихватање
19. Feb 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горивва ШГ 'Горица и ШГ 'Рибник'
19. Feb 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача средства за заштиту од поткорњака за потребе ЈП
19. Feb 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача резервни дијелови за шумске зглобне тракторе за потребе ЈП
18. Feb 19
08 План набавки ШГ 'Чемерница' за 2019. годину
15. Feb 19
Одлука о поништењу поступка зимског одржавања шумских камионских путева ШГ 'Рибник'
15. Feb 19
010-189/19 поништење
15. Feb 19
010-403/19 прихватање
14. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 04/1-311/19 за 13.02.2019.год. ШГ 'Чемерница'
14. Feb 19
06 Образац - Подаци о пословању привредног субјекта (PDF)
14. Feb 19
06 Образац - Подаци о пословању привредног субјекта (WORD)
14. Feb 19
05 Захтјев за утврђивање стратешког предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије (PDF)
14. Feb 19
05 Захтјев за утврђивање стратешког предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије (WORD)
13. Feb 19
04 Јавни позив за утврђивање стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије
13. Feb 19
03 Допуњена ревидирана листа дрвопрерађивача којима ће бити омогућено одгођено плаћање сировине
13. Feb 19
02 Листа могућих купаца храстовог дрвета
13. Feb 19
01 Одлука о дефинисању параметара за утврђивање стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије
13. Feb 19
Позив за достављање понуда набавка хране за потребе радника на терену ШГ 'Градишка'
13. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-298/19 за 12.02.2019.год. ШГ 'Горица'
12. Feb 19
1172-1-2-117-3-1184/18 Поништење
11. Feb 19
Позив за достављање понуда у поступку набавке хотелскх услуга Одјељење Дирекције
11. Feb 19
План набавки за робе и услуге преко 50.000 КМ
11. Feb 19
22 План набавки ШГ 'Вучевица' за 2019. годину
08. Feb 19
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години
08. Feb 19
Одлука о начину и условима продаје шдс у 2019. години
08. Feb 19
Повреде на раду 2018
07. Feb 19
01-6781-18
06. Feb 19
01-3712-18 прихватање
06. Feb 19
5257-18 прихватање
06. Feb 19
01-3712-18 поништење
06. Feb 19
5257-18 поништење
05. Feb 19
Протокол 2019
05. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-432/19 за 05.02.2019.год. ШГ 'Градишка'
05. Feb 19
01. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2019. године
04. Feb 19
01-4625-18 поништење
04. Feb 19
01-4625-18 прихватање
04. Feb 19
01-4744-18
04. Feb 19
1172-1-3-126-3-1197-18
04. Feb 19
1172-1-3-127-3-1198-18
04. Feb 19
04-1-3839-18 прихватање
04. Feb 19
04-1-3839-18 поништење
04. Feb 19
02-2415-18 поништење
04. Feb 19
02-2415-18 прихватање
04. Feb 19
2954-2-18
04. Feb 19
3136-9-18 прихватање
04. Feb 19
3136-9-18 поништење
04. Feb 19
01-5650-18
04. Feb 19
1-01-4114-18
04. Feb 19
07 План набавки ШГ 'Зеленгора' за 2019. годину радови
04. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 02-09-09/19 за 04.02.2019.год. ШГ 'Ботин'
04. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-75/19 за 04.02.2019.год. ШГ 'Зеленгора'
01. Feb 19
Позив за услуге у шумарству број: 04/03-350/19 од 03.02.2019. ШГ 'Бирач'
31. Jan 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-187/19 од 31.01.2019. ШГ 'Врбања'
31. Jan 19
09 План набавки ШГ 'Врбања' 2019. годину
31. Jan 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача течног нафтног гаса ШГ 'Лисина'
31. Jan 19
Позив за услуге у шумарству број: 01/1-118/19 за 31.01.2019.год. ШГ 'Сјемећ'
31. Jan 19
04-03-5851-18 Поништење
31. Jan 19
01-3737-18 Поништење
31. Jan 19
04-2692-18 Поништење
31. Jan 19
01-3737-18 Прихватање
31. Jan 19
04-2692-18 Прихватање
29. Jan 19
Пословник о раду Одбора за ревизију
29. Jan 19
Позив за услуге у шумарству број: 129/19 од 29.01.2019. ШГ 'Мајевица'
29. Jan 19
Реализација уговора/оквирног споразума од 01.10. до 31.12.2018. ШГ 'Клековача-Потоци'
25. Jan 19
Реализација уговора/оквирног споразума од 01.10. до 31.12.2018.ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
23. Jan 19
Позив за услуге у шумарству број: 010-189/19 за 23.01.2019.год. ШГ 'Височник'
23. Jan 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пелет ШК 'Огњиште'
23. Jan 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пекарских производа ШК 'Огњиште'
23. Jan 19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране ШК 'Огњиште'
23. Jan 19
Одлука о поништењу и поновном покретању поступка набавке услуга ревизије финансијских извјештаја ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
21. Jan 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-205/19 за 21.01.2019.год. ШГ 'Градишка'
21. Jan 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-206/19 за 21.01.2019.год. ШГ 'Градишка'
21. Jan 19
16 План набавки ШГ 'Сјемећ' за 2019. годину
18. Jan 19
02-09-553-18
18. Jan 19
2867-18
18. Jan 19
3810-18
18. Jan 19
1172-1-2-124-3-1196-18
18. Jan 19
1172-1-3-122-3-1195-18
18. Jan 19
1172-1-2-130-3-1203-18
18. Jan 19
1172-1-2-132-3-1217-18
18. Jan 19
Преглед уговора/оквирног споразума од 01.01. до 31.12.2018. године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
18. Jan 19
Одлука о додјели уговора здравствене услуке ШГ 'Добој'
17. Jan 19
01-1878-18
17. Jan 19
01-785-18
17. Jan 19
2954-18
15. Jan 19
12. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2018. године
15. Jan 19
14 Козарачко ШПО 2019-2028
15. Jan 19
15 Рибничко ШПО 2019-2028
15. Jan 19
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2019. годину