25. Jan 21
Изјава за мјенице
25. Jan 21
Изјава за аванс
22. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-153/21 од 22.01.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
22. Jan 21
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2021.години
22. Jan 21
Одлука о начину и условима продаје ШДС-а у 2021.години
22. Jan 21
Одлука о изједначавању цијене ТТ стубова црног и бијелог бора са цијеном ТТ стубова јеле и смрче
22. Jan 21
Одлука о повећању цијене целулозног дрвета четинара
22. Jan 21
Извјештај о реализацији споразума за период 01.01.-31.12.2021.године и Извјештај о закљученим уговорима за период 05.10.-27.12.2020.године ШГ 'Панос'
22. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0905-012-3/21 од 22.01.2021.године ШГ 'Бања Лука'
21. Jan 21
19 План набавки за 2021.годину ШГ 'Маглић' - радови
21. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
21. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
19. Jan 21
11.09/0207-3772/20
19. Jan 21
11.01/0905-3007-26/20
19. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-265/21 од 19.01.2021.године ШГ 'Височник'
19. Jan 21
1172-1-2-125-3-1516/20 - поништење
19. Jan 21
1172-1-2-122-3-1367/20
19. Jan 21
06.1/0203-4475-3/20 - поништење
19. Jan 21
06.1/0203-4475-2/20
19. Jan 21
06.1/0203-4404-3/20 - поништење
19. Jan 21
06.1/0203-4404-2/20
18. Jan 21
Правилник о условима коришћења и начину сакупљања осталих шумских производа
18. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ШГ 'Лисина'
18. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-160/21 од 18.01.2021.године ШГ 'Бирач'
18. Jan 21
06.1/0203-4476-2/20
18. Jan 21
06.1/0203-4474-2/20
18. Jan 21
06.1/0203-4372-2/20
18. Jan 21
06.1/0203-4357-3/20 - поништење
18. Jan 21
06.1/0203-4357-2/20
18. Jan 21
06.1/0203-4356-2/20
15. Jan 21
11.24/0205-4343/20
15. Jan 21
11.24.1.2/0905-6114/20
15. Jan 21
11.05/0905-4933/20
15. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ШГ 'Горица'
13. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ШГ 'Јахорина'
11. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.10.-31.12.2020.године ШГ 'Милићи'
11. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ШГ 'Милићи'
11. Jan 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумских зглобних трактора за потребе ШГ 'Височник' и ШГ 'Рибник'
11. Jan 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке гума за возила и радне машине за потребе ЈП
11. Jan 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке средстава за заштиту шума од поткорњака за потребе ЈП
11. Jan 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумских клупа - пречница за потребе организационих дијелова ЈП
04. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-13/21 од 04.01.2020. године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
04. Jan 21
Одлука о поништењу поступка набавке радова - Изградња објекта Шумско пословни центар 'Јасеновача' на подручју ШГ 'Градишка'
04. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-3772/20 од 30.12.2020.године ШГ 'Врбања' - исправка датума отварања
31. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0905-4250/20 од 31.12.2020.године ШГ 'Горица'
31. Dec 20
11.24/0205-4189/20
31. Dec 20
11.15/0905-4450/20
31. Dec 20
11.09/0207-3583/20
31. Dec 20
11.08/0916-3179/20
31. Dec 20
23 План набавки за 2021.годину ШГ 'Горица' - услуге
31. Dec 20
02 План набавки за 2021.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' - услуге
31. Dec 20
12. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2020. године
31. Dec 20
06.1/0203-4326-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4326-3/20 - поништење, лот 7
31. Dec 20
06.1/0203-4325-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4325-3/20 - поништење лот 2, лот 4
31. Dec 20
06.1/0203-4317-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4317-3/20 - поништење лот 6, лот8
31. Dec 20
06.1/0203-4241-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4191-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4318-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4171-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4182-2/20
31. Dec 20
06.1/0203-4298-2/20
31. Dec 20
1172-1-3-120-3-1359/20
31. Dec 20
1172-1-2-121-3-1360/20
30. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-3772/20 од 30.12.2020.године ШГ 'Врбања'
30. Dec 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 20.11.-31.12.2020.године 'ЦСРП'
30. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-5154-2/20 од 30.12.2020.године ШГ 'Борја'
30. Dec 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за Здравствене услуге - системски преглед радника у 2020.години број: 11.21/090-6825/20 ШГ 'Височник'
30. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.06/0905-5177/20 од 30.12.2020.године ШГ 'Добој'
29. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-6114/20 од 29.12.2020.године ШГ 'Приједор'
29. Dec 20
06 План набавки за 2021.године ШГ 'Добој'
29. Dec 20
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - услуге
29. Dec 20
20 План набавки за 2021.годину ШГ 'Борја' - услуге
28. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-4607/20 од 28.12.2020.године ШГ 'Рибник'
28. Dec 20
Акт о процјени ризика на радним мјестима и у радној средини
25. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0905-3007-26/20 од 25.12.2020. године ШГ 'Бања Лука' - измјена
25. Dec 20
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - услуге
25. Dec 20
Одлука о избору најповољнијег понђача у поступку набавке услуга пријема VPN конекције, рутирања и одржавања рутера за потребе ЈП
25. Dec 20
11.05/0905-4932/20
25. Dec 20
11.11/1122-2411-2/20 - поништење
24. Dec 20
01 План набавки за 2021. године ШГ 'Бања Лука' - услуге
24. Dec 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку електроматеријала и услуга за потребе ШГ 'Лисина'
24. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-2017-2/20 од 24.12.2020.године ШГ 'Панос'
24. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-2433-20 од 24.12.2020.године ШГ 'Мајевица'
24. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1275/20 од 24.12.2020.године ШГ 'Зеленгора'
23. Dec 20
2870-1-2-27-3-30/20
23. Dec 20
11.05/0905-4931/20
23. Dec 20
8 ФСЦ Стандарди БиХ 13042020
23. Dec 20
5 Final national forest stewardship standard for BiH 09102019
22. Dec 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за пружање услуга сјечe, израдe и транспорта шдс-а број: 11.15/0905-4450/20 од 14.12.2020. године ШГ 'Рибник' - измјена 22.12
22. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-3464/20 од 22.12.2020.године ШГ 'Маглић'
21. Dec 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку хотелских услуга у Бања Луци за 'ЦГК'
21. Dec 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за пружање услуга сјечe, израдe и транспорта шдс-а број: 11.15/0905-4501/20 од 16.12.2020. године ШГ 'Рибник' - измјена 21.12
21. Dec 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку канцеларијаског материјала за потребе 'ЦГК'
21. Dec 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-1452/20 од 21.12.2020.године ШГ 'Сјемећ'
21. Dec 20
Позив за услуге у шумарству: 11.21/0906-6619/20 од 21.12.2020.године ШГ 'Височник'
18. Dec 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара за потребе ШГ 'Лисина'
18. Dec 20
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за пружање услуга сјечe, израдe и транспорта шдс-а број: 11.15/0905-4501/20 од 16.12.2020. године ШГ 'Рибник' - измјена 18.12