11. Dec 18
19 План набавки ШГ 'Маглић' за 2019. годину први дио
11. Dec 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2019. годину
10. Dec 18
Радни налог 2018
10. Dec 18
Одлука шумско узгојни радови за ангажовање радника на привременим и повременим пословима 2018
10. Dec 18
Закључак висина дневнице за ангажобање властити радне снаге на извођењу шумско-узгојних радова 2018
10. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-6099/18 од 10.12.2018. ШГ 'Градишка'
07. Dec 18
Позив за достављање понуда љекарски прегледи ШГ 'Горица'
07. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 02-09-553/18 од 06.12.2018. ШГ 'Ботин'
06. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-4476/18 од 06.12.2018. ШГ 'Рибник'
06. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 8836/18 од 05.12.2018. ШГ 'Романија'
06. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-785/18 од 05.12.2018. ШГ 'Трескавица'
06. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1808/18 од 05.12.2018. ШГ 'Зеленгора'
06. Dec 18
04 План набавки ШГ 'Бирач' за 2019. годину
05. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-4966/18 од 05.12.2018. ШГ 'Јахорина'
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за актуарске услуге Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за аутобус и минибус Дирекција ЈП
05. Dec 18
gorivОдлука о избору најповољнијег понуђача за гориво Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за гуме Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за храну и пиће Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за канцелариски материјал Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за лож уље Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за осигурање Дирекција ЈП
05. Dec 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за рачунарску опрему Дирекција ЈП
05. Dec 18
17 План набавки ШГ 'Романија' за 2019. годину
05. Dec 18
1172-1-3-114-3-1169-18
05. Dec 18
10 План набавки ШГ 'Мајевица' за 2019. годину
05. Dec 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1794/18 од 05.12.2018. ШГ 'Зеленгора'
04. Dec 18
01-3206-18
04. Dec 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 04.12.
04. Dec 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину измјена 04.12.
30. Nov 18
Јавни позив лицитација за изнајмлјивање простора скијашнице ШК 'Огнјиште'
30. Nov 18
12 План набавки ШГ 'Ботин' за 2019. годину Услуге
28. Nov 18
30 План набавки ШГ 'Трново-Трескавица' за 2019. годину
28. Nov 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2420/18 од 28.11.2018. ШГ 'Дрина'
26. Nov 18
13 План набавки ШГ 'Јахорина' за 2019. годину
26. Nov 18
07 План набавки ШГ 'Зеленгора' за 2019. годину
26. Nov 18
18 План набавки ШГ 'Дрина' за 2019. годину
26. Nov 18
Одлука о избору најповољније понуде одржавање возила ШГ 'Градишка'
26. Nov 18
Одлука о избору најповољније понуде превоз шумских дрвних сортимената ШГ 'Градишка'
26. Nov 18
Одлука о избору најповољније понуде одржавање рачунара и рачунарске опреме ШГ 'Градишка'
26. Nov 18
Одлука о додјели уговора видео надзор ШГ 'Добој'
26. Nov 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача средства за одржавање хигијене ШГ 'Градишка'
23. Nov 18
Одлука о избору путем директног споразума грађевински материјал ЦГК
22. Nov 18
01-4001-18
22. Nov 18
Одлука о додјели уговора за одржавање рачунара и штампача ШГ 'Панос'
20. Nov 18
Позив за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења 010-8100/18 од 20.11.2018. ШГ 'Височник'
16. Nov 18
Позив за достављање понуда Здравствене услуге ШГ 'Оштрељ-Дринић'
15. Nov 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3206/18 од 15.11.2018. ШГ 'Милићи'
15. Nov 18
31 План набавки ШГ 'Милићи' за 2018. годину допуна 14.11.
13. Nov 18
Одлука о избору најповољније понуде заштитна опрема за раднике ШГ 'Лисина'
13. Nov 18
1172-1-3-112-3-1160-18
12. Nov 18
01-5356-18
12. Nov 18
01-1644-18
09. Nov 18
01-3888-18
09. Nov 18
2379-8-18
09. Nov 18
11. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец октобар 2018. године
07. Nov 18
Одлука о додјели уговора реконструкција електро инсталација ШГ 'Добој'
07. Nov 18
Одлука о избору најповољније понуде одржавање опреме (ИТ) ШГ 'Борја'
05. Nov 18
Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 04-2209/18 од 05.11.2018. ШГ 'Панос'
05. Nov 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача ХТЗ опрема-гумене чизме ШГ 'Борја'
05. Nov 18
1172-1-3-105-3-1122-18
05. Nov 18
01-2978-18
05. Nov 18
Информација о провођенју преговарачког поступка без објаве обавјештенја о набавци заједница етажних власника
05. Nov 18
Преглед реализованих уговора 1.7.2018 до 30.09.2018 27 Дирекција
01. Nov 18
Одлука о додјели уговора путем директног споразума TNG, DIZEL i BMB 95 ШГ 'Панос'
01. Nov 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-4001/18 од 01.11.2018. ШГ 'Рибник'
31. Oct 18
010-7236-18
31. Oct 18
Позив за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења 04-2117/18 од 25.10.2018. ШГ 'Панос' Исправка
31. Oct 18
08 Обавјештење - продужен рок до 12.11.2018. године
31. Oct 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 31.10.
30. Oct 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума санација равног крова на објекту 'Стари ђачки дом' ЦГК
30. Oct 18
Извјештај о закљученим уговорима за 01.07-29.10.2018. ШГ 'Врбања'
30. Oct 18
23 План набавки ШГ 'Горица' за 2018. годину радови 30.10.
29. Oct 18
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума кенцелариски намјештај ЦГК
26. Oct 18
2522/18 ШГ Мајевица Лопаре
26. Oct 18
01-6414/18 ШГ Маглић Фоча
26. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-5356/18 од 26.10.2018. ШГ 'Градишка'
25. Oct 18
Позив за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења 04-2117/18 од 25.10.2018. ШГ 'Панос'
24. Oct 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке хране, пића и средстава за одржаванје хигијене Дирекција Соколац
24. Oct 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке брикета и лож уља Дирекција Соколац
24. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-1482/18 од 23.10.2018. ШГ 'Зеленгора'
24. Oct 18
Извјештај 2017
23. Oct 18
07 План набавки ШГ 'Зеленгора' за 2018. годину допуна 23.10.
22. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-3888/18 од 22.10.2018. ШГ 'Рибник'
22. Oct 18
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2018. годину допуна 22.10.
22. Oct 18
01-3661-18
19. Oct 18
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-01.10.2018. ШГ 'Клековача-Потоци'
19. Oct 18
Олуке о избору најповољнијег понуђача за набавку минибусева за потребе ЈП
19. Oct 18
Олуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке и одржаванје возила за потребе
18. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-699/18 од 18.10.2018. ШГ 'Трескавица'
18. Oct 18
Извјештај о закљученим уговорима за 31.05-31.10.2018. ШГ 'Добој'
16. Oct 18
30 План набавки ШГ 'Трново-Трескавица' за 2018. годину измјена 16.10.
16. Oct 18
Позив за достављање понуда заштита на раду ШГ 'Рибник'
16. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 2379-8/18 од 15.10.2018. ШГ 'Бања Лука'
16. Oct 18
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' за 2018. годину допуна 16.10.
16. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-2978/18 од 16.10.2018. ШГ 'Горица'
16. Oct 18
1172-1-3-75-3-763-18
15. Oct 18
1-01-2984-18
15. Oct 18
01-2677-18
15. Oct 18
Позив за услуге у шумарству број: 010-7236/18 од 15.10.2018. ШГ 'Височник'