16. Feb 18
Позив за достављање понуда за ресторанске услуге ШГ 'Горица'
16. Feb 18
Одлука о избору пониђача за набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Одељења Дирекције Јавног предузећа
15. Feb 18
Позив за услуге у шумарству број: 457-2/18 од 15.02.2018. ШГ 'Бања Лука'
13. Feb 18
01-132-18 поништење
13. Feb 18
01-132-18
13. Feb 18
1172-1-3-9-3-108-18
13. Feb 18
1172-1-2-10-3-109-18
13. Feb 18
01-218-18
12. Feb 18
23 Среднјеврбаско ШПО 2018-2027
12. Feb 18
21 Ханпјесачко ШПО 2018-2027
12. Feb 18
08 Чемерничко ШПО 2018-2027
12. Feb 18
Преглед реализованих уговора 2015-2018 ИРПЦ
12. Feb 18
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за израду премјера радова на ископу и изградњи темеља за постављање аутоматизованог пластеника и регулацију оборинских вода ЦГК
09. Feb 18
Одлука о прихватању понуде за надзор над извиђењем радова ШГ 'Добој'
09. Feb 18
01-107-18
09. Feb 18
Цјеновник шумских дрвних сортимената 2018
09. Feb 18
17 План набавки ШГ 'Романија' за 2018. годину исправка 09.02.
08. Feb 18
14 План набавки ШГ 'Приједор' за 2018. годину допуна 08.02.
08. Feb 18
1172-1-3-3-3-82-18
08. Feb 18
1172-1-2-43-83-18
08. Feb 18
01-151-18
08. Feb 18
01-168-18
08. Feb 18
01. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2018. године
07. Feb 18
01-246-18
06. Feb 18
02-2158-1-17 измјена
06. Feb 18
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години
06. Feb 18
Процедура за реализацију шумских дрвних сортимената
06. Feb 18
01-115-18
06. Feb 18
01-3443-17 измјена
05. Feb 18
Јавни позив уа доставу понуда за набавку услуге учествовања на сајмовима ЦСРП
05. Feb 18
Јавни позив уа доставу понуда за набавку ресторанских услуга ЦСРП
05. Feb 18
Јавни позив уа доставу понуда за набавку здравствених услуга ЦСРП
05. Feb 18
Јавни позив уа доставу понуда за набавку услуга стручног усавршавања и образовања ЦСРП
05. Feb 18
Јавни позив уа доставу понуда за набавку хотелског смјештаја ЦСРП
05. Feb 18
01-2-78-18
02. Feb 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача превоз ШДС ШГ'Градишка'
02. Feb 18
02-9143/17 Измјена
01. Feb 18
Позив за достављање понуде храна за потребе радника на терену ШГ 'Градишка'
01. Feb 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-295/18 од 30.01.2018. ШГ 'Рибник'
01. Feb 18
Одлука о избору најповољније понуде резервних дијелова уа аутомобиле ШГ'Борја'
31. Jan 18
Евиденција повреда 2017
31. Jan 18
01-1-47-18 прихватање
31. Jan 18
01-1-47-18 поништење
30. Jan 18
Закључени уговори за робе и услуге из АНЕКС II. ДИО Б Закона о јавним набавкама за 2017. годину ШГ 'Јахорина'
30. Jan 18
01-81-18
26. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-243/18 од 26.01.2018. ШГ 'Врбања'
26. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 126/18 од 26.01.2018. ШГ 'Мајевиц'
25. Jan 18
8424-17 измјена
25. Jan 18
План набавки за робе и услуге преко 50.000 КМ
25. Jan 18
Закључени уговори за робе и услуге из АНЕКС II. ДИО Б Закона о јавним набавкама за 2017. годину
25. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-132/18 од 25.01.2018. ШГ 'Дрина'
24. Jan 18
Позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја у Бања Луци 02-439/18
24. Jan 18
10 План набавки ШГ 'Мајевица' за 2018. годину допуна 24.01.
24. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-107/18 од 23.01.2018. ШГ 'Зеленгора'
23. Jan 18
010-9025-17 Прихватање
23. Jan 18
010-9025-17 Поништење
23. Jan 18
2875-28-17
23. Jan 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке резервних дијелова за шумске зглобне тракторе за потребе ЈП
23. Jan 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке пекарских производа за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина
23. Jan 18
29 План набавки ШГ 'Клековача-Потоци' за 2018. годину исправка 23.01.
23. Jan 18
Смјернице о набавкама број: НО – 143/17, од 28.12.2017. године
23. Jan 18
Правилник о јавној набавци роба, услуга и радова број: 02-3434/17, од 18.05.2017. године
23. Jan 18
Одлука о давању сагласности на Правилник о јавној набавци роба, услуга и радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, број: НО – 60/17, од 19.05.2017. године
23. Jan 18
Одлука о давању сагласности на Правилник о јавним набавкама услуга и радова у шумарству и надзору над њиховом извођењем у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, број: НО – 61/17, од 19.05.2017. године
23. Jan 18
Правилник о јавним набавкама услуга и радова у шумарству и надзору над њиховом извођењем, број: 02-3433/17, од 18.05.2017. године
23. Jan 18
Правилник о поступку директног споразума, број: 02-4380/17, од 03.07.2017. године
23. Jan 18
Одлука о начину и нивоу вршења јавних набавки у Јавном предузећу, број: 02-332/18, од 19.01.2018. године
23. Jan 18
Упутство за набавке број: 02-333/18, од 19.01.2018. године
23. Jan 18
Захтјев за давање сагласности за покретање поступка набавке
23. Jan 18
Извјештај о закљученим уговорима
23. Jan 18
Одлука о усвајању Плана набавки за 2018. годину, број: НО – 149/17, од 28.12.2017. године.
23. Jan 18
Одлука о покретању поступка набавки прије усвајања Плана набавки за 2018. годину, број: НО – 127/17, од 17.11.2017. године
23. Jan 18
План набавки за 2018. годину.
23. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-218/18 од 23.01.2018. ШГ 'Рибник'
22. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-168/18 од 22.01.2018. ШГ 'Врбања'
19. Jan 18
01-3443-17
19. Jan 18
Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
19. Jan 18
Правилник о рачуноводственим политикама
19. Jan 18
Правилник о рачуноводству
19. Jan 18
01-8144-17 Измјена
18. Jan 18
01-3374/17
18. Jan 18
0/01-3593/17
18. Jan 18
02-2158-1/17
18. Jan 18
01-4611/17
18. Jan 18
01-6694/17
18. Jan 18
01-1628/17
18. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-246/18 од 18.01.2018. ШГ 'Градишка'
17. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-151/18 од 17.01.2018. ШГ 'Рибник'
17. Jan 18
02-09-615-17
17. Jan 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке путничког возила ШГ 'Клековача-Потоци'
17. Jan 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке пелета за потребе ШК 'Огњиште' Јахорина
17. Jan 18
Одлука о поништењу поступка набавке путничког возила ШГ 'Добој'
17. Jan 18
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01.-31.12.2017. ШГ 'Борја'
16. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-02-78/18 од 15.01.2018. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
16. Jan 18
Одлука о начину и условима продаје шдс у 2018. години
16. Jan 18
Извјештај о закљученим уговорима за 01.01-31.12.2017. ШГ 'Оштрељ-Дринић'
16. Jan 18
Одлука о продаји трупаца и ниже вриједних шдс, на паритету fco у шуми код пања, путем јавног надметања
15. Jan 18
Позив за услуге у шумарству број: 01/1-47/18 од 15.01.2018. ШГ 'Сјемећ'
15. Jan 18
Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2017. године
15. Jan 18
04-03-5901-17