18. Oct 17
6858-17 прихватање
18. Oct 17
6858-17 поништење
17. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2739/17 од 17.10.2017. ШГ 'Горица'
17. Oct 17
23 План набавки ШГ 'Горица' за 2017. годину допуна 17.10.
17. Oct 17
План 2017
16. Oct 17
Повреде на раду 2017 за 9 м.
13. Oct 17
Одлука о избору најповољније понуде ХТЗ опрема ШГ 'Лисина'
13. Oct 17
Одлука о избору најповољније понуде превоз огревног дрвета ШГ 'Лисина'
13. Oct 17
03 План набавки ШГ 'Бирач' за 2017. годину Допуна 13.10.
12. Oct 17
Одлука о додјели уговора ХТЗ опрема за сјекаче ШГ 'Панос'
11. Oct 17
Цјеновник шумских дрвних сортимената 2017
11. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 04-2361/17 од 11.10.2017. ШГ 'Панос'
10. Oct 17
Одлука о избору понуђача одржавање ИТ опреме ШГ 'Борја'
09. Oct 17
1-3673-2/17
09. Oct 17
01-4452-1/17
09. Oct 17
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2017. годину измјена 09.10.
09. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3586/17 од 27.09.2017. ШГ 'Рибник' Измјена
05. Oct 17
06 Неопходна документација
05. Oct 17
05 Упутство за попуњавање обрасца
05. Oct 17
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта (WORD)
05. Oct 17
03 Образац Подаци о пословању привредног субјекта (PDF)
05. Oct 17
02 Допис орагнизационим дијеловима
05. Oct 17
01 Одлука о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената
05. Oct 17
010-6006-17 Поништење
04. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3197/17 од 28.19.2017. ШГ 'Вучевица'
04. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-6469/17 од 03.10.2017. ШГ 'Височник'
02. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2536/17 од 02.10.2017. ШГ 'Горица'
02. Oct 17
21 План набавки ШГ 'Височник' за 2017. годину измјена 02.10.
02. Oct 17
Позив за услуге у шумарству број: 6858/17 од 02.10.2017. ШГ 'Романија'
28. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3586/17 од 27.09.2017. ШГ 'Рибник'
28. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 2149-13/17 од 28.09.2017. ШГ 'Бања Лука'
28. Sep 17
01-2853-17 прихватање
28. Sep 17
01-2853-17 поништење
26. Sep 17
01 План набавки ШГ 'Бања Лука' 2017. годину допуна 26.09.
25. Sep 17
одлука о избору понуђача за набавку и уградњу главног разводног ормара и градилишног ормара ЦЗК
25. Sep 17
04-2086-17 прихватање
25. Sep 17
04-2086-17 поништење
22. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку геодетске услуге ШГ 'Градишка'
22. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку одржаванје рачунарске мреже ШГ 'Градишка'
22. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку канцелариски материјал ШГ 'Градишка'
22. Sep 17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за здравствене услуге ШГ 'Градишка'
22. Sep 17
010-5565-17
18. Sep 17
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцелариског материјала за потребе ШГ 'Борја'
18. Sep 17
23 План набавки ШГ 'Горица' за 2017. годину допуна 18.09.
18. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 010-6006/17 од 15.09.2017. ШГ 'Височник'
15. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-3443/17 од 15.09.2017. ШГ 'Рибник'
15. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-4242/17 од 15.09.2017. ШГ 'Приједор'
13. Sep 17
Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2017. године
13. Sep 17
1172-1-3-79-3-524-17
13. Sep 17
Правилник о измјенама правилника о условима коришћења осталих шумских производа и начину сакупљања њихових надокнада
13. Sep 17
Извјештај о закљученим уговорима за 30.06.-31.08.2017. ШГ 'Добој'
12. Sep 17
Одлука о давању сагласности на Правилник о поступку директног споразума
12. Sep 17
Правилник о поступку и начину утврђивања повреда радне обавезе или непоштивања радне дисциплине
12. Sep 17
Правилник о измјенама и допунама Правилника о чувању шума
12. Sep 17
Правилник о поступку директног споразума
12. Sep 17
Одлука о додјели уговора клима уређај ШГ 'Добој'
12. Sep 17
1172-1-3-80-3-549-17
12. Sep 17
1172-1-3-78-3-523-17
12. Sep 17
01-4116-17
12. Sep 17
Правилник о заштити шума и објеката од пожара
12. Sep 17
01-3068-17
11. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 01-2853/17 од 04.09.2017. ШГ 'Вучевица'
11. Sep 17
01-3117-17 Прихватање
11. Sep 17
01-3117-17 Поништење
07. Sep 17
Правилник о јавној набавци роба, услуга и радова
07. Sep 17
Упутство за набавке
07. Sep 17
Смјернице о набавкама
07. Sep 17
Одлука о начину и нивоу вршења јавних набвки у Јавном предузећу
07. Sep 17
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2017. годину допуна 07.09.
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за ревизију финансијских извјештаја у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац за 2017. годину
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку теренских возила за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку ВПН конекције, рутирања саобраћаја и одржавање рутера за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку услуга осигурања у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
07. Sep 17
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског за потребе Одјељења Дирекције ЈП
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку рачунарске опреме за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку горива за потребе ШГ 'Рибник'
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку путничког возила за потребе ЦЗГК
07. Sep 17
Одлука о поништењу поступка за набавку рачунара за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку шумских чекића за потребе организационих дијелова
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе Дирекције ЈП у Сокоцу
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе Одјељена Дирекције
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Одјељена Дирекције
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Дирекције ЈП у Сокоцу
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку уља и мазива за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
02-2160-17.pdfОдлука о избору понуђача за набавку резервних дијелова за моторне поле за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку резервних дијелова за шумске зглобне тракторе за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку минибуса са 18+2+1 сједишта за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку плочица за обиљежавање шдс за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку средстава за заштиту шума од поткорњака за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку књига и образаца за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Одлука о избору понуђача за набавку минибуса са 13+1 сједишта за потребе Јавног предузећа
07. Sep 17
Позив за услуге у шумарству број: 04-2086/17 од 07.09.2017. ШГ 'Панос'
06. Sep 17
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Sep 17
Одлука о избору најповољније понуде за набавку геодетских услуга ШГ 'Борја'
05. Sep 17
01-2720-17
05. Sep 17
01-2719-17
05. Sep 17
Позив за достављање понуда здравствене услуге ШГ 'Градишка'
05. Sep 17
04-1-1842-17
05. Sep 17
15 План набавки ШГ 'Рибник' за 2017. годину допуна 05.09.