1.2. - Обука берача шумског сјемена

У периоду од 24-27.1.2017 године у Центру за сјеменско-расадничку производњу Добој, организована је обука за бераче шумског сјемена. Обука је организовања у сарадњи Дирекције Јавног предузећа и Центра за сјеменско-расадничку производњу Добој.

Обука је садржавала практични и теоретски дио након кога су кандидати приступили полагању писменог и практичног дијела обуке. Кандидати су током обуке упознати са морфолошким особинама сјемена најзаступљенијих врста дрвећа, методама сакупљања шумског сјемена, законском регулативом, заштитом на раду те пружању прве помоћи у случају незгода. Урађено је и упутство за бераче шумског сјемена које садржи све информације потребне за успјешну обуку.

Након завршене обуке и полагања кандидати су стекли право на увјерења за занимање берач шумског сјемена.

 

 DSC 0308