2.2. - Именовање чланова Управе „Шумa Републике Српске“

Надзорни одбор ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д Соколац, на сједници одржаној 2.2.2017. године, у Бањoj Луци донио је Oдлуку о именовању чланова Управе Јавног предузећа. Именовање директора и извршних директора Јавног предузећа извршено је по  Јавном конкурсу за избор и именовање директора и извршних директора у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањима, те  Статутом Јавног предузећа, а на Приједлог Комисије за избор директора и извршних директора.


На мјесто директора ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д Соколац именован је Ристо Марић, дипломирани економиста из Модриче.
За извршне директоре именовани су:
-    Милан Тепић, дипломирани  инжењер шумарства, из Челинца, на мјесто извршног директора за производњу,
-    Драгана Туторић, дипломирани правник, из Сокоца, на мјесто извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
-    Стојанка Борковић, дипломирани економиста, из Хан Пијеска, на мјесто извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове,
-    Зоран Стојичић,  диломирани инжењер шумарства, из Бањалуке на мјесто извршног директора за план, анализу и информатику,
-    Славен Гојковић, дипломирани инжењер шумарства, из Дервенте. на мјесто извршног директора за комерцијалне послове.