Нови документи

19. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку вулканизерских услуга за возила за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1141/21 од 19.04.2021.године ШГ 'Рибник'
19. Apr 21
17 План набавки за 2021.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге
19. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-1727/21 од 19.04.2021.године ШГ 'Височник'
19. Apr 21
06.1/0203-406-2/21
19. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја'
16. Apr 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга поправке и одржавања возила Дирекције ЈП
16. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке и одржавања возила Дирекције ЈП
16. Apr 21
21 План набавки за 2021.годину ШГ 'Височник' - измјена за услуге