27.12. - Потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената у 2020. години

У Администартивном центру Владе Републике Српске данас су потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената у 2020. години,  између ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и 49 стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије, док ће уговори са осталим купцима бити потписани у наредних неколико дана, сукцесивно по организационим дијеловима.


Потписивању уговора, поред представника Јавног предузећа и представника дрвопрерађивача, присуствовао је и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Борис Пашалић, као и представници Привредне коморе Републике Српске и Удружења шумарства и прераде дрвета.
Уговори о испоруци шумских дрвних сортимената се потписују крајем текуће године за наредну годину, с циљем да се обезбиједи сигурност и  континуитет у раду дрвопрерађивачких капацитета.
Расподјела трупаца извршена је на основу Одлуке о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената коју је донијела Влада Републике Српске, уз примјену параметара датих у Одлуци о утврђивању стратешких предузећа  из области дрвопрерађивачке индустрије.  
Суштина примјене ових критерија је да се расположива сировина приоритетно обезбиједи домаћим предузећима дрвне индустрије, са већим степеном обраде, затим према извозно оријентисаним предузећима која остварују значајне промете и запошљавају велики број радника, уз поштивање локалних специфичности, прије свега у смислу развијености локалне самоуправе.
План производње шумских дрвних сортимената за 2020. годину износи око два милиона метара кубних, од чега је у расподјели за 2020. годину распоређено око 900 хиљада метара кубних трупаца четинара и лишћара. Од ове  количине, за потребе 49  стратешких предузећа распоређено је нешто више од 380 хиљада метра кубних трупаца четинара и лишћара.

Нови документи

09. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку пестицида за потребе 'ЦСРП'
08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 06.1/0916-1976-3/20 од 08.07.2020.године Дирекција ЈП
08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1886/20 од 08.07.2020.године ШГ 'Чемерница'
08. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Лисина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Јахорина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године 'ЦЗГК'
07. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене путем директног споразума за потребе ШГ 'Власеница'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1803/20 од 6.07.2020.године ШГ 'Маглић'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2293/20 од 06.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 1.25/0616-638 од 06.07.2020.године ШГ 'Трескавица'