25.4. - Позив за достављање понуда за услуге надзора над израдом Шумско-привредних основа

ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, Вас позивају да доставите понуду у поступку додјеле уговора за услуге надзора над израдом шумскопривредних основа за шумскопривредна подручја: "Ханпијесачко", "Чемерничко" и "Средњеврбаско".

Позив можете преузети овдје.

Нови документи

24. Nov 20
Одлука о отказивању поступка јавне набавке канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Клековача-Потоци'
24. Nov 20
Позив за достављање понуда за ресторанске услуге број: 11.30/0906-687/20 од 24.11.2020.године ЦГК
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку табле са натписима за потребе ШГ 'Градишка'
24. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-6154/20 од 24.11.2020.године ШГ 'Височник'
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива за потреба ШГ 'Зеленгора' и ШГ 'Рибник'
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке минибуса за потребе ШГ 'Горица' и ШГ 'Клековача-Потоци'
24. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке теренских возила за потребе ЈП
23. Nov 20
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка'
23. Nov 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга праћења и позиционирање трактора на подручју ШГ 'Градишка'
20. Nov 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4853/20 од 20.11.2020.године ШГ 'Градишка'