9.8. - Обука интерних контролора из GIS-а

Дана 4. и 5. августа 2016. год., на подручју Јахорине, за запослене у Служби интерне контроле ЈП-а (СИК ЈП-а) одржан је семинар и радионица под радним називом "Коришћење и конкретна употреба GPS уређаја на пословима у шумарству". Потреба за организовањем семинара настала је као захтјев руководиоца СИК ЈП-а да се на одговарајући начин обави оспособљавање стручних сарадника са циљем стицања додатних знања и вјештина у примјени GIS технологије приликом обављања послова контроле на терену, а нарочито оних који се односе на тачност лоцирања шумских штета и идентификацију површина на којима су извођени одређени радови из области шумарства. У том смислу упућена је иницијатива према Управи ЈП-а која је препознала њену оправданост и по аутоматизму својим закључком бр. 02-3486/16, од 17.05.2016. год., дала сагласност за њену реализацију.

Опширније: 9.8. - Обука интерних контролора из GIS-а

1.8. - Шимширов пламенац

У Републици Српској евидентирано је присуство шимшировог пламенац, нове штеточине  на украсном  биљу. Шимширов пламенац (Cydalima perspectalis) је врста лептира из породице Crambidae, поријеклом  из Азије. У Европу је унесен, највјероватније, садним материјалом. Ради се о страној инвазионој врсти која напада шимшир (Buxus sempervirens) и друге врсте овог рода. Штете може проузроковати и на јапанској курики (Evonymus japonica) и неким врстама из рода божиковина  (Ilex).  На новом станишту се шири врло брзо. Има негативан еколошки и економски утицај на нове домаћине и екосистеме.

Опширније: 1.8. - Шимширов пламенац

25.4. - Позив за достављање понуда за услуге надзора над израдом Шумско-привредних основа

ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, Вас позивају да доставите понуду у поступку додјеле уговора за услуге надзора над израдом шумскопривредних основа за шумскопривредна подручја: "Ханпијесачко", "Чемерничко" и "Средњеврбаско".

Позив можете преузети овдје.

Нови документи

19. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку вулканизерских услуга за возила за потребе ШГ 'Лисина'
19. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-1141/21 од 19.04.2021.године ШГ 'Рибник'
19. Apr 21
17 План набавки за 2021.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге
19. Apr 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-1727/21 од 19.04.2021.године ШГ 'Височник'
19. Apr 21
06.1/0203-406-2/21
19. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја'
16. Apr 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга поправке и одржавања возила Дирекције ЈП
16. Apr 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке и одржавања возила Дирекције ЈП
16. Apr 21
21 План набавки за 2021.годину ШГ 'Височник' - измјена за услуге