17.04. - Округли сто на тему „Најбоље праксе у искориштавању осталих шумских производа“

У организацији Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци одржан је Округли сто на тему „Најбоље праксе у искориштавању осталих шумских производа“.


Скуп је отворио Ристо Марић, директор Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац, а исти је одржан у Привредној комори Републике Српске у Бањој Луци, дана 13.04.2018. године.
Учешће на округлом столу узели су представници Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства индустрије, енергетике и рударства у Влади Републике Српске, Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Београду, Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, те значајни привредници који се баве сакупљањем и прерадом осталих шумских производа, као и бројна шумска газдинства, „Истраживачко-развојни и пројектни центар“, „Центар за газдовање кршом“  и „Центар за сјеменско-расадничку производњу“.

Нови документи

02. Aug 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за радове
02. Aug 21
Одлука о поништењу поступка набавке канцелаијског материјала за потребе ШГ 'Добој'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2663-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Бања Лука'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2530-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Ошрељ-Дринић'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2630-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Чемерница'
30. Jul 21
Одлука о поништењу набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2610-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Врбања'
30. Jul 21
Одлука о поништењу набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2530-3/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
30. Jul 21
Цјеновник шумских дрвних сортимената 2021. године
30. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-2770/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Градишка' - исправка за лот 3, одјел 61
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2243-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Височник'