22.09. - Позив на јавни увид

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац обавјештава све заинтересоване стране, у складу са FSC стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за Шумско-привредно подручје "Усорско-Укринско" у фази одобравања. Консултовањем јавности, интересних страна, као битним елементом FSC цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.

Сви заинтересовани грађани и установе исту могу погледати у просторијама службе за уређивање шума у управи шумског газдинства ‘’Борја’’ Теслић, у периоду (30 дана) од 21.09. до 20.10.2016. године радним даном у времену од 11.00 - 14.00 сати.
Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у времену трајања увида у шумско газдинство.

Јавна расправа ће се одржати дана 21.10.2016. године у просторијама ШГ "Борја" Теслић са почетком у 10,00 сати.
Контакт особа: Драган Васелић, телефон: 066-004-101.

Нови документи