17.06. - ПОЗИВ НА ЈАВНИ УВИД ШГ ''МИЛИЋИ''

Овим путем Вас обавјештавамо да је Шумскопривредна основа за Шумскопривредно подручје ''МИЛИЋКО'', са периодом важења 2021-2030 година, у фази одобравања. ЈПШ ''ШУМЕ РС'' а.д. Соколац је, у складу са ФСЦ стандардима за сертификацију газдовања шумама, преузело обавезу омогућавања јавног увида у наведени документ, те објављујемо овај позив путем сајта јавног предузећа и средстава јавног информисања.

Сви заинтересовани грађани, установе и друге заинтересоване стране, нацрт Шумскопривредне основе за ШПП ''МИЛИЋКО'', са периодом важења 2021-2030 године, могу погледати у просторијама Шумског газдинства ''Милићи'' у Милићима, улица Таковска 1, у периоду од 30 дана и то од 17. јуна до 17 јула 2020. године, у времену од 8 – 14 часова.

Примједбе и приједлози у писаном облику се могу предати на протокол Шумског газдинства ''Милићи''  у Милићима, а наведени приједлози ће се размотрити на јавној расправи која ће се одржати 20. јула 2020. године, у просторијама Управне зграде Шумског газдинства ''Милићи'' у Милићима, улица Таковска 1. са почетком у 10 часова.

Контакт особа: Миломир Ковачевић; бр.телефона 056/490-331

Нови документи

07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године 'Јахорина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године 'ЦЗГК'
07. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене путем директног споразума за потребе ШГ 'Власеница'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1803/20 од 6.07.2020.године ШГ 'Маглић'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2293/20 од 06.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 1.25/0616-638 од 06.07.2020.године ШГ 'Трескавица'
03. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1204/20 од 03.07.2020.године ШГ 'Дрина'
02. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.-30.06.2020.године ШГ 'Милићи'
02. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.05.2020.године 'ЦСРП'
02. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара и штампача за потребе ШГ 'Лисина'