Sume Republike Srpske :: File Repository

Прва конференција “Дрвна индустрија и шумарство Србије”

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Прва конференција

 

“ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ШУМАРСТВО СРБИЈЕ”

 

7. и 8.4.2016. Врњачка Бања – Хотел Бреза