03.05. - Побољшање сектора биомасе за производњу енергије у БиХ

Мапирање потенцијала биомасе

Циљ израде мапе потенцијала биомасе је идентификовање, прикупљање и успостављање релевантних података и карти у вези са процјеном потенцијала биомасе у секторима шумарства и пољопривреде БиХ. Резултати процјене би требали бити доступни јавности и помоћи доносиоцима одлука при стратешком планирању како би се дао допринос даљем развоју тржишта и раширенијем кориштењу биомасе као енергије на одржив начин. Коначан исход ће бити извјештај о студији, база података и мапа потенцијала биомасе са релевантним подацима, о конверзији параметара што може бити основа за дугорочно стварање online платформе.

Опширније: 03.05. - Побољшање сектора биомасе за производњу енергије у БиХ

03.05. - Позив за достављање понуда

ПОНОВЉЕНИ
Позив за достављање понуда
Земља: Република Српска/ Босна и Херцеговина
Пројекат: Пројекат одрживог управљања шумама и крајоликом (SFLM)
Број кредита: 4325 BOS
Назив уговора: Набавка расадничке опреме за потребе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ – Центар за газдовање кршом Требиње
Број уговора: BA-SFLM-TF 016646-NCB-BL-G-18-018
Датум: 23.04.2018. године

Опширније: 03.05. - Позив за достављање понуда