17.07. - УПИС СТУДЕНАТА НА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци након првог уписног рока остало је слободних мјеста на оба студијска програма. На студијском програму Шумарство на првом циклусу остало је слободно 54 мјеста. На студијском програму Прерада дрвета остало је слободно 38 мјеста, од чега је 13 на буџету.

Опширније: 17.07. - УПИС СТУДЕНАТА НА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

03.05. - Побољшање сектора биомасе за производњу енергије у БиХ

Мапирање потенцијала биомасе

Циљ израде мапе потенцијала биомасе је идентификовање, прикупљање и успостављање релевантних података и карти у вези са процјеном потенцијала биомасе у секторима шумарства и пољопривреде БиХ. Резултати процјене би требали бити доступни јавности и помоћи доносиоцима одлука при стратешком планирању како би се дао допринос даљем развоју тржишта и раширенијем кориштењу биомасе као енергије на одржив начин. Коначан исход ће бити извјештај о студији, база података и мапа потенцијала биомасе са релевантним подацима, о конверзији параметара што може бити основа за дугорочно стварање online платформе.

Опширније: 03.05. - Побољшање сектора биомасе за производњу енергије у БиХ