03.05. - Побољшање сектора биомасе за производњу енергије у БиХ

Мапирање потенцијала биомасе

Циљ израде мапе потенцијала биомасе је идентификовање, прикупљање и успостављање релевантних података и карти у вези са процјеном потенцијала биомасе у секторима шумарства и пољопривреде БиХ. Резултати процјене би требали бити доступни јавности и помоћи доносиоцима одлука при стратешком планирању како би се дао допринос даљем развоју тржишта и раширенијем кориштењу биомасе као енергије на одржив начин. Коначан исход ће бити извјештај о студији, база података и мапа потенцијала биомасе са релевантним подацима, о конверзији параметара што може бити основа за дугорочно стварање online платформе.


Чланови радне групе укључују релевантна министарства, статистичке агенције, привредне коморе, компаније за управљање и газдовање шумама, међународне и локалне стручњаке, локалног координатора израде потенцијала биомасе, те агенције UNDP, USAID и GIZ. Ова радна група је средишња тачка свих активности управљањем и руковођењем процесима и доношењем одлука у процесу.
Међународна консултанска институција пружа савјетодавне услуге, води процес, остварује контролу квалитета и финализује резултате радне групе, локалних стручњака и институционалних учесника. Ангажована је и група локалних стручњака из сектора шумарства и пољопривреде ради обављања истраживања на терену и потребних улаза и приједлога за процјену података. Свеукупно управљање радом стручњака је унутар GIZ и UNDP.
У оквиру Четвртог енергетског самита који је организован под покровитељством Министарства вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Државне регулаторне комисије за електричну енергију, Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине и Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у Неуму од 25. до 27. априла 2018. године, одржан је и Четврти састанак Радне групе за одређивање потенцијала биомасе у Босни и Херцеговини.
Циљ састанка је био да се представе до сада проведене активности у оквиру наведених пројеката и рада са члановима радне групе, односно представницима релевантних институција у области прикупљања, процесирања и анализирања података из области шумарства и пољопривреде, да се да кратки преглед тренутног статуса и прелиминарних резултата активности на одређивању потенцијала биомасе у Босни и Херцеговини и да се да преглед тренутних недостатака и методологија за процјену мапирања потенцијала биомасе.