28.09. - У сусрет новим заштићеним подручјима у Босни и Херцеговини

У Требињу је 19. и 20. 09.2017. године у Хотелу Bellevue одржан ПРВИ САСТАНАК ИНТЕРЕСНИХ СТРАНА ПРОЈЕКТА „Постизање очувања биолошке разноликости кроз успостављање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“.
Финансијер пројекта је Глобални фонд за околину (GEF).
Имплементатор пројекта је Уред програма Уједињених нација за околину у БиХ (UNEP) у сарадњи са Федералним министарством околиша и туризма и Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Циљеви пројекта су:
•    Проширење мреже заштићених подручја уз успостављање реконфигурисаног система заштићених подручја, дизајнираног за заштиту биолошке разноликости под ефикасним режимом управљања који одговара на потребе локалних заједница и усмјерен је на главне узрочнике губитака биолошке разноликости,
•    Спровођење активности изградње капацитета за заговарање и комуникацију природних вриједности и користи од заштићених подручја локалним заједницама, особљу заштићених подручја и запосленима у области заштите природе,
•    Повећање јавне свијести о важности очувања природе.
Пројекат је примарно усмјерен на ширење мреже заштићених природних подручја кроз успостављање нових заштићених подручја.
Дискусија је вођена о фокусним подручјима:
•    Ливањско поље,
•    Орјен-Бијела гора,
•    Бјелашница-Игман-кањон ријеке Ракитнице-Трескавица-Височица,
•    Пећина извора Мокрањскњ Миљацке,
•    Тишина,
•    Ботаничко-флористички резерват Медитеранум, Неум,
•    Пећински систем Вјетреница,
•    Пећински систем Говјештица.
Састанак је имао за циљ да на једном мјесту окупи све актере у процесу проглашења заштићених подручја, доносиоце одлука и стручну јавност и да се правовремено обезбједи подршка свих кључних страна за проглашење заштићених подручја.