04.08. - Позив на јавни увид

Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац обавјештава све заинтересоване стране, у складу са ФСЦ стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за ШПП „Ханпјесачко“ у фази одобравања.


Консултовањем јавности, интересних страна, као битним елементом ФСЦ цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.
Сви заинтересовани грађани и установе исту могу погледати у просторијама службе за уређивање шума у управи шумског газдинства „Височник“ Хан Пијесак у периоду (30 дана) од 07.08.2017.године до 07.09.2017.године радним даном у времену од 10,00-14,00 сати.
Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у времену трајања увида у шумско газдинство.
Јавна расправа ће се одржати дана 12.09.2017.године у просторијама ШГ „Височник“ са почетком у 12,00 сати.

Нови документи

16. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 01-830/18 од 16.03.2018. ШГ 'Врбања'
16. Mar 18
01-908-18
16. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 04/1-763/18 од 16.03.2018. ШГ 'Чемерница'
16. Mar 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку разног грађевинског и придруженог матреијала за потребе завршетка радива на портирници ЦГК 'Требинје'
16. Mar 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке осталих транспортних услуга ШГ 'Панос'
15. Mar 18
Позив за услуге у шумарству број: 4900/18 од 15.03.2018. ШГ 'Мајевица'
15. Mar 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке акрилних фарби, спрејева и шумарскух креда за потребе ЈП
15. Mar 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга интернет линка и колокације сервера за потребе ЈП
15. Mar 18
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке књига и образаца за потребе ЈП
15. Mar 18
Акциони план за отклањање корпоративних примједби послије проведене рецертификације у времену од 16.10. до 25.10.2017. године (Minor CAR)