14.03. - Позив на јавни увид

Јавно предузеће шумарства ,,Шуме Републике Српске” а.д.Соколац обавјештава све заинтересоване стране, у складу са FSC стандардима за цертификацију газдовања шумама, да је шумскопривредна основа за шумско привредно подручије ,,Чемерничко” у фази одобравања. Консултовањем јавности, интересних страна, као битним елементом FSC цертификације газдовања шумама, Управа Јавног предузећа жели омогућити вањски утицај на питања газдовања шумама.


Сви заинтересовани грађани и установе исту могу погледати у просторијама службе за уређивање шума у управи шумског газдинства ,,Чемерница” Кнежево у периоду (30 дана) од 15.03. до 15.04.2017 године, радним даном у времену од 10,00-14,00 сати. Примједбе и приједлози у писаном облику могу се предати у времену трајања увида у шумско газдинство. Јавна расправа ће се одржати дана 18.04.2017. године у просторијама расадника ,,Бујаднице” Кнежево са почетком у 10,00 сати.